ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Provoz ZUŠ - od 7. prosince 2020

3. 12. 2020 10:58

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

jsme velmi rádi, že se můžeme s dětmi ze všech oborů opět potkat ve škole.

Od pondělí 7. prosince bude výuka v ZUŠ realizovaná podle 3. stupně epidemiologické tabulky PES, který nám vedle prezenční individuální výuky umožňuje také výuku kolektivních předmětů, byť v omezeném počtu dětí v učebně. Proto musíme v některých předmětech opět přistoupit ke změnám v organizaci výuky.

V nejbližší době budete vyučujícími kolektivních předmětů informováni, v jaké režimu bude výuka od 7. prosince probíhat.

Nošení roušek je i nadále povinné ve společných prostorách školy i ve výuce. Vzdělávací aktivity, jejíchž charakter neumožňuje nošení roušky - tedy zejména zpěv, tanec, hra na dechové nástroje – mohou být realizovány bez roušek.

Prosíme, abyste omezili pobyt dětí v ZUŠ na nejnutnější dobu výuky a děti doprovázeli pouze ke vstupu do prostor ZUŠ.

Stále platí, že kdokoliv s podezřením na infekční onemocnění nesmí do budovy vstoupit.

Děkuji vám všem za dodržování pravidel a přeji vám klidný adventní čas.

Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Organizace výuky v ZUŠ od 25. listopadu 2020

22. 11. 2020 15:27

Vážení zákonní zástupci, milí žáci a studenti,

Usnesením Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020, o přesunu ČR z 5. do 4. stupně pohotovosti (tabulka protiepidemických opatření „PES“), můžeme od středy 25. listopadu 2020 poskytovat individuální výuku prezenční formou. Individuální výuka = 1 žák a 1 pedagog.

Organizace výuky v ZUŠ v období od 25. listopadu 2020

Hudební obor:

· Individuální výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ

· Skupinová výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ, výuka bude upravena tak, aby ve výuce byl vždy jeden žák

· Komorní, souborová, orchestrální hra a sborový zpěv – dále distanční formou

· Hudební teorie – dále distanční formou

Výtvarný obor, Taneční obor, Literárně-dramatický obor:

· dále distanční formou

Akademie pro seniory:

· Výuka neprobíhá – předpoklad znovuobnovení výuky – leden 2021 - při dobrém vývoji epidemie

Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušku. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje, si mohou žáci roušku sundat.

Ve společných prostorách ZUŠ i nadále platí povinnost nošení roušek. Prosíme, aby do prostor ZUŠ vstupovali pouze žáci. Prosíme také o omezení pobytu žáků v prostorách ZUŠ na co nejkratší dobu.

V případě nutnosti využívejte k jednání se školou emaily a telefony uvedené na webových stránkách.

Výuka v dalším období bude organizována dle aktuální epidemiologické situace a stupňů podle tabulky „PES“. Sledujte, prosím, webové stránky školy nebo systém iZUŠ.

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

jsme rádi, že můžeme alespoň individuální výuku poskytovat již prezenční formou. Jsme si však vědomi, že dětem často na individuální výuku navazuje kolektivní výuka v ZUŠ, která bude však i nadále vyučovaná distančně. Proto prosím, abyste v případech časového překrývání prezenční
a distanční výuky kontaktovali vyučující a dohodli se na dalším postupu.

Děkuji za spolupráci a pochopení celé situace.

Přeji nám všem pevné zdraví!

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Informace o výuce v ZUŠ

20. 11. 2020 19:52

Pokyny k organizaci výuky v ZUŠ Třebíč od středy 25. listopadu 2020, s ohledem na dovolenou prezenční individuální výuku, najdete zde nejpozději v neděli 22. listopadu večer.

Bc. Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ

Nejbližší plánované akce

8. 12. 2020 17:00
Třídní besídka
Více
15. 12. 2020 19:00
MENart - Koncert absolventů stipendijního programu
Více
16. 12. 2020 16:30
Třídní besídka
Více