ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Provoz ZUŠ - od 7. prosince 2020

3. 12. 2020 10:58

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

jsme velmi rádi, že se můžeme s dětmi ze všech oborů opět potkat ve škole.

Od pondělí 7. prosince bude výuka v ZUŠ realizovaná podle 3. stupně epidemiologické tabulky PES, který nám vedle prezenční individuální výuky umožňuje také výuku kolektivních předmětů, byť v omezeném počtu dětí v učebně. Proto musíme v některých předmětech opět přistoupit ke změnám v organizaci výuky.

V nejbližší době budete vyučujícími kolektivních předmětů informováni, v jaké režimu bude výuka od 7. prosince probíhat.

Nošení roušek je i nadále povinné ve společných prostorách školy i ve výuce. Vzdělávací aktivity, jejíchž charakter neumožňuje nošení roušky - tedy zejména zpěv, tanec, hra na dechové nástroje – mohou být realizovány bez roušek.

Prosíme, abyste omezili pobyt dětí v ZUŠ na nejnutnější dobu výuky a děti doprovázeli pouze ke vstupu do prostor ZUŠ.

Stále platí, že kdokoliv s podezřením na infekční onemocnění nesmí do budovy vstoupit.

Děkuji vám všem za dodržování pravidel a přeji vám klidný adventní čas.

Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Organizace výuky v ZUŠ od 25. listopadu 2020

22. 11. 2020 15:27

Vážení zákonní zástupci, milí žáci a studenti,

Usnesením Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020, o přesunu ČR z 5. do 4. stupně pohotovosti (tabulka protiepidemických opatření „PES“), můžeme od středy 25. listopadu 2020 poskytovat individuální výuku prezenční formou. Individuální výuka = 1 žák a 1 pedagog.

Organizace výuky v ZUŠ v období od 25. listopadu 2020

Hudební obor:

· Individuální výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ

· Skupinová výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ, výuka bude upravena tak, aby ve výuce byl vždy jeden žák

· Komorní, souborová, orchestrální hra a sborový zpěv – dále distanční formou

· Hudební teorie – dále distanční formou

Výtvarný obor, Taneční obor, Literárně-dramatický obor:

· dále distanční formou

Akademie pro seniory:

· Výuka neprobíhá – předpoklad znovuobnovení výuky – leden 2021 - při dobrém vývoji epidemie

Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušku. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje, si mohou žáci roušku sundat.

Ve společných prostorách ZUŠ i nadále platí povinnost nošení roušek. Prosíme, aby do prostor ZUŠ vstupovali pouze žáci. Prosíme také o omezení pobytu žáků v prostorách ZUŠ na co nejkratší dobu.

V případě nutnosti využívejte k jednání se školou emaily a telefony uvedené na webových stránkách.

Výuka v dalším období bude organizována dle aktuální epidemiologické situace a stupňů podle tabulky „PES“. Sledujte, prosím, webové stránky školy nebo systém iZUŠ.

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

jsme rádi, že můžeme alespoň individuální výuku poskytovat již prezenční formou. Jsme si však vědomi, že dětem často na individuální výuku navazuje kolektivní výuka v ZUŠ, která bude však i nadále vyučovaná distančně. Proto prosím, abyste v případech časového překrývání prezenční
a distanční výuky kontaktovali vyučující a dohodli se na dalším postupu.

Děkuji za spolupráci a pochopení celé situace.

Přeji nám všem pevné zdraví!

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Informace o výuce v ZUŠ

20. 11. 2020 19:52

Pokyny k organizaci výuky v ZUŠ Třebíč od středy 25. listopadu 2020, s ohledem na dovolenou prezenční individuální výuku, najdete zde nejpozději v neděli 22. listopadu večer.

Bc. Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Aktuální informace

15. 11. 2020 15:38

V období 16. – 27. listopadu 2020 si nezbytné úřední záležitosti vyřizujte, prosím, pouze prostřednictvím emailů, které jsou uvedeny v záložce kontakty, tedy bez osobní návštěvy ve škole. Děkujeme.

I nadále je výuka v ZUŠ poskytovaná distanční formou.


Informace o výuce v ZUŠ od 2. listopadu 2020

31. 10. 2020 11:22

Vážení rodiče, milí žáci,

rozhodnutím vlády ze dne 30. října 2020 pokračuje od 2. listopadu 2020 distanční výuka v ZUŠ.

Pro zefektivnění výuky nechala škola zřídit všem svým žákům účty v aplikaci Microsoft Teams.

Přihlašovací údaje a návod k používání aplikace vám budou během tohoto víkendu zaslány na kontaktní email, který máte uvedený v systému iZUŠ. Prosím, abyste vašim dětem pomohli a umožnili s aplikací pracovat. Distanční výuka v ZUŠ je sice ze zákona dobrovolná, ale velmi stojíme o co největší počet dětí, které budou tuto výukovou aplikaci využívat. Mnohem lépe udržíme s dětmi pravidelný kontakt, děti budou moci lépe komunikovat se svým učitelem i se svými spolužáky ze skupiny a v aplikaci najdou všechny úkoly a další materiály od svého učitele, které vám zatím většinou posílá na váš email.

Prostřednictvím aplikace Microsoft Teams budou v ZUŠ distančně vyučovány od 9. listopadu 2020 předměty v tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru a dále hudební nauka v hudebním oboru. Tedy především skupinové a kolektivní předměty.

Další výuka v hudebním oboru (především ta individuální) přes aplikaci Microsoft Teams je prozatím na domluvě třídního učitele s vámi, zákonnými zástupci žáka.

Pokud do 2. listopadu přihlašovací údaje k aplikaci nedostanete, kontaktujte nás, prosím.

Vážení rodiče, milí žáci,

velmi nás mrzí, že se nyní nemůžeme osobně potkávat v ZUŠ a sdílet tak společnou radost z umění. Prostřednictvím nové výukové aplikace však můžeme posílit naši uměleckou komunitu zejména v kolektivních předmětech a oborech a těšit se na vzájemnou opětovnou aktivní spolupráci, která bude možná po návratu dětí do škol.

Přeji vám všem hodně zdraví, sil a optimismu.

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Aktuální informace o výuce v ZUŠ

13. 10. 2020 11:50

Vážení zákonní zástupci, milí žáci a studenti,

bohužel od středy 14. října do 23. října 2020 máme opět usnesením Vlády České republiky nařízen zákaz osobní přítomnosti žáků v ZUŠ ve všech typech výuky, tedy i v individuální.

Proto od 14. října přecházíme na kompletní distanční výuku všech oborů bez možnosti osobní konzultace zde v ZUŠ. 

Výuka Akademie pro seniory se v tomto období nekoná a není ani realizována distanční formou.

Velmi nás to mrzí, ale uvědomujeme si, že epidemiologická situace není příznivá.

26. a 27. října 2020 stanovil ministr školství jako volné dny, kdy nebude dle pokynů MŠMT ČR poskytovaná distanční výuka.

28. října - 1. listopadu 2020 jsou podzimní prázdniny.


Prosím všechny o pochopení aktuální situace. O další organizaci výuky v ZUŠ v následujícím období, tedy od 2. listopadu, budete informováni po zveřejnění případných dalších vládních nařízení.

Prosím vás o aktivní spolupráci při distanční výuce a věřím, že se zase brzy budeme moci s našimi žáky a studenty potkávat zde v ZUŠ.

Přeji vám všem pevné zdraví.

Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ Třebíč

Úřední hodiny - ředitelna a kancelář v tomto období:

středa 14. října – v obvyklém čase

pondělí a středa - 19. a 21. října        9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Ve dnech 26. – 30. října - ZUŠ uzavřena


Oznámení zákonným zástupcům

9. 10. 2020 16:50

Vážení zákonní zástupci,

usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, č. 997 a zrušením Nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 30. září 2020 můžeme od pondělí 12. října 2020 vyučovat žáky individuální výuky prezenční formou.


Organizace výuky v ZUŠ v období 12. – 23. října 2020

Hudební obor:

· Individuální výukaza osobní přítomnosti žáků v ZUŠ

· Skupinová výukaza osobní přítomnosti žáků v ZUŠ, výuka bude upravena tak, aby ve výuce byl vždy jeden žák

· Komorní, souborová a orchestrální hradistanční formou

· Výuka sólového, popového a sborového zpěvudistanční formou, možnost individuálních konzultací po domluvě s pedagogem, ale bez zpěvu  - např. dechová cvičení apod.

· Hudební teoriedistanční formou, možnost individuálních konzultací v ZUŠ po předchozí domluvě s příslušným pedagogem

Výtvarný obor, Taneční obor, Literárně-dramatický obor:

· Distanční formou, možnost individuálních konzultací v ZUŠ po předchozí domluvě s příslušným pedagogem

Akademie pro seniory:

· Umožněna pouze individuální výuka v hudebním oboru. Kolektivní výuka v hudebním, výtvarném a tanečním oboru možná není. Až se epidemiologická situace zlepší, budeme se snažit kolektivní výuku kompenzovat.

Ve společných prostorách ZUŠ i nadále platí povinnost nošení roušek. Prosím, aby do prostor ZUŠ vstupovali pouze žáci a studenti. Prosíme také o omezení pobytu žáků v prostorách ZUŠ na co nejkratší dobu.

V učebnách se na nutnosti nošení roušek, z důvodu charakteru daného předmětu, dohodne vyučující se zákonným zástupcem.

Od 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 se zakazuje rozhodnutím MŠMT ČR osobní přítomnost žáků ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky ZUŠ bez výjimky. V těchto dnes nebude probíhat dle pokynů MŠMT distanční vzdělávání. Následují podzimní prázdniny v plánovaném termínu 28.10. – 1.11.2020.

Výuka v dalším období bude organizována dle aktuální epidemiologické situace. Sledujte, prosím, webové stránky školy.

Vážení zákonní zástupci, děkuji za spolupráci a pochopení.

Přeji nám všem pevné zdraví!

Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Informace pro zákonné zástupce

1. 10. 2020 15:14

Vážení zákonní zástupci, studenti a žáci

od 5. do 18. října 2020 je nařízením Krajské hygienické stanice kraje Vysočina omezen provoz v základních uměleckých školách v Kraji Vysočina. Omezení provozu spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.

Po tuto dobu bude ZUŠ Třebíč poskytovat distanční výuku. Pedagog vašeho dítěte vás bude kontaktovat a domluví si s vámi způsob distanční výuky. Vzhledem k odlišné charakteristice vyučovaných oborů a technickým a časovým možnostem žáků nelze stanovit jednotný způsob vzdělávání.

Základní umělecké školy mají dle zákona povinnost v případě např. zvláštních hygienických opatření vyučovat distančně. Žák se účastní distančního vzdělávání dobrovolně, neboť ZUŠ neposkytuje povinnou školní docházku.

Dovoluji si vás však požádat, abyste umožnili účast svých dětí na distančním vzdělávání, abychom s nimi neztratili kontakt a mohli plynule pokračovat v opětovné prezenční výuce. Účast dětí na distančním vzdělávání bude vedena v třídní knize. Pokud se žák výuky neúčastní, tedy např. nebude reagovat na zadanou práci, bude v daný týden veden jako omluven. Zde si dovoluji připomenout, že pokud žákovi vznikne za pololetí větší než 50% nedocházka z jakéhokoliv povinného předmětu daného studijního zaměření, je povinen vykonat komisionální zkoušku, aby mohl být z daného předmětu hodnocen.

Pro další případné informace s ohledem na další možný vývoj sledujte, prosím, dále iZUŠ a web školy.


Po dobu nařízené distanční výuky není dovolen veřejnosti vstup do ZUŠ. V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte telefonem nebo emailem.


Vážení zákonní zástupci, studenti a žáci,

děkuji Vám všem za pochopení, spolupráci a součinnost i v této mimořádné situaci. Pevně doufám, že se děti budou moci brzy vrátit zpět do ZUŠ.

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Pro studenty akademie

1. 10. 2020 15:00

5. – 18. října 2020 ruším z důvodu nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (zákaz osobní přítomnosti žáků v ZUŠ)  výuku v Akademii pro seniory.

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Aktuální informace pro učitele, žáky a zákonné zástupce k nařízení Ministerstva zdravotnictví–roušky ve výuce platné od pátku 18. září 2020

18. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek i ve výuce (II. stupeň ZŠ) platné od pátku 18. září 2020
Sdělení učitelům, žákům a zákonným zástupcům

Charakter výuky v naší ZUŠ neumožňuje jednoznačné rozdělení žáků na I. a II. stupeň.
Proto povinnost nošení ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor) stanovuji takto:
ANO - povinnost nosit roušku ve výuce, NE - není třeba nosit roušku ve výuce


Výuka v ZUŠ
Taneční obor
NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Literárně-dramatický obor
NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Výtvarný obor
ANO - v kolektivech, kde převažují žáci věku II. stupně ZŠ a starší
Hudební obor
Oddělení pěvecké a dechové - NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Oddělení klavírní, klávesové, smyčcové, strunných nástrojů a hudební teorie:
• Individuální výuka (dítě je ve výuce s učitelem samo) - po dohodě učitele a zákonného zástupce dítěte je možno vyučovat bez roušky, učitel tuto dohodu zapíše do třídní knihy!
• Skupinová a kolektivní výuka - ANO - ve skupinkách a kolektivech, kde převažují žáci věku II. stupně ZŠ a starší
Organizace souborové výuky v hudebním oboru je plně v kompetenci vedoucího souboru - může např. soubor rozdělit do menších skupin a ty vyučovat v delším intervalu, např. 1/14 dní.


Akademie pro seniory
Taneční obor
NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Výtvarný obor
ANO
Hudební obor
Oddělení pěvecké a dechové - NE - tato vzdělávací aktivita neumožňuje nošení roušky
Oddělení klavírní, klávesové, smyčcové, strunných nástrojů a hudební teorie:
• Individuální výuka (student je ve výuce s učitelem sám) - po vzájemné dohodě lektora a studenta je možno vyučovat bez roušky, lektor tuto dohodu zapíše do třídní knihy!
• Skupinová a kolektivní výukaANO


Žádám o respektování výše uvedených pravidel.
Výuka u nás v ZUŠ je spojená především s tvůrčí svobodou, inspirací, spoluprací a vzájemným setkáváním. Pevně věřím, že všechny tyto atributy zůstanou i nadále zachovány a radost z umění převáží nad dočasnými omezeními.
Hodně zdraví všem!
Bc. Eva Vaňková