568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Upozornění pro žáky a rodiče

Výuka literárně – dramatického oboru p. uč. Marty Chládkové se z důvodu nemoci ještě v pondělí 23. září nekoná. Od úterý 24. září již p. uč. Chládková vyučuje.

V úterý 24. září 2019 probíhá školení – Digitální gramotnost ve vzdělávání.  Z tohoto důvodu nevyučuje Blanka Bičáková, Daniela Ferdová, Petr Gross, Ladislava Havelková, Stanislav Kolbábek, Miroslava Králová, Kamila Mašterová, Vlasta Procházková, Petr Sedlák, Frank Spekhorst.

Děkujeme za pochopení.

Připravujeme

Den města

Třebíč - návrší Hrádek. Workshopy pro děti – připravují pedagogové výtvarného oboru ZUŠ. 14:00 – 18:00.

Seminář moderního a jazzového tance

Třebíč. ZŠ Kpt. Jaroše – gymnastická tělocvična. Seminář moderního a jazzového tance s Davidem Strnadem - taneční pedagog z JAMU, zaměřuje se na techniku Horton a Jazz. Seminář je určen pro pokročilejší tanečníky od 12 let (skupiny T, R, J, J1, J2, J3, J4) a pro pedagogy z TO. 9:00 – 19:00.

Proběhlo

Vernisáž

Třebíč. Národní dům – předsálí. Vernisáž výstavy kreseb Jana Horkého. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Bramborobaní

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké, folklórní soubory Bajdyšek a Bajdyš pod vedením Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod – Mgr. Dana Fialová a Petr Gross. 8:00 – 19:00.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ

Projekt ZUŠ Třebíč – Šablony

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.