Taneční obor

Taneční obor

Taneční obor umožňuje žákům poznat krásy tance a pohybu. Podchycuje a rozvíjí taneční nadání, prohlubuje vztah k pohybu, zvyšuje kondici a flexibilitu a kultivuje osobnost žáka. Umožňuje komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní.

Výuka tanečního oboru probíhá v prostorách budovy Fórum a ZŠ Kpt. Jaroše. 

Vzdělávání v tanečním oboru se řídí školním vzdělávacím programem, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření, nabízí dvě studijní zaměření.

Od září 2021 nabízí taneční obor studijní zaměření pod názvem - Tanec 1 (původně Tanec); Tanec 2 (původně Současná taneční tvorba)


Studijní zaměření

Tanec – Tanec 1

Studijní zaměření Tanec 1 je vyváženou kombinací tance klasického, lidového a moderního. Využívá léty prověřených přístupů k výuce klasického tance.

P1070633 P1170038

V moderním tanci uplatňujeme principy a taneční techniky legendárních tanečníků (M. Graham, L. Horton, J. Limón, M. Cunningham a další).

V lidovém tanci klademe důraz na přirozenost pohybu, tradice, rytmus, hru i zpěv. Zaměřujeme se na typické znaky etnografických regionů naší republiky, později pak zpracováváme i lidové tance z ostatních států celého světa.

P1160627 P1100212


Cílem výuky studijního zaměření Tanec 1 je provázání dovedností a estetického cítění s rozšiřováním pohybových a obecně tanečních schopností. 

IMG_6268 _IMG_0301

Taneční zaměření Tanec 1 nabízí možnost navštěvovat soubory - baletní soubor Rojo zaměřený na tanec na špičkovkách, soubor Yocheved, který zpracovává židovské a moderní izraelské tance, folklorní soubor Bajdyšek s mnohaletou tradicí zabývající se převážně oblastí Horácko, soubor současného tance L-Dance - viz záložka Soubory.


Současná taneční tvorba – Tanec 2

Studijní zaměření TANEC 2 nabízí svým žákům výuku založenou na 4 principech: odbornost, osobitost, originálnost a otevřenost.

_IMG_0151 _IMG_5921

Při výuce žák získá znalosti a dovednosti z tanečních technik klasického, moderního a jazzového tance, využívá metod a principů současného tance k celkové kultivaci svého tanečního projevu. Pomocí tvořivé taneční výchovy poznává sám sebe, principy pohybu, vnímá prostor, naučí se spolupráci a zodpovědnosti, nebojí se experimentovat, což vede k všestrannému rozvoji jeho osobnosti. Používá principů vědomého těla s ohledem na svůj věk a anatomické možnosti.

V souboru Arabes vytváří choreografie a taneční projekty, prioritně ve stylu Dance art a Show dance.

_IMG_5944 100 IMG_5651 

Studijní zaměření Tanec 2 - na I. stupni se zřizuje jednoleté až dvouleté přípravné studium s vyučovacími předměty Současná taneční tvorba a Kreativní tanec.

Základní studium I. stupně je sedmileté a obsahuje vyučovací předměty - Současná taneční tvorba, Kreativní tanec, Baletní technika a Soubor Arabes.

Na II. stupni se zřizuje jednoleté přípravné studium a čtyřleté základní studium s vyučovacími předměty Současná taneční tvorba, Kreativní tanec, Baletní technika a Soubor Arabes.

IMG_20191206_195644 IMG_20191206_173643 IMG_20191206_200230

Žáci tanečního oboru pracují v celé řadě různě zaměřených tanečních souborů. Účastní se domácích i zahraničních přehlídek, soutěží a různých vystoupení, a to se značnými úspěchy.

Vyučující tanečního oboru - Bc. Zuzana Glabasňová; Hana Horká; Mgr. Marika Indrová; Mgr. Ivana Jančoková; Kamila Mašterová, DiS.; Mgr. Šárka Nohová

Korepetice - Petr Gross; Jiljí Mahr; Vlastimil Rájecký

Plánované akce tanečního oboru