ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku


Domluva rozvrhu hodin je letos nově v termínu 2. – 4. září od 13:00 do 17:00 hodin.


Od školního roku 2020/2021 zavádí ZUŠ Třebíč nový způsob zápisu do hudební teorie prostřednictvím elektronického systému.
Podrobné informace vám budou sděleny e-mailem a najdete je také na webu školy a v systému iZUŠ.

Do elektronického systému se budete moci zaregistrovat od 20. srpna 2020 na adrese https://zus-trebic.rsystem.cz. Zde také najdete návod, jak na to.

Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2020 v 19:00 hodin.

Od 7. září 2020 - výuka dle rozvrhu ve všech oborech ZUŠ

Dopis rodičům k začátku školního roku

Zápis žáků a domluva rozvrhu probíhá do 11. září 2020. Pokud se žák v tomto termínu k zápisu nedostaví, nebude do výuky zařazen.


INFORMACE KE STUDIU

Žák ZUŠ se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku.

Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2019/2020 je 21. srpna 2020. Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021


Organizace školního roku

Datum

Čas

Popis

Způsob

1. 9. 2020

od 19:00

Zápis do hudební teorie

elektronicky

2. – 4. 9. 2020

13:00 – 17:00

Domluva rozvrhu

ZUŠ

Od 7. 9. 2020

Výuka dle rozvrhu

ZUŠ

30. 9. 2020

23:59

Ukončení zápisu do hudební teorie

elektronicky

28. - 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny

17. 11. 2020

21. – 22. 12. 2020


Státní svátek

Dny boje proti Covidu


23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Vánoční prázdniny

28. 1. 2021

Konec 1. pololetí

29. 1. 2021

Pololetní prázdniny

1. - 7. 2. 2021

Jarní prázdniny

1. – 5. 4. 2021

Velikonoční prázdniny30. 6. 2021

Konec školního roku

1. 7. – 31. 8. 2021

Hlavní prázdniny