Taneční obor

Taneční obor


Taneční obor umožňuje žákům poznat krásy tance a pohybu. Podchycuje a rozvíjí taneční nadání, prohlubuje vztah k pohybu, zvyšuje kondici a flexibilitu a kultivuje osobnost žáka. Umožňuje komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní.

Výuka tanečního oboru probíhá v prostorách budovy Fórum a ZŠ Kpt. Jaroše.

      37 

Vzdělávání v tanečním oboru se řídí školním vzdělávacím programem, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření a nabízí tato dvě studijní zaměření.

Studijní zaměření

Tanec

Na I. stupni se zřizuje jednoleté až dvouleté přípravné studium s vyučovacím předmětem Přípravná taneční průprava. Základní studium (I.st. - sedmileté, II. st. - čtyřleté) obsahuje vyučovací předměty Taneční průprava (pouze na I. stupni), Taneční praxe, Klasický tanec, Současný tanec, Lidový tanec a nepovinný vyučovací předmět Souborová práce.

  Absolventské vystoupení 31. března 2009 - Kamila Malá Absolventské vystoupení 31. března 2009 - Kamila Malá

      

 

Současná taneční tvorba

Na I. stupni se zřizuje jednoleté až dvouleté přípravné studium s vyučovacími předměty Taneční tvorba a Praktický tanec. Základní studium I. stupně je sedmileté a obsahuje vyučovací předměty - Praktický tanec, Současná taneční tvorba, Soubor Arabes a nepovinný vyučovací předmět Taneční tvorba.

Na II. stupni se zřizuje jednoleté přípravné studium a čtyřleté základní studium s vyučovacími předměty Praktický tanec, Současná taneční tvorba, Soubor Arabes a Taneční tvorba.

          7mpIMG_2364 IMG_9837-01

   DSCF9570 7mpIMG_3027

Žáci tanečního oboru pracují v celé řadě různě zaměřených tanečních souborů. Účastní se domácích i zahraničních přehlídek, soutěží a různých vystoupení, a to se značnými úspěchy.

Vyučující tanečního oboru - Bc. Zuzana Glabasňová; Hana Horká; Mgr. Marika Indrová; Mgr. Ivana Jančoková; Kamila Mašterová, DiS.; Mgr. Šárka Nohová

Korepetice - Petr Gross; Jiljí Mahr; Vlastimil Rájecký

Plánované akce tanečního oboru