ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Výuka v ZUŠ

24. 9. 2020 11:03

V pátek 25. září 2020 probíhá v ZUŠ Třebíč běžná výuka podle stanoveného rozvrhu hodin.


Aktuální informace pro učitele, žáky a zákonné zástupce k nařízení Ministerstva zdravotnictví–roušky ve výuce platné od pátku 18. září 2020

18. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek i ve výuce (II. stupeň ZŠ) platné od pátku 18. září 2020
Sdělení učitelům, žákům a zákonným zástupcům

Charakter výuky v naší ZUŠ neumožňuje jednoznačné rozdělení žáků na I. a II. stupeň.
Proto povinnost nošení ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor) stanovuji takto:
ANO - povinnost nosit roušku ve výuce, NE - není třeba nosit roušku ve výuce


Výuka v ZUŠ
Taneční obor
NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Literárně-dramatický obor
NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Výtvarný obor
ANO - v kolektivech, kde převažují žáci věku II. stupně ZŠ a starší
Hudební obor
Oddělení pěvecké a dechové - NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Oddělení klavírní, klávesové, smyčcové, strunných nástrojů a hudební teorie:
• Individuální výuka (dítě je ve výuce s učitelem samo) - po dohodě učitele a zákonného zástupce dítěte je možno vyučovat bez roušky, učitel tuto dohodu zapíše do třídní knihy!
• Skupinová a kolektivní výuka - ANO - ve skupinkách a kolektivech, kde převažují žáci věku II. stupně ZŠ a starší
Organizace souborové výuky v hudebním oboru je plně v kompetenci vedoucího souboru - může např. soubor rozdělit do menších skupin a ty vyučovat v delším intervalu, např. 1/14 dní.


Akademie pro seniory
Taneční obor
NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Výtvarný obor
ANO
Hudební obor
Oddělení pěvecké a dechové - NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Oddělení klavírní, klávesové, smyčcové, strunných nástrojů a hudební teorie:
• Individuální výuka (student je ve výuce s učitelem sám) - po vzájemné dohodě lektora a studenta je možno vyučovat bez roušky, lektor tuto dohodu zapíše do třídní knihy!
• Skupinová a kolektivní výukaANO


Žádám o respektování výše uvedených pravidel.
Výuka u nás v ZUŠ je spojená především s tvůrčí svobodou, inspirací, spoluprací a vzájemným setkáváním. Pevně věřím, že všechny tyto atributy zůstanou i nadále zachovány a radost z umění převáží nad dočasnými omezeními.
Hodně zdraví všem!
Bc. Eva Vaňková


Úřední hodiny kanceláře a ředitelky ZUŠ v týdnu 21. - 25. září 2020

16. 9. 2020 10:43

Úřední hodiny kanceláře a ředitelky ZUŠ v týdnu 21. - 25. září 2020 z důvodu školení budou v této době:

Kancelář:

Pondělí 21.9.     beze změny

Středa 23.9.       pouze 13:00 - 17:00

Ředitelna:

Pondělí 21.9.     13:00 - 17:00

Středa 23.9.       14:00 - 17:00

V případě potřeby si, prosím, v tomto týdnu domluvte emailem nebo telefonem jiný termín.

Nejbližší plánované akce

6. 10. 2020 16:00
Třídní besídka
Více
16. 10. 2020 16:30
Taneční a absolventské představení I.
Více
17. 10. 2020 19:00
MENart - Koncert absolventů stipendijního programu
Více