Akademie pro seniory

Oznámení pro studenty akademie

Pro Akademický rok 2020/2021 nepřijímáme nové přihlášky ke studiu.


Akademický rok 2020/2021 – informace pro studenty – pokračování dalšího semestru

ROUŠKY

Vzhledem k aktuální zhoršené situaci v okrese Třebíč přistupuji k tomuto nařízení:

Od pondělí 7. září 2020 je povinností každého nosit ve společných prostorách ZUŠ roušky či jiné krytí dýchacích cest.

Nařízení se týká žáků ZUŠ, studentů Akademie, pedagogů a provozních zaměstnanců ZUŠ, zákonných zástupců a ostatních návštěv školy.

V učebnách je i nadále dovolen pobyt a pohyb osob bez roušek. Také vstup do budovy po celý měsíc září zůstává bez omezení.

Děkuji za pochopení a respektování nařízení.

Bc. Eva Vaňková

ředitelka ZUŠ


Hudební obor a výtvarný obor - výuka v Akademii bude zahájena v pondělí 7. září 2020.


Taneční obor - výuka bude z provozních důvodů zahájena až 1. října 2020.


Účast studentů ve výuce je dobrovolná s ohledem na jejich zdravotní stav. Dodržujte, prosím, zvýšenou hygienu (použijte dezinfekci při vstupu do budovy a dezinfekci v učebnách). Omezte úzký kontakt.