568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Archiv akcí za rok 2013/2014

Bramborobraní

Třebíč. Soubor Bajdyš a Bajdyšek 1. a 2. – Pavla Wolfová.

Hravý architekt

Praha. Jiřský klášter. Děti na Pražském hradě – malovat a seznámit se s památkami UNESCO v našem městě. Do projektu bylo zasláno 6 obrázků žáků výtvarného oboru ze třídy Jitky Janíkové.

» více informací

Jirkovský písňovar

Jirkov. Celostátní soutěžní přehlídka. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová. Ve dnech 4. – 6. října 2013.

Den seniorů

Třebíč. Karlovo nám. Na programu se podílí žáci dechového a akordeonového souboru – Petr Matoušek a Mgr. Dana Fialová

Výstava a vernisáž - Malba absolventů a žáků

Třebíč. Karlovo nám. Banka WSPK. Absolventi a žáci výtvarného oboru. Vernisáž – žáci Mgr. Dany Fialové. Trvání výstavy 15. října 2013 – 31. ledna 2014.

Didacta 2013

Třebíč. SPŠ. Manželů Curieových. Zahájení Veletrhu vzdělávání Didacta 2013. DPS – Mgr. Helena Valová.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní předehrávka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Brněnská klavírní soutěž 2013

Brno. Koncertní sál Konzervatoř Brno. Kamila Ozerová ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Vernisáž

Třebíč. Karlovo nám. Kavárna Salsa. Výstava fotografií – Jan Uher. Harfa – Anna Kolaříková DiS., Kytarový soubor – Bac. Frank Spekhorst.

Podzimní koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Galerie L. Nováka. Výstava – Libuše Čechová. Žáci ze třídy Alice Matouškové a Bohumily Hanzalové.

Brtnická včela

