568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

ZUŠ Třebíč přijme

aprobovaného pedagoga, pedagožku pro výuku tanečního oboru. Minimální vzdělání – absolvent/ka taneční konzervatoře.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, ředitele školy, tel. 732 462 589, email: [email protected]

 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete v sekci Přijímací zkoušky

Termín uzávěrky přihlášek ke studiu – pátek 19. dubna 2019 /do 24:00 hodin/

Přijímací zkoušky do všech oborů – 13. -  17. května 2019.

 

Předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek na Koncert k oslavě Mezinárodního dne tance (29. dubna, Národní dům) bude zahájen v pondělí 15. dubna v kanceláři ZUŠ.

 

Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

10. dubna 2019 - ZUŠ Jihlava 

Smyčcová dua – II. kategorie

2. místo - Houslové duo Třebíč -  Zuzana Abrahámová, Hana Smolová – ze třídy Mgr. Víta Coufala a Jakuba Lojdy, DiS.

Výsledková listina - krajské kolo - komorní hra smyčce

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Třebíč.

 

 

Připravujeme

IV. Absolventský koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Krajská přehlídka dětského divadla

Třebíč. Národní dům. Soutěž vyhlašuje ARTAMA. Vystoupí žáci literárně dramatického a tanečního oboru pod vedením Mgr. Mariky Indrové.

Proběhlo

III. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

II. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru – hra na EKN.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