ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Aktuální informace o výuce v ZUŠ

13. 10. 2020 11:50

Vážení zákonní zástupci, milí žáci a studenti,

bohužel od středy 14. října do 23. října 2020 máme opět usnesením Vlády České republiky nařízen zákaz osobní přítomnosti žáků v ZUŠ ve všech typech výuky, tedy i v individuální.

Proto od 14. října přecházíme na kompletní distanční výuku všech oborů bez možnosti osobní konzultace zde v ZUŠ. 

Výuka Akademie pro seniory se v tomto období nekoná a není ani realizována distanční formou.

Velmi nás to mrzí, ale uvědomujeme si, že epidemiologická situace není příznivá.

26. a 27. října 2020 stanovil ministr školství jako volné dny, kdy nebude dle pokynů MŠMT ČR poskytovaná distanční výuka.

28. října - 1. listopadu 2020 jsou podzimní prázdniny.


Prosím všechny o pochopení aktuální situace. O další organizaci výuky v ZUŠ v následujícím období, tedy od 2. listopadu, budete informováni po zveřejnění případných dalších vládních nařízení.

Prosím vás o aktivní spolupráci při distanční výuce a věřím, že se zase brzy budeme moci s našimi žáky a studenty potkávat zde v ZUŠ.

Přeji vám všem pevné zdraví.

Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ Třebíč

Úřední hodiny - ředitelna a kancelář v tomto období:

středa 14. října – v obvyklém čase

pondělí a středa - 19. a 21. října        9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Ve dnech 26. – 30. října - ZUŠ uzavřena


Oznámení zákonným zástupcům

9. 10. 2020 16:50

Vážení zákonní zástupci,

usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, č. 997 a zrušením Nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 30. září 2020 můžeme od pondělí 12. října 2020 vyučovat žáky individuální výuky prezenční formou.


Organizace výuky v ZUŠ v období 12. – 23. října 2020

Hudební obor:

· Individuální výukaza osobní přítomnosti žáků v ZUŠ

· Skupinová výukaza osobní přítomnosti žáků v ZUŠ, výuka bude upravena tak, aby ve výuce byl vždy jeden žák

· Komorní, souborová a orchestrální hradistanční formou

· Výuka sólového, popového a sborového zpěvudistanční formou, možnost individuálních konzultací po domluvě s pedagogem, ale bez zpěvu  - např. dechová cvičení apod.

· Hudební teoriedistanční formou, možnost individuálních konzultací v ZUŠ po předchozí domluvě s příslušným pedagogem

Výtvarný obor, Taneční obor, Literárně-dramatický obor:

· Distanční formou, možnost individuálních konzultací v ZUŠ po předchozí domluvě s příslušným pedagogem

Akademie pro seniory:

· Umožněna pouze individuální výuka v hudebním oboru. Kolektivní výuka v hudebním, výtvarném a tanečním oboru možná není. Až se epidemiologická situace zlepší, budeme se snažit kolektivní výuku kompenzovat.

Ve společných prostorách ZUŠ i nadále platí povinnost nošení roušek. Prosím, aby do prostor ZUŠ vstupovali pouze žáci a studenti. Prosíme také o omezení pobytu žáků v prostorách ZUŠ na co nejkratší dobu.

V učebnách se na nutnosti nošení roušek, z důvodu charakteru daného předmětu, dohodne vyučující se zákonným zástupcem.

Od 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 se zakazuje rozhodnutím MŠMT ČR osobní přítomnost žáků ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky ZUŠ bez výjimky. V těchto dnes nebude probíhat dle pokynů MŠMT distanční vzdělávání. Následují podzimní prázdniny v plánovaném termínu 28.10. – 1.11.2020.

Výuka v dalším období bude organizována dle aktuální epidemiologické situace. Sledujte, prosím, webové stránky školy.

Vážení zákonní zástupci, děkuji za spolupráci a pochopení.

Přeji nám všem pevné zdraví!

Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Informace pro zákonné zástupce

1. 10. 2020 15:14

Vážení zákonní zástupci, studenti a žáci

od 5. do 18. října 2020 je nařízením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina omezen provoz v základních uměleckých školách v Kraji Vysočina. Omezení provozu spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.

Po tuto dobu bude ZUŠ Třebíč poskytovat distanční výuku. Pedagog vašeho dítěte vás bude kontaktovat a domluví si s vámi způsob distanční výuky. Vzhledem k odlišné charakteristice vyučovaných oborů a technickým a časovým možnostem žáků nelze stanovit jednotný způsob vzdělávání.

Základní umělecké školy mají dle zákona povinnost v případě např. zvláštních hygienických opatření vyučovat distančně. Žák se účastní distančního vzdělávání dobrovolně, neboť ZUŠ neposkytuje povinnou školní docházku.

Dovoluji si vás však požádat, abyste umožnili účast svých dětí na distančním vzdělávání, abychom s nimi neztratili kontakt a mohli plynule pokračovat v opětovné prezenční výuce. Účast dětí na distančním vzdělávání bude vedena v třídní knize. Pokud se žák výuky neúčastní, tedy např. nebude reagovat na zadanou práci, bude v daný týden veden jako omluven. Zde si dovoluji připomenout, že pokud žákovi vznikne za pololetí větší než 50% nedocházka z jakéhokoliv povinného předmětu daného studijního zaměření, je povinen vykonat komisionální zkoušku, aby mohl být z daného předmětu hodnocen.

Pro další případné informace s ohledem na další možný vývoj sledujte, prosím, dále iZUŠ a web školy.


Po dobu nařízené distanční výuky není dovolen veřejnosti vstup do ZUŠ. V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte telefonem nebo emailem.


Vážení zákonní zástupci, studenti a žáci,

děkuji Vám všem za pochopení, spolupráci a součinnost i v této mimořádné situaci. Pevně doufám, že se děti budou moci brzy vrátit zpět do ZUŠ.

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ

Nejbližší plánované akce

5. 11. 2020 18:00
Koncert Kruhu přátel hudby
Více
12. 11. 2020 17:00
Koncert hudebního oboru
Více
13. 11. 2020 16:30
Taneční a absolventské představení I.
Více