568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Úřední deska

 

 

 

 

 

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro ZUŠ Třebíč byl jmenován Bc. Radek Vodička, tel. 568 896 308, email: [email protected]

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme provozní rozpočet ZUŠ Třebíč na rok 2019.