568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Pozvánka

6. a 7. srpna 2020 se na Podzámecké nivě v Třebíči uskuteční akce s názvem Energie pro kulturu, kterou organizuje Nadace ČEZ. Cílem programu je podpora kulturní sféry prostřednictvím spolupráce a sounáležitosti známých a regionálních umělců a subjektů. Součástí programu je i šlapání na charitativních kolech Nadace ČEZ. Výtěžek bude věnován také ZUŠ Třebíč. V programu v pátek od 14:00 vystoupí žáci hry na elektrické kytary pod vedením Petra Sedláka a celé odpoledne povede výtvarný workshop pro děti Jakub Noha. Na akci dále budete moci slyšet MIG 21, Kašpárek v rohlíku nebo kapelu Kucharski.

Zveme všechny příznivce ZUŠ, aby přišli podpořit naše žáky. Vstup je zdarma.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Zápis do výuky hudební teorie

Od školního roku 2020/2021 zavádí ZUŠ Třebíč nový způsob zápisu do hudební teorie prostřednictvím elektronického systému.

Podrobné informace vám budou sděleny emailem a najdete je také na webu školy a v systému iZUŠ. Do elektronického systému se budete moci zaregistrovat od 20. srpna 2020 – odkaz na systém najdete na webu školy. Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2020 v 19:00 hodin.

Již nyní najdete zde v záložce dokumenty předběžný rozvrh hudební teorie na školní rok 2020/2021 na budově Fórum a Soukopova ul. a na odloučených pracovištích v Okříškách i Rokytnici nad Rokytnou.

Závazný rozvrh uvidíte v novém systému od 20. srpna 2020.

Výuka hudební teorie je povinná pro žáky hudebního oboru, kteří navštěvují tyto ročníky:

Přípravný ročník 2; 1., 2., 3., 4. a 5. ročník

DOMLUVA ROZVRHU NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

POZOR ZMĚNA!

V návaznosti na nový způsob zápisu hudební teorie bude domluva rozvrhu na nový školní rok probíhat takto:

· 1. září 2020, od 19:00 - elektronický zápis do hudební teorie  Třebíč, Okříšky, Jaroměřice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou

· 2. – 4. září 2020 - 13:00 – 17:00 - domluva rozvrhu ve všech oborech na všech pracovištích ZUŠ

· od 7. září 2020 - výuka dle rozvrhu ve všech oborech ZUŠ

Připravujeme

Czech Jewish Experience

Třebíč – Zadní synagoga. Vystoupení tanečního souboru Yocheved pod vedením Hany Horké. 15:00 – 17:00

Bramborobraní

Třebíč – Karlovo nám. Vystoupení tanečního souboru Yocheved pod vedením Hany Horké. 14:00 – 17:00

Proběhlo

Energie pro kulturu

Třebíč – Podzámecká niva. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Sedláka. Součástí programu je i výtvarný workshop – připravuje BcA. Jakub Noha. 14:00 – 22:00.

Folklorní festival Sousedé

Mikulov. Vystoupení tanečního souboru Yocheved pod vedením Hany Horké. Ve dnech 7. – 9. srpna 2020.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (Městská hudební škola, Městský hudební ústav, Základní hudební škola, Lidová škola umění, Základní umělecká škola) a postupně se rozšiřovala o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem Základní umělecké školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou uměleckých škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ

Projekt ZUŠ Třebíč – Šablony

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.