ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Oznámení

18. 6. 2021 11:34

Ve středu 30. června 2021 budou obě budovy ZUŠ otevřeny v době 10:00 – 13:00 hodin. V této době budou také úřední hodiny kanceláře a ředitelny.


Změna úředních hodin – ředitelna

14. 6. 2021 15:03

Změna úředních hodin ředitelny

Středa 16. června: 9:00 - 11:00, 15:30 - 17:00


Absolventi naší ZUŠ 2020/2021

8. 6. 2021 11:10

Od 7. června 2020 je k dispozici ke shlédnutí přehled našich absolventů. Najdete je na webu - O škole nebo v Kalendáři akcí a také na youtube. Přehled našich absolventů bude postupně doplňován podle jednotlivých oddělení.

Děkujeme žákům a jejich pedagogům za přípravu.


Používání ochranných prostředků dýchacích cest

8. 6. 2021 11:10

Používání ochranných prostředků dýchacích cest (nošení roušek a respirátorů) - změna od 8. června 2021 – mimořádné opatření Vlády ČR

Od úterý 8. června 2021 nemusí mít žáci a učitelé během výuky v učebnách ZUŠ zakryté dýchací cesty.

Povinnost nosit chirurgické roušky nebo respirátory se ale dále vztahuje na pohyb a pobyt ve společných prostorách školy.


Změna úředních hodin ředitelny v týdnu 7. – 11. června 2021

3. 6. 2021 18:31

Změna úředních hodin ředitelny v týdnu 7. – 11. června 2021

pondělí - 7. června – zavřeno

úterý - 8. června – 9:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

středa - 9. června – 9:00 – 11:00, odpoledne zavřeno


Organizace výuky v ZUŠ - od pondělí 24. května 2021

19. 5. 2021 13:04

S ohledem na další rozvolnění máme dovoleno od pondělí 24. května 2021 prezenčně vyučovat do počtu 10 dětí v učebně a to bez povinnosti dokladování negativního testu na onemocnění COVID-19. 

V některých více početných třídách bude upraven počet dětí a výuka bude probíhat rotačně - vaši pedagogové vás budou informovat o další organizaci.

Aktuální opatření umožňuje prezenční výuku i vícečetných kolektivů než je 10 dětí, ovšem s povinným dokladováním negativních testů. S ohledem na četnost testování dětí v ZŠ a s ohledem na velikost naší školy toto ale v ZUŠ Třebíč nedovoluji.

Dále platí povinnost nosit ve všech prostorách ZUŠ respirátor nebo zdravotnickou roušku, kromě výuky, jejíchž charakter toto neumožňuje, např. zpěv, hra na dechové nástroje nebo tanec.

Děkuji za respektování pravidel a přeji všem žákům do dalšího období hodně radosti z osobního setkání s pedagogy i spolužáky.

Bc. Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Úspěchy našich žáků

19. 5. 2021 13:04

Hudební obor

Anna Chudobová ze třídy Alice Matouškové (klavírní doprovod Bohumila Hanzalová) získala 1. místo v republikovém finále soutěže Pionýrský Sedmikvítek, oblast Melodie, v kategorii IA + IB. Soutěž se konala 15. května v Českých Budějovicích online formou.

Záznam soutěže - Pionýrský Sedmikvítek


Literárně – dramatický obor

Věra Staňková ze třídy Marty Chládkové byla přijata ke studiu na JAMU – obor dramatická výchova.

Blahopřejeme k těmto úspěchům!


Úřední hodiny - ředitelna

17. 5. 2021 11:14

Úřední hodiny - ředitelna

Středa 19. května  - 9:00  - 11:00 – se ruší

Čtvrtek 20. května - 9:00  - 11:00 – náhradní úřední hodiny

Děkujeme za pochopení


Organizace výuky v ZUŠ od 10. května 2021

7. 5. 2021 8:55

Na základě dalšího rozvolnění můžeme od pondělí 10. května 2021 poskytovat prezenční výuku do počtu dětí 3 v učebně.

Tyto dětí nemusí absolvovat test na onemocnění Covid-19 a ani nemusí negativní test nijak doložit.

S ohledem na různorodost výuky v ZUŠ a stále omezeném počtu dětí v prezenční výuce dostanete konkrétní informace o podobě výuky v následujícím období od vašeho třídního učitele.

I nadále platí povinnost ochrany úst ve společných prostorách školy i v učebnách. Tam, kde to nedovoluje charakter výuky (např. hra na dechový nástroj, zpěv, tanec), mohou být děti bez roušek (respirátorů).

Přejeme všem dětem pohodový návrat do škol.

Bc. Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Kancelář školy - změna

30. 4. 2021 22:18

Dne 3. května 2021 budou úřední hodiny kanceláře pouze dopoledne 9:00 –11:00 Odpoledne bude kancelář uzavřena.

Náhradní termín – úterý 4. května 2021 - 13:00 –15:00.

Děkujeme za pochopení.