568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Akademie umění a kultury pro seniory

          

Akademii umění a kultury pro seniory – II.

Na základě úspěšného prvního cyklu Akademie umění a kultury pro seniory a stálého zájmu o studium otevírá ZUŠ Třebíč ve spolupráci s Městem Třebíč od října 2019 Akademii umění a kultury pro seniory v Třebíči II.

Jedná se o druhý cyklus studia v hudebním oboru (hra na vybrané hudební nástroje, zpěv nebo hudební teorie), literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném oboru a je určeno pro osoby 60 let věku a výše, které mají trvalé bydliště na území města Třebíče a v místních částech Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice a Sokolí.

Lektory Akademie jsou zkušení a kvalifikovaní pedagogové ZUŠ.

Každý přihlášený senior na studium přispěje částkou 100 Kč/měsíc. Rok studia v Akademii zahrnuje osm měsíců výuky.

Přihlásit se mohou úplní začátečníci, ale i osoby umělecky pokročilejší. Student si ve spolupráci s lektorem stanoví dle svých psychických a fyzických schopností cíl výuky. Nepůjde tedy o navazující pevně stanovené učební plány. Absolvent tříletého studia obdrží osvědčení o studiu v Akademii. Osvědčení nebude vydáváno na základě žádné akreditace a není ani dalším stupněm vzdělání.

Zřízením Akademie chce ZUŠ především přispět k aktivnímu životu seniorů a jejich duševní pohodě.

Finančně celý projekt podporuje Město Třebíč.

                                                         Print

Patronát nad Akademií pro seniory laskavě přislíbil třebíčský rodák, herec Miloslav Mejzlík.

Nabídka studijních oborů

Hudební obor – individuální výuka 1 hodina/týdně

Hra na akordeon

Hra na elektronické klávesové nástroje

Hra na harfu

Hra na klavír

Hra na kytaru

Hra na varhany

Hra na violoncello

Sólový zpěv

Popový zpěv

Umělecký přednes

Hudební obor – kolektivní výuka 2 hodiny/14 dní

Sborový zpěv

Souborová hra (předpokládá základní znalost not a ovládání hudebního nástroje)

Hudební seminář v estetických souvislostech

Literárně - dramatický obor – kolektivní výuka 2 hodiny/14 dní

Náplň předmětu: základy hlasové hygieny a kultura mluveného projevu, jednání s imaginární, zástupnou a reálnou rekvizitou, případně oživeným předmětem nebo improvizovanou a jednoduchou loutkou, zvládnutí jednoduché stavby dramatické etudy, inscenace

Taneční obor – kolektivní výuka 2 hodiny/14 dní

Náplň předmětu: správné dýchání i držení těla, práce na kondici, základy lidových tanců, klasická taneční technika

Výtvarný obor – kolektivní výuka 2 hodiny/14 dní

Náplň předmětu: kresba u stojanů, malba, akvarel, grafika, práce s hlínou, základy dějin umění

Organizace výuky

Celý cyklus studia = 3 akademické roky

1 akademický rok = 8 měsíců (říjen-květen)

Zimní semestr (říjen-leden), letní semestr (únor-květen)

Cena studia

100 Kč/měsíc – platba hotově vždy za 1 semestr (400 Kč)

Přihlášku je možné poslat elektronicky na email [email protected] nebo ji lze vyplnit osobně v kanceláři školy nejlépe v dopoledních hodinách.

Podávání přihlášek je možné pouze v termínu od 17. – 30. června 2019. Na dřívější podávání přihlášek nebude brán zřetel, děkujeme za pochopení.

Uchazeče přijímáme do naplnění kapacity. Přednost při přijetí dostanou uchazeči, kteří ještě nejsou studenty Akademie.

Bližší informace - garant Akademie Eva Vaňková [email protected]    tel. 606 029 873

 

Akademie umění a kultury pro seniory – I.

ZUŠ Třebíč ve spolupráci s Městem Třebíč otevřela od října 2018 Akademii umění a kultury pro seniory v Třebíči – I.

Jedná se o studium v hudebním oboru (hra na vybrané hudební nástroje, zpěv nebo hudební teorie), tanečním a výtvarném oboru a je určeno pro osoby 60 let věku a výše, které mají trvalé bydliště na území města Třebíče a v místních částech Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice a Sokolí.

Lektory Akademie jsou zkušení a kvalifikovaní pedagogové ZUŠ.

Garant projektu Eva Vaňková - tel. 606 029 873 nebo email [email protected].cz

 

Lektoři Akademie umění a kultury Pro seniory

Hudební obor

Hra na akordeon - Mgr. Dana Fialová

Hra na klavír - Markéta Doležalová, Věra Havelková, Mgr. Jarmila Kubová, Eva Vaňková dipl. um.

Hra na elektronické klávesové nástroje - Mgr. Dana Fialová, Věra Havelková

hra na kytaru - Jaromír Janata, Petr Sedlák, Jana Spekhorstová, Dipl. Lehrer

Hra na varhany - Bc. Anna Kolaříková

Sólový zpěv, Umělecký přednes - Mgr. Jarmila Kubová

Popový zpěv, Sborový zpěv  - Mgr. Helena Valová

Dějiny evropské a světové hudby - PhDr. Jarmila Procházková, PhD.

Hudební seminář v estetických souvislostech - Mgr. Renata Zelingerová

Výtvarný obor

Jaroslava Beranovská, Mgr. Alena Dvořáková

Taneční obor

Kamila Malá

 

Zřízením Akademie chce ZUŠ především přispět k aktivnímu životu seniorů a jejich duševní pohodě.

Finančně celý projekt podporuje Město Třebíč.

                                                   Město Třebíč

Patronem Akademie pro seniory se velmi ochotně stal třebíčský rodák, herec Miloslav Mejzlík.

 

Koncert studentů Akademie umění a kultury pro seniory

3. května 2019 17:00 - Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer.

Koncert se uskutečnil za účasti patrona Akademie Miloslava Mejzlíka. V programu vystoupili studenti a lektoři Akademie pro seniory ZUŠ Třebíč.

Reportáž Františka Jůzy z koncertu studentů Akademie pro seniory -  3. května 2019.

Reportáž z koncertu Akademie - 3. května 2019

Fotografie z koncertu

1 2 3

4 6 7

  5 8 9

10   16

12 13 14

17 18 19

20 22 23

   21 25 26

24 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36 37

38 39 41

   40 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52

53 54 55

56 57 58

59 60 61

62 63 64

65 66 67

68 69 70

71 72 73

       74 75

     76

 

Setkání studentů a lektorů Akademie pro seniory s patronem Miloslavem Mejzlíkem v ZUŠ

     akademie akademie 1 

     akademie 2 akademie 3

DSCN0746

Fotografie - Michaela Vostalová a Jiří Voldán

Všechny fotografie jsou k dispozici ke stažení u garantky Akademie Evy Vaňkové.

vernisáž výstavy výtvarných prací studentů Akademie v kavárně Salsa – 14. května 2019

pod vedením lektorek Jaroslavy Beranovské a  Mgr. Aleny Dvořákové

          DSC_0003 DSC_0005 

          DSC_0014 DSC_0016

Fotografie z výuky Akademie

DSC_0028 DSC_0031 DSC_0034

DSC_0038 DSC_0040 DSC_0452

DSC_0453 DSC_0454 DSC_0456

DSC_0459 DSC_0462 DSC_0466

DSC_0467 DSC_0469 DSC_0471

DSC_0483 DSC_0480 DSC_0482

DSC_0492 DSC_0503 DSC_0495

      DSC_0506 DSC_0505