568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Folklórní soubor Bajdyš a Bajdyšek

 


English  Information about Bajdyš in English

 Soubor Bajdyš

Eggenburg 17..5.08

Horácký folklorní soubor Bajdyš vznikl v Třebíči v roce 1984. V současné době působí pod záštitou Základní umělecké školy a své členy si vychovává od útlého věku v dětském souboru Bajdyšek.

Proč právě Bajdyš? Je to jeden z charakteristických horáckých tanců, který svým humorným dějem a divokostí téměř přesně vystihuje duši mladých tanečníků a tanečnic. Z tanečníků a hudebníků vyzařuje mládí a radost, proto se soubor orientuje na pohybové ztvárnění folklóru a zpracovává různě žertovné motivy ze života (taneční pásma Žerotvné, Bajdyš, Hospoda, Horácké skočné, Hačau - polka, Vánoce na Horácku, mužské tance s košťaty), milostná témata (Láska a peníze) a rekrutské tance. Většinu repertoáru tvoří tance z horáckého regionu, ale jsou zde zařazeny i tance z Valašska, Kopanic a Sloven ska (Zemplín, Šariš, Myjava). 

                2. 10. 2010 - Jaroměřice nad Rokytnou    2. 10. 2010 - Jaroměřice nad Rokytnou

                2. 10. 2010 - Jaroměřice nad Rokytnou    2. 10. 2010 - Jaroměřice nad Rokytnou

Bajdyš se úspěšně účastnil několika soutěží a je pravidelným hostem na různých folklórních festivalech, ke kterým mimo jiné patří Liptálské slavnosti, Folklore Brno, Štěpy, Telčské slavnosti, Hanácký rok, Prameny ve Světlé nad Sázavou, Červený Kostelec, Strážnice. V regionu vystupuje při významných příležitostech jako Divadelní Třebíč, Bramborobraní, oslavy města. Vystupoval na festivalech v Německu(Brémy, Oldenburg), v Rakousku a v Belgii. V roce 2002 se účastnil Europeády v Antwerpách (Belgie) a v roce 2003 Europeády na Sardinii ve městě Nuoro. 

Vedoucí taneční složky a choreografka většiny tanců je paní Pavla Wolfová a Mgr. Šárka Nohová, učitelka tanečního oboru ZUŠ. Vedoucí muziky a zároveň tvůrce hudebních úprav je paní Karla Ošmerová. Nástrojové obsazení muziky: housle, viola, klarinety, flétna, kontrabas a akordeon.  

Muzikanti i tanečníci úzce spolupracují a společně se podílejí na tvorbě programu.

Folklórní festival: "Horácko zpívá a tančí" 4.-6.června 2004 Světlá nad Sázavou

Soubor Bajdyš

Rakousko -  Eggenburg - 17. května 2008

Eggenburg 17..5.08   Eggenburg 17..5.08   Eggenburg 17..5.08

18. – 26. července 2010  Eoropeada – Bolzano - Itálie

Bolzano  Pavla Wolfová Bolzano

         Bolzano Bolzano

17. – 26. července 2011 Europeada – Tartu - Estonsko

Estonsko 2011 Estonsko 2011

Estonsko 2011 Estonsko 2011

Fólklorní soubor Bajdyšek

Telč - červen 2011 - Bajdyšek Telč - červen 2011 - Bajdyšek

Telč - červen 2011 - Bajdyšek Telč - červen 2011 - Bajdyšek

Telč - červen 2011 - Bajdyšek Telč - červen 2011 - Bajdyšek