568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Bc. Kristýna Jandejsková od pondělí 17. června 2019 již vyučuje.

 

Komisionální zkoušky z hudební teorie – II. pololetí

Žáci hudebního oboru ZUŠ Třebíč, kteří mají více než 50 % absenci z předmětu hudební teorie za II. pololetí, musí vykonat komisionální zkoušku z tohoto předmětu.

 

 

 

Studium na konzervatoři

Zuzana Matoušková, ze třídy Lenky Doležalové Koldové, úspěšně vykonala talentovou zkoušku a na základě rozdílových zkoušek byla přijata do 2. ročníku studia hry na flétnu na Konzervatoř Brno.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve studiu.

Připravujeme

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Leoše Valy, DiS.

Závěrečný koncert

ZŠ Okříšky – Učebna č.1. Závěrečný koncert žáků ze třídy Mgr. Jany Budínové.

Proběhlo

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bc. Lenky Doležalové Koldové a Daniely Ferdové.

Junior Show

Třebíč. Divadlo Pasáž – kinosál. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Šárky Nohové. 10:00 – 12:00.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ

Projekt ZUŠ Třebíč – Šablony

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.