568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Archiv akcí za rok 2014/2015

Za férovou čokoládu

Třebíč. Karlovo nám. Přípravný sbor Osmina – Mgr. Helena Valová.

Bramborobraní

Třebíč. Karlovo nám. Soubor Bajdyš a Bajdyšek – Pavla Wolfová.

Vystoupení

Karlovo nám. Třebíč. Oslavy 60 let MHD. Arabes – Mgr. Marika Indrová, Martina Krutišová.

Podzimní koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Podzimní koncert všech sborových oddělení – Mgr. Helena Valová.

Mezinárodní sborový festival

Itálie. Rimini. International Choral Competition. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová. Ve dnech 24. – 28. září 2014.

» více informací

Oči dokořán

Šternberk. Augustiniánský klášter. 12. Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ. Naši ZUŠ reprezentují práce Veroniky Krškové a Ondřeje Pěnčíka. 3. října 2014 – 25. září 2015. Výstava je přístupná po předchozí domluvě na tel. 604 591 340.

Vystoupení pro Klub důchodců

Třebíč. Švabinského ul. Přípravný sbor Osmina – Mgr. Helena Valová.

Výstava

Třebíč. Karlovo nám. Banka WSPK. Výstava malby žáků výtvarného oboru. 20. října 2014 – 30. ledna 2015.

Vernisáž

Třebíč. Galerie L. Nováka. Naděžda Kotrčová – Zastavení. Program připravila Jana Matějů.

Podzimní koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Mgr. Martiny Pleskačové.

Benefiční večer

Třebíč. Divadlo Pasáž. Benefiční večer -  Nemocnice Třebíč, MKS Třebíč. V rámci programu vystoupí soubory ZUŠ. Flauto rimbombo – Eva Hercegová, Akordeonový soubor – Mgr. Dana Fialová, Kytarový soubor – Bac. Frank Spekhorst.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Vystoupení pro Nemocnici

Nemocnice Třebíč. Předávání Zlatých medailí MUDr. Jánského – v programu vystoupí Trumpetový soubor – Petr Matoušek, klavír – Mgr. Ivana Smolová.

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Pátek pro talenty

Třebíč. Městská knihovna. Sál hudebního oddělení. Kamila Ozerová ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Harfová soutěžní přehlídka

Praha. Valdštejnská 14. Pálffyho palác. Harfová soutěžní přehlídka žáků ZUŠ ČR – Anna Kolaříková, DiS. 10:30 – 16:00.

» více informací

Adventní jarmark

Třebíč. Borovina. V rámci programu vystoupí DPS – Mgr. Helena Valová, Trumpetové kvarteto – Petr Matoušek, klavír – Mgr. Ivana Smolová, Klávesový soubor, Dipl. Mus. Jana Spekhorstová, Petr Sedlák.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Předvánoční vystoupení žáků

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Předvánoční improvizování – žáci literárně dramatického oboru ze třídy BcA. Martina Domkáře.

Adventní koncert

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Československé církve evangelické. Vystoupí žáci hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Adventní jarmark

Třebíč. Vestibul radnice. Pořádá Město Třebíč – účinkují pěvecké sbory Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová, žáci EKN – Marta Svobodová.

Essi Dance Cup

Jihlava. 1. ročník taneční a sportovní soutěže hobby týmů. DIF – Mgr. Gabriela Wolfová, Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

I. Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Soubory a sólisté hudebního oboru.

» více informací

Setkání seniorů

Třebíč. Národní dům. Vystoupí  DPS – Mgr. Helena Valová.

Koncert žáků

ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou. Jídelna ZŠ. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Vánoční koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

» více informací

Adventní koncert

Stařeč. Žáci ze třídy Petra Matouška, Alice Matouškové a Bohumily Hanzalové. V programu vystoupí pěvecký sbor Slunko.

Vystoupení na Adventním koncertu

Adventní koncert o. s. Střed. Třebíč – Hájek. Vystoupí žáci tanečního oboru Barbory Kratochvílové.

II. Vánoční koncert

Třebíč. Velký sál Fórum. Žáci hudebního oboru a tanečního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Mgr. Martiny Pleskačové.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. Žáci ze třídy Petra Matouška, Petra Sedláka a Mgr. Evy Lojdové.

Třídní besídka

Rokytnice nad Rokytnou. Zasedací místnost Městyse. Žáci ze třídy Lenky Zerzánkové dipl. um. a Marie Bazalové, DiS.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Alice Matouškové a Bohumily Hanzalové.

Výchovný koncert

ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou. Jídelna ZŠ. Koncert připravila Mgr. Jarmila Kubová - vystoupí  Martina Vodičková, Zuzana Doležalová – klavír a Lenka Venhodová – sólový zpěv.

Třídní besídka

Třebíč. Aula Katolického gymnázia. Žáci ze třídy Anny Kolaříkové, Dis. a Lenky Zerzánkové dipl. um.

