568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Houslové soubory – Strunka a přípravný

Houslový soubor Strunka

pracuje při Základní umělecké škole v Třebíči pod vedením paní Karly Ošmerové – učitelky smyčcového oddělení.

    92 07

46 DSCN7019

Úkolem souborové hry je vychovávat mladé hráče ke kolektivnímu cítění hudby, pěstování krásného tónu, správným návykům i odpovědnosti za výsledek společné práce.

Náplní repertoáru jsou lidové písně jednohlasé i vícehlasé. Dále pak skladby barokní či klasické hudby až po současnou, filmovou i populární tvorbu. Aby bylo umožněno nahlédnout do nejrůznějších žánrů, je třeba některé skladby upravit. Většina úprav pochází od paní K. Ošmerové.

             DSCN8113a

Velmi důležitou složkou je klavírní doprovod, o který se starají žáci a učitelé klavírního oddělení. Houslisté pak mohou lépe vnímat zákonitosti harmonie.

Každým rokem je složení souboru doplňováno o nové hráče, nejdříve od 3. ročníku individuální výuky na nástroj. Starší a zkušenější žáci pak odcházejí a mohou tvořit menší seskupení komorní hry, nebo doplní řady Malého smyčcového orchestru učitelů žáků a přátel školy.

 03 04

Houslový soubor se účastní řady vystoupení a koncertů hudebního oboru školy. První úspěch přišel ve školním roce 2002/2003 kdy získal soubor I. místo ve II. kategorii krajského kola soutěže ZUŠ. Pravidelná účast na koncertech doma i v zahraničí, v soutěžích ZUŠ , kde se umisťuje na předních místech, posunuje kvalitu na vyšší úroveň.

Velmi dobrou a přínosnou je spolupráce s orchestrem školy. Se soubory zobcových fléten se podílel na dvou zajímavých projektech. V rámci 6. setkání souborů zobcových fléten byla pořízena nahrávka z vystoupení pro Český rozhlas.

954 97

Houslový soubor Strunka a Přípravný houslový soubor – hra v orchestru.

 

Přípravný houslový soubor

založila v září 2010 paní Karla Ošmerová – učitelka smyčcového oddělení

Ve školním roce 2012/2013 vedení převzala Mgr. Šárka Velková – učitelka hudební teorie a houslistka, která aktivně působí v Malém smyčcovém orchestru při naší škole.

Mladším žákům , kteří mají zájem, je tak umožněno již od 2. ročníku hru v souboru navštěvovat.

                                 DSCN8116

Hlavním repertoárem malých houslistů jsou jednoduché skladby a písně, hrané nejprve v unisonu, později ve dvojhlasu s doprovodem houslí a klavíru. Děti mají možnost vystupovat na školních besídkách a koncertech. Návyky, které získají, jsou dobrým startem pro pozdější zapojení do různých souborů, nebo školního orchestru.

První vystoupení tohoto souboru se uskutečnilo dne 11. listopadu 2010 na Podzimním koncertu žáků hudebního oboru.

Vzpomínka na houslový soubor v roce  2008.

 Houslový soubor 2008