568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Dětské pěvecké sbory

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RESONANCE

PŘÍPRAVNÝ SBOR OSMINA

Všechny pěvecké sbory pracují pod vedením p. uč. Mgr. Heleny Valové

Korepetice – Mgr. Vít Košíček, Vlastimil Rájecký

Osmina

Toto oddělení vzniklo v září 2004 jako přípravka pro koncertní, tzv. VELKÝ SBOR Resonance. Dnes jej navštěvuje na 25 dětí ve věku od 1. do 5. třídy, které po talentových zkouškách pracují 1x týdně 100 min. a absolvují také 20 min. individuální hlasovou výuku.

Po dosažení určitého věku a zkvalitnění hlasových dispozic, jsou děti dle zvážení dirigentky zařazeni do koncertního sboru.

V březnu 2005 se sbor poprvé zúčastnil regionální soutěžní přehlídky DPS, kde získal ZLATÉ PÁSMO s postupem. V krajské přehlídce vybojoval pásmo stříbrné.

V březnu 2006 získala Osmina ZLATÉ PÁSMO v regionální i krajské přehlídce DPS.

V dubnu 2008 tento přípravný soubor dosáhl doposud svého největšího úspěchu – po vítězství v krajském kole byl nominován do Celostátní přehlídky. Od té doby úspěšně reprezentuje na různých festivalech a soutěžích, odkud zatím vždy dovezl zlaté nebo stříbrné pásmo.

Repertoár sboru tvoří především díla předních českých autorů, např. P. Eben. E. Hradecký, M. Raichl a pod. Děti z tohoto sboru se také účastní všech aktivit ZUŠ, většiny koncertů DPS Resonance a prázdninových soustředění.

E Loučná 2010 179

 533966_386172701417203_226448224056319_1146704_176709178_n 4.

RESONANCE

Dětský pěvecký sbor Resonance tvoří žáci pěveckého oddělení. V jeho 4 odděleních pracují zpěváci ve věku od 4 do 19 let 1x – 3x týdně pod vedením sbormistryně, hlasové poradkyně a za spolupráce klavírní korepetice. 2x ročně starší zpěváci absolvují víkendová, o hlavních prázdninách týdenní soustředění.

K nejvýznamnějším akcím, patří festival duchovní hudby "MUSICA SACRA ÜBER DIE GRENZEN", který se koná střídavě na rakouském a českém území.

Největším úspěchem v oblasti soutěžních přehlídek je STŘÍBRNÉ PÁSMO z mezinárodního sborového festivalu v Rimini z r. 2014, dále ZLATÉ PÁSMO z regionálního kola DPS v Brně ze 30. dubna 2002 s cenou za nejlepší dirigentský výkon, ZLATÉ PÁSMO S POSTUPEM do Celostátní přehlídky v Uničově z dubna 2011.a dále na Krajských či Celostátních přehlídkách, kde vždy absolvuje příčky nejvyšší spolu se zvláštními oceněními – např. za provedení skladby, dramaturgii apod.

V letech 2005 - 2019 obsadil sbor pokaždé ZLATÉ PÁSMO v regionální i krajské přehlídce DPS.

Také pořádá vlastní koncertní projekty jako např. festival TŘEBÍČSKÉ RESONOVÁNÍ. Aktivně se také podílí na tzv. "výchovných koncertech" s názvem HRAVÉ RESONOVÁNÍ.

Výběr skladeb závisí většinou na dirigentce, není však zvláštností, že si děti přinesou či vyberou skladbu samy. Žánrové rozpětí tohoto tělesa je velmi různorodé - od klasických a lidových písní přes spirituály a jazz a k verzím muzikálových či popových melodií.

V souboru se za dobu jeho existence vystřídalo na 150 zpěváků a zpěvaček, v současné době má na 30 členů .

image image

 

SBORY NEPRACUJÍCÍ POD ZUŠ

přípravný pěvecký sbor NOTIČKA

– pracuje pod spolkem přátel pěveckého sboru resonance třebíč

Vznikl ve školním roce 1995/96 původně pro děti předškolního a mladšího školního věku. Dnes do něj chodí převážně předškoláci už od 4 let. V současné době má kolem 20ti zpěváčků.

Zaměřuje se na výuku hudebně pěveckých dovedností a nácvik dechových a pěveckých technik. Samozřejmostí jsou hudebně pohybové hry a zábavné písničky převážně českých autorů. Neúčastní se soutěží, ale pravidelně koncertují na Vítání občánků, akcích ZUŠ či DPS Resonance a Osmina.

Ada_012Xsmall R_021X_small

DSC03714 NOtička 5

FERMATA

- V současné době pro nedostatek zpěváků výuka tohoto oddělení neprobíhá

Komorní těleso pro pěvecky vyspělejší zpěváky z koncertního sboru. Základnu tvoří žáci sólového zpěvu.

Původně vzniklo na přání starších zpěvaček, které již studují střední školy a nemohou tak navštěvovat 2x týdně DPS Resonance. V současné době má 12 zpěváků a pracuje v nepravidelných intervalech od září 2004.

Jako samostatné těleso účinkovalo např. na Festivalu duchovní hudby „Musica sacra über die Grenze“ nebo na výročním koncertu VŠE v Praze.

V jeho repertoáru lze najít náročnější skladby českých i zahraničních skladatelů a také populární písně. Většinou zpívá a capella (bez nástrojového doprovodu). Jeho členové také tvoří tzv. doprovodné hlasy pro sólové zpěváky. Jelikož jsou tito vybraní zpěváci oporou koncertního sboru Resonance, umožnilo to dětem účinkování v náročnějších projektech, jako jsou např. Vánoční turné s Petrem Bende nebo společná a pravidelná vystoupení např. na charitativních akcích se skupinou Pearlštejn.

http://resonance-trebic.cz/

      II. Třebíčské resonování 25. - 26 4. 2008 010

Fermata Fermata 2

11 24. A toto je výsledek!

Vánoční k. s P. Bende 14.12.2006 003