568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Do 20. prosince 2019 se z důvodu nemoci nekoná výuka paní učitelky Marty Chládkové.

V úterý 10. prosince 2019 se ruší výuka na všech pracovištích ZUŠ z důvodu konání Vánočního koncertu v divadle Pasáž.

Předprodej vstupenek

na Vánoční koncert ZUŠ, který se koná 10. prosince, bude zahájen v pondělí 25. listopadu od 8:00 v kanceláři ZUŠ.  Zde si lze také objednat DVD se záznamem Vánočního koncertu. Cena DVD je 120 Kč.

Připravujeme

Koncert nevidomé zpěvačky Pavly Flámové

Třebíč. Zadní synagoga. Pořádá Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - z. s. Pobočný spolek Třebíč. V programu vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedení Hany Horké a žáci ze třídy Jany Matějů, klavírní doprovod Jana Matějů.

Koncert pro seniory

Třebíč. Vltavínská ul. Domov s pečovatelskou službou. Vystoupí DPS Osmina pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Proběhlo

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert pro seniory

Třebíč. Myslbekova ul. Domov s pečovatelskou službou. Vystoupí  Mgr. Dana Fialová se svými žáky.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ

Projekt ZUŠ Třebíč – Šablony

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.