» více informací

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Bac. Franka Spekhorsta, Dipl. Mus. Jany Spekhorstové a Bc. Martina Paška.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Víta Košíčka dipl. um.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Matouška.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v sólovém zpěvu a komorním zpěvu.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Galerie L. Nováka. Jan Horký – Retrospektiva. Žáci ze třídy Václava Sobotky DiS.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

» více informací

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Marty Svobodové a Marty Chládkové DiS.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové a Evy Vaňkové, dipl. um.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Ladislavy Dostálové a BcA. L’ubomíra Kopkáše.

Setkání se Zdravým městem

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. V programu vystoupí žáci Petra Matouška a Mgr. Ivany Smolové.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

» více informací

Koncert KPH – Milan Řehák

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Koncert MKS. V programu vystoupí akordeonový soubor Mgr. Dany Fialové.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže smyčcových souborů a žákovských orchestrů.

» více informací

Koncert strunných nástrojů

Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé odd. strunných nástrojů.

» více informací

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.  a Stanislava Kolbábka.

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Vladimíry Žaludové a Alice Matouškové.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Nové Město na Moravě. Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Jihlava. Divadlo Na Kopečku. Okresní kolo soutěže tanečního oboru. Žáci ze třídy Barbory Kratochvílové.

Předehrávky absolventů

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Předehrávky absolventů I.a II. stupně hudebního oboru. Ve dnech 16. – 20. března 2015.

Grafika – Ondřej Pěnčík

Třebíč. Karlovo nám. Banka WSPK. Výstava grafiky absolventa II. stupně výtvarného oboru Ondřeje Pěnčíka. Výstava potrvá do konce května 2015.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Jihlava. Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

» více informací

Festival tanečního mládí

Brno. Soutěž tanečních formací, regionální kolo. Taneční skupina Arabes – Mgr. Marika Indrová, Martina Krutišová, Mgr. Ivana Jančoková.

Jeden svět – výstava

Třebíč. Foyer – Kino Pasáž – předsálí. Výstava výtvarných prací žáků na téma “Praskněte své bubliny” v rámci Festivalu dokumentárních filmů 23. – 26. března 2015. Výstava potrvá do 20. dubna 2015.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Mgr. Martiny Pleskačové.

Vernisáž

Třebíč. Předzámčí. Fotosoutěž města Třebíč. Žáci ze třídy Anny Kolaříkové, DiS.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Jihlava. Krajské kolo soutěže smyčcových souborů a žákovských orchestrů.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

» více informací

Krajská postupová přehlídka

Otrokovice. Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance. Organizuje NIPOS - ARTAMA PRAHA. Žáci tanečního oboru ze třídy Barbory Kratochvílové.

» více informací

Koncert dechových nástrojů

Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé dechového oddělení.

» více informací

Setkání vyučujících EKN a EZHZT Kraje Vysočina

» více informací

Výchovné koncerty

Třebíč. Velký sál Fórum.Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ. Začátek v 8:30 a v 10:00. Žáci a učitelé všech oborů. Koncerty jsou pořádány v rámci oslav 70. výročí ZUŠ.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Zadní synagoga. Výstava památek UNESCO – Švýcarsko. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Žďár nad Sázavou. Krajské kolo soutěže tanečního oboru. Žáci ze třídy Barbory Kratochvílové.

Zahrada písní

Praha.  Celostátní soutěžní přehlídka. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

I. Absolventský koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

» více informací

II. Absolventský koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů

Třebíč. Divadlo Pasáž. DPS Resonance a PS Osmina – Mgr. Helena Valová.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Turnov. Ústřední kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Žák Radim Plocek, Mgr. Eva Lojdová. Soutěž proběhne ve dnech 17. – 19. dubna 2015.

Soutěž – M – style Dance

Třebíč. Sportovní hala - ul. Manž. Curieových. Taneční skupina Arabes – Mgr. Marika Indrová, Martina Krutišová, Mgr. Ivana Jančoková.

III. Absolventský koncert

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

IV. Absolventský koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Tančím! Tančíš? Tančíme!!!

Třebíč. Divadlo Pasáž. Prostor před Pasáží – žáci a učitelé tanečního oboru. Pořádáno v rámci oslav 70. výročí ZUŠ.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

» více informací

Absolventský koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a absolventi I. a II. stupně tanečního oboru ze třídy Pavly Wolfové, Mgr. Gabriely Wolfové a Barbory Kratochvílové.

» více informací

Závěrečný a absolventský koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž.  Žáci a absolventi I. a II. stupně tanečního oboru  Arabes – Mgr. Marika Indrová, Martina Krutišová, Mgr. Ivana Jančoková, Bc. Zuzana Glabasňová.

» více informací

Koncerty v Německu

Německo. Köthen, Wittenberg a Prettin. Soubory a sólisté hudebního oboru, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor. Koncertní zájezd ve dnech 26. – 30. dubna 2015.

» více informací

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Výměnný pobyt s dětským pěveckým sborem Červánek

Červený Kostelec. DPS Resonance a PS Osmina – Mgr. Helena Valová. Ve dnech 2. – 3. května 2015.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

» více informací

1 2

Zpět do archivu