ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Výuka v ZUŠ

24. 9. 2020 11:03

V pátek 25. září 2020 probíhá v ZUŠ Třebíč běžná výuka podle stanoveného rozvrhu hodin.


Aktuální informace pro učitele, žáky a zákonné zástupce k nařízení Ministerstva zdravotnictví–roušky ve výuce platné od pátku 18. září 2020

18. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek i ve výuce (II. stupeň ZŠ) platné od pátku 18. září 2020
Sdělení učitelům, žákům a zákonným zástupcům

Charakter výuky v naší ZUŠ neumožňuje jednoznačné rozdělení žáků na I. a II. stupeň.
Proto povinnost nošení ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor) stanovuji takto:
ANO - povinnost nosit roušku ve výuce, NE - není třeba nosit roušku ve výuce


Výuka v ZUŠ
Taneční obor
NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Literárně-dramatický obor
NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Výtvarný obor
ANO - v kolektivech, kde převažují žáci věku II. stupně ZŠ a starší
Hudební obor
Oddělení pěvecké a dechové - NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Oddělení klavírní, klávesové, smyčcové, strunných nástrojů a hudební teorie:
• Individuální výuka (dítě je ve výuce s učitelem samo) - po dohodě učitele a zákonného zástupce dítěte je možno vyučovat bez roušky, učitel tuto dohodu zapíše do třídní knihy!
• Skupinová a kolektivní výuka - ANO - ve skupinkách a kolektivech, kde převažují žáci věku II. stupně ZŠ a starší
Organizace souborové výuky v hudebním oboru je plně v kompetenci vedoucího souboru - může např. soubor rozdělit do menších skupin a ty vyučovat v delším intervalu, např. 1/14 dní.


Akademie pro seniory
Taneční obor
NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Výtvarný obor
ANO
Hudební obor
Oddělení pěvecké a dechové - NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Oddělení klavírní, klávesové, smyčcové, strunných nástrojů a hudební teorie:
• Individuální výuka (student je ve výuce s učitelem sám) - po vzájemné dohodě lektora a studenta je možno vyučovat bez roušky, lektor tuto dohodu zapíše do třídní knihy!
• Skupinová a kolektivní výukaANO


Žádám o respektování výše uvedených pravidel.
Výuka u nás v ZUŠ je spojená především s tvůrčí svobodou, inspirací, spoluprací a vzájemným setkáváním. Pevně věřím, že všechny tyto atributy zůstanou i nadále zachovány a radost z umění převáží nad dočasnými omezeními.
Hodně zdraví všem!
Bc. Eva Vaňková


Úřední hodiny kanceláře a ředitelky ZUŠ v týdnu 21. - 25. září 2020

16. 9. 2020 10:43

Úřední hodiny kanceláře a ředitelky ZUŠ v týdnu 21. - 25. září 2020 z důvodu školení budou v této době:

Kancelář:

Pondělí 21.9.     beze změny

Středa 23.9.       pouze 13:00 - 17:00

Ředitelna:

Pondělí 21.9.     13:00 - 17:00

Středa 23.9.       14:00 - 17:00

V případě potřeby si, prosím, v tomto týdnu domluvte emailem nebo telefonem jiný termín.


Upozornění

16. 9. 2020 10:00

COVID-19 - informace pro pedagogy, žáky a zákonné zástupce

Doporučený postup Odbornou společností praktických dětských lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně (OSPDL ČLS JEP) v případě výskytu akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID -19. Prosím, prostudujte si tento aktuální dokument schválený 11. září 2020. Měl by odpovědět na některé nejasnosti, které se mohou v souvislosti s onemocněním COVID -19 objevit. Dokument je přímo určen školám a zákonným zástupcům žáků.

Děkuji.

Bc. Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ

ROUŠKY

Vzhledem k aktuální zhoršené situaci v okrese Třebíč přistupuji k tomuto nařízení:

Od pondělí 7. září 2020 je povinností každého nosit ve společných prostorách ZUŠ roušky či jiné krytí dýchacích cest.

Nařízení se týká žáků ZUŠ, studentů Akademie, pedagogů a provozních zaměstnanců ZUŠ, zákonných zástupců a ostatních návštěv školy.

V učebnách je i nadále dovolen pobyt a pohyb osob bez roušek. Také vstup do budovy po celý měsíc září zůstává bez omezení.

Děkuji za pochopení a respektování nařízení.

Bc. Eva Vaňková

ředitelka ZUŠ

Ostatní hygienická opatření stále platí


Dodatečné přijímací řízení v oboru – sborový zpěv

4. 9. 2020 16:45

Základní umělecká škola Třebíč vypisuje na úterý 15 .září 2020  v době 15:00 - 17:30 dodatečné přijímací řízení v oboru SBOROVÝ ZPĚV  pro děti od 4 -18let.

Zájemci se mohou hlásit emailem na [email protected] nebo telefonicky 606 463 541 u p. uč. Heleny Valové.

Více informací o jednotlivých sborových odděleních na www.resonance-trebic.cz nebo www.zus-trebic.cz.Školní rok 2020/2021

31. 8. 20201. září od 19:00 pouze elektronický zápis do výuky hudební teorie: https://zus-trebic.rsystem.cz

Od 7. září 2020 - výuka dle rozvrhu ve všech oborech ZUŠ

Zápis žáků a domluva rozvrhu probíhá do 11. září 2020. Pokud se žák v tomto termínu k zápisu nedostaví, nebude do výuky zařazen.Zápis do výuky hudební teorie 2020/2021–POZOR ZMĚNA!

17. 8. 2020

Od školního roku 2020/2021 zavádí ZUŠ Třebíč nový způsob zápisu do hudební teorie prostřednictvím elektronického systému.
Podrobné informace vám budou sděleny e-mailem a najdete je také na webu školy a v systému iZUŠ.

Do elektronického systému se budete moci zaregistrovat od 20. srpna 2020 na adrese https://zus-trebic.rsystem.cz. Zde také najdete návod, jak na to.

Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2020 v 19:00 hodin.

Rozvrhy hodin - hudební teorie