Akademie pro seniory

Lektoři akademie umění a kultury pro seniory

HUDEBNÍ OBOR

 • Hra na akordeon - Mgr. Dana Fialová
 • Hra na klavír - Věra Havelková, Mgr. Vít Košíček, Mgr. Jarmila Kubová, Bc. Eva Vaňková
 • Hra na elektronické klávesové nástroje - Mgr. Dana Fialová, Věra Havelková
 • Hra na kytaru - Jaromír Janata, Martin Pašek, Petr Sedlák, Jana Spekhorstová, Dipl. Lehrer
 • Hra na harfu – Bc. Anna Kolaříková
 • Hra na varhany - Bc. Anna Kolaříková
 • Sólový zpěv, Umělecký přednes - Mgr. Jarmila Kubová
 • Popový zpěv, Sborový zpěv  - Mgr. Helena Valová
 • Dějiny evropské a světové hudby – Vít Coufal
 • Hudební seminář v estetických souvislostech - Mgr. Renata Zelingerová

VÝTVARNÝ OBOR

 • Jaroslava Beranovská, Mgr. Alena Dvořáková, BcA. Jakub Noha

TANEČNÍ OBOR

 • Kamila Malá