ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Práce žáků výtvarného oboru z distanční výuky

8. 3. 2021 12:44

Od 8. března 2021 si můžete v kalendáři akcí prohlédnout práce žáků výtvarného oboru naší ZUŠ z distanční výuky.

Tuto pestrou paletu pro Vás připravil kolektiv učitelů výtvarného oboru.


Upozornění

4. 3. 2021 10:29

V pondělí 8. března 2021 je kancelář ZUŠ uzavřena.


Každé pondělí v březnu - ukázky z naší výuky v jednotlivých oborech

1. 3. 2021

Od 1. března 2021 můžete v kalendáři akcí vidět, jak probíhá a jakými tématy se zabývá distanční výuka v tanečním oboru naší ZUŠ.

Tuto pestrou přehlídku pro Vás připravil kolektiv učitelek tanečního oboru.


Výuka v ZUŠ 1. – 21. března 2021

27. 2. 2021 10:38

Od 1. – 21. března 2021 dle krizového opatření Vlády ČR pokračuje výuka v ZUŠ Třebíč distanční formou ve všech oborech.


Gratulace

22. 2. 2021 13:43

Kamila Ozerova, absolventka ZUŠ Třebíč a naše kolegyně, učitelka hry na klavír, úspěšně složila přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii múzických umění Brno, obor hra na klavír.

Blahopřejeme a přejeme úspěšné studium!


Blahopřání

19. 2. 2021 10:17

Žákyně Barbora Zárubová, ze třídy Bc. Petry Procházkové, úspěšně složila přijímací zkoušku na Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, obor animace a game art.

Žákyně Žofie Hartmanová, ze třídy Mgr. Dity Vomelové, úspěšně složila přijímací zkoušku na SUPŠ Jihlava – Helenín, obor design interiéru.

Žákyně Eliška Pislcajková, ze třídy Jitky Janíkové, úspěšně složila přijímací zkoušku na SUPŠ Jihlava – Helenín, obor virtuální komunikace.

Gratulujeme a přejeme úspěšné studium.


Výuka v období 15.– 28. února 2021

15. 2. 2021 11:36

Na základě usnesení vlády ČR je výuka v ZUŠ i nadále, v období 15. - 28. února 2021, poskytovaná distanční formou ve všech oborech jako dosud.Organizace výuky v ZUŠ od 15. února 2021

12. 2. 2021 19:55

I nadále je výuka v ZUŠ poskytovaná distanční formou ve všech oborech jako dosud, viz sdělení MŠMT ČR ze 12. února 2021 zde:

https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud


BLAHOPŘÁNÍ

8. 2. 2021 19:38

Žákyně ZUŠ Třebíč Sára Šabatková ze třídy Mgr. Evy Lojdové úspěšně složila přijímací talentovou zkoušku v oboru sólový zpěv na Konzervatoř Brno.

Gratulujeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme úspěšné studium.


Výuka v ZUŠ 29. ledna – 12. února 2021

29. 1. 2021 10:45

Vážení rodiče,

z důvodu současného zákazu přítomnosti dětí ve školách nemůžeme předat žákům vysvědčení za I. pololetí. S klasifikací se však můžete seznámit prostřednictvím informačního systému iZUŠ, se kterým již většina z vás pracuje (náhled do elektronické žákovské knížky, omluvenky z výuky apod.) Vysvědčení najdete v době od 28.1. do 1.3.2021 pod tlačítkem Náhled výpisu z vysvědčení. V případě, že neznáte přístupové údaje do systému, předá vám je třídní učitel. Pokud jste je zapomněli, při přihlášení do systému na webových stránkách www.izus.cz zmáčkněte tlačítko neznám heslo a dále postupujte dle návodu.

Do záložky kontakty, zde na webu školy, byly vloženy aktuální emailové adresy pedagogů ZUŠ.

V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny a následují, 1. – 5. února 2021 jarní prázdniny.

Výuka od 8. do 12. února 2021 bude z rozhodnutí Vlády ČR dále poskytovaná distanční formou, ve všech oborech.

Vážení rodiče,

děkuji vám za spolupráci v celém prvním pololetí. A za to, že i v této složité době podporujete děti v uměleckém vzdělávání a zachováváte nám tak přízeň.

Vážíme si toho.

Bc. Eva Vaňková – ředitelka školy