568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 21. ledna 2020 navždy opustila vynikající učitelka hry na klavír paní Louisa Cahová.

Osobnost, která stála u zrodu uměleckého školství v Třebíči a která se podílela i na dalších kulturních událostech ve městě. Vychovala a dlouhodobě podporovala celou řadu vynikajících muzikantů, mj. z řad současných pedagogů ZUŠ. Její zásluhou se výuka hry na klavír stala tradičním, vyhledávaným a úspěšným oborem školy.

Čest její památce!

 

 

Upozornění pro žáky a rodiče

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se z důvodu školení nekoná výuka těchto pedagogů:

Hana Horká, Marika Indrová, Eva Lojdová, Stanislav Kolbábek, Eva Kotrbová, Vlastimil Rájecký, Leoš Vala, Helena Valová, Šárka Velková a Renata Zelingerová.

V pátek 31. ledna 2020 jsou pololetní prázdniny.

 

Předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek na Taneční představení I., které se koná 28. ledna 2020, bude zahájen v pondělí 13. ledna 2020 v kanceláři školy v úředních hodinách.

DVD - Vánoční koncert ZUŠ

Objednaná DVD z Vánočního koncertu jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři školy.

Komisionální zkoušky z hudební teorie – I. pololetí

Žáci, kteří mají více jak 50% nedocházku do hudební teorie vykonají komisionální zkoušku

 

 

Celorepublikové finále - Pionýrský Sedmikvítek

18. ledna 2020 – České Budějovice

V celorepublikovém finále soutěže Pionýrský Sedmikvítek - Melodie získala 3. místo Anna Chudobová ve hře na flétnu ze třídy Alice Matouškové.

Blahopřejeme!

Připravujeme

Zpíváme a hrajeme

Třebíč. MŠ Kaštánek. Zpíváme a hrajeme si u klavíru. Program připravila Mgr. Jarmila Kubová se svými žáky.

Taneční představení I.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

Proběhlo

Třídní besídka

Masarykovo nám.  Učebna č. 405. Žáci ze třídy Evy Hercegové a Pavla Hercega.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ

Projekt ZUŠ Třebíč – Šablony

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.