568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Malý smyčcový orchestr

Malý smyčcový orchestr pracuje při Základní umělecké škole pod vedením pana Víta Coufala - učitele hry na housle. Toto těleso sdružuje milovníky orchestrální hry na smyčcové nástroje. Členskou základnu tvoří vyučující smyčcového oddělení, dále žáci ZUŠ, jejichž úroveň ve hře na nástroj dosáhla velmi dobrých výsledků, a také kvalitní hráči z Třebíče a blízkého okolí.

Za 13 let své existence hostoval orchestr v celé řadě festivalů na území ČR. Na desítky by se dala spočítat zahraniční vystoupení. Orchestr spolupracuje s významnými sólisty z řad neprofesionálních hudebníků a také bývá zván ke spolupráci s pěveckými tělesy doma i v zahraničí. Z posledních významných vystoupení jmenujme koncert v Římě v prosinci roku 2003 s předním pěveckým sborem v našem kraji - Musica Animata.

Malý smyčcový orchestr

Malý smyčcový orchestr - červen 2006