568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Skupina Dominanta

Skupina s názvem Dominanta vznikla v září 2016 a její základ je složen ze čtyř žáků studijního zaměření EZHZT a EKN. Poznatky z těchto studijních zaměření prakticky uplatňují při hudebních aranžmá, programování spojené s využitím PC a hudebních software, nahrávání doprovodů a vlastní hře na hudební nástroje se spoluhráči. Účastní se také zapojení a ozvučení aparatury.

     16 43

Při vlastní hře uplatňují maximální využití technických možností elektronických klávesových nástrojů a dalších hudebních zařízení.
Žáci sledují novinky a hity z české i světové hudební tvorby, ze kterých pak společně vybírají skladby do svého repertoáru. Učí se vzájemné spolupráci a komunikaci hudebníků (spoluhráčů) při společném nácviku a celkovému přednesu na pódiu.

Na vystoupeních spolupracují i s ostatními obory.

   23


Skupina začala úspěšně vystupovat na koncertech naší ZUŠ. Nyní připravuje hudbu a společný doprovod pro zpěvačky a zpěváky, kteří s nimi budou vystupovat.

Skupinu vede p.uč. Miloš Elšík.