ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Organizace výuky v ZUŠ od 10. května 2021

7. 5. 2021 8:55

Na základě dalšího rozvolnění můžeme od pondělí 10. května 2021 poskytovat prezenční výuku do počtu dětí 3 v učebně.

Tyto dětí nemusí absolvovat test na onemocnění Covid-19 a ani nemusí negativní test nijak doložit.

S ohledem na různorodost výuky v ZUŠ a stále omezeném počtu dětí v prezenční výuce dostanete konkrétní informace o podobě výuky v následujícím období od vašeho třídního učitele.

I nadále platí povinnost ochrany úst ve společných prostorách školy i v učebnách. Tam, kde to nedovoluje charakter výuky (např. hra na dechový nástroj, zpěv, tanec), mohou být děti bez roušek (respirátorů).

Přejeme všem dětem pohodový návrat do škol.

Bc. Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Kancelář školy - změna

30. 4. 2021 22:18

Dne 3. května 2021 budou úřední hodiny kanceláře pouze dopoledne 9:00 –11:00 Odpoledne bude kancelář uzavřena.

Náhradní termín – úterý 4. května 2021 - 13:00 –15:00.

Děkujeme za pochopení.


Přijímání nových žáků pro školní rok 2021/2022

29. 4. 2021 9:50

Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech

hudební – literárně-dramatický – taneční – výtvarný

Informace o jednotlivých studijních zaměřeních najdete v sekci O škole na stránce Vyučované obory.

Přihlášku a informace o přijímacích zkouškách najdete v sekci Pro rodiče na stránce Přijímací zkoušky.

Přihlášky podávejte do 30. dubna 2021

Přihláška do ZUŠ

Těšíme se na Vás – prohlédněte si naše nové video, které pro vás připravili učitelé všech oborů

Video pro děti - představení všech oborů naší ZUŠ

Spot - ZUŠ pohledem absolventů


Záznam absolventského koncertu

29. 4. 2021 9:50

Absolventka ZUŠ Třebíč, nyní naše kolegyně – učitelka hry na klavír - Kamila Ozerova v letošním roce absolvovala studium na Konzervatoři v Brně koncertem s orchestrem (P. I. Čajkovskij – Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll).

Gratulujeme k tomuto skvělému výkonu, který můžete shlédnout ze záznamu zde: Absolventský koncert - Kamila Ozerova


Výuka hudební teorie p. uč. Š. Velkové a R. Zelingerové 19.– 30. dubna 2021

15. 4. 2021 14:20

Výuka hudební teorie p. uč. Š. Velkové a R. Zelingerové bude od pondělí 19. dubna prozatím do 30. dubna 2021 poskytovaná off-line formou.

On-line výuku (tedy živou výuku), do které se děti připojovaly přes aplikaci Teams, prozatím zastavujeme z důvodu velkého počtu omluvenek, které souvisí s časovou kolizí výuky v ZŠ. Kolegyně Velková a Zelingerová budou žáky informovat o přesném způsobu off-line výuky.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Eva Vaňková


Organizace výuky a provoz ZUŠ od pondělí 12. dubna 2021

8. 4. 2021 11:14

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

rozhodnutím Vlády České republiky ze dne 6. dubna 2021, můžeme od pondělí 12. dubna 2021 poskytovat individuální výuku nebo individuální konzultace prezenční formou.

Individuální výuka = 1 žák a 1 pedagog. Individuální konzultace jsou možné pouze po domluvě s pedagogem a dle časových možností.

Organizace výuky v ZUŠ v období od 12. dubna 2021

Hudební obor:

  • Individuální výuka –za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ
  • Skupinová výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ, výuka bude upravena tak, aby byl ve výuce jeden žák
  • Komorní, souborová, orchestrální hra a sborový zpěv – dále distanční formou
  • Hudební teorie – dále distanční formou


Výtvarný, Taneční, Literárně - dramatický obor:

  • dále distanční formou


V individuální výuce a individuálních konzultacích v ZUŠ nejsou žáci testováni na přítomnost onemocnění COVID-19.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost mít zakrytá ústa a nos – stačí rouška. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, si mohou žáci roušku sundat.

Ihned po vstupu do prostor ZUŠ je třeba použít dezinfekci rukou. Ve společných prostorách ZUŠ i nadále platí povinnost mít zakrytá ústa i nos. Prosíme také o omezení pohybu žáků v prostorách ZUŠ na co nejkratší dobu.

K jednání se školou využívejte, prosím, emaily a telefony uvedené na webových stránkách. V krajním případě lze k vyřízení nezbytných záležitostí využít úřední hodiny kanceláře a ředitelny školy.

S ohledem na provoz očkovacího centra v budově Fórum využijte pro vstup do ZUŠ k tomu určený a označený vchod. Omezte, prosím, parkování na parkovišti před budovou, které je nyní určené především pro klienty očkovacího centra.

Výuka v dalším období bude organizována v souladu s pokyny příslušných nadřazených orgánů. Sledujte, prosím, webové stránky školy nebo systém iZUŠ.

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

jsme rádi, že můžeme alespoň individuální výuku poskytovat již prezenční formou. Jsme si však vědomi, že dětem často na individuální výuku navazuje kolektivní výuka v ZUŠ, která bude však i nadále vyučována distančně. Proto prosím, abyste v případě časového překrývání prezenční a distanční výuky kontaktovali vyučující a dohodli se na dalším postupu.

Děkuji vám za spolupráci a pochopení celé situace.

Přeji vám všem pevné zdraví!

Těšíme se na osobní setkání s našimi žáky.

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Informace o výuce v ZUŠ

27. 3. 2021 15:28

Na základě prodloužení krizového opatření Vlády ČR pokračuje výuka v ZUŠ distanční formou ve všech oborech i v období od 29.3. do 11.4.2021.

1.– 5. dubna 2021 jsou velikonoční prázdniny – v těchto dnech výuka neprobíhá.

Přejeme vám příjemné prožití velikonočních svátků, hodně sluníčka a dostatek odpočinku.


Informace k provozu ZUŠ

20. 3. 2021 10:50

Na základě krizového opatření Vlády ČR se v týdnu 22. - 28. března 2021 i nadále vyučuje distanční formou ve všech oborech ZUŠ.


Nahlédnutí do distanční výuky hudebního oboru

20. 3. 2021 10:50

Od 22. března 2021 můžete v kalendáři akcí shlédnout ukázky z distanční výuky hudebního oboru.

Tento pestrý přehled pro Vás připravil kolektiv učitelů všech oddělení hudebního oboru.


Kancelář školy

16. 3. 2021 14:52

Dne 17. března 2021 budou úřední hodiny kanceláře pouze dopoledne 9:00 –11:00 Odpoledne bude kancelář uzavřena.

Náhradní termín - čtvrtek 18. března 2021 13:00 –15:00.

Děkujeme za pochopení.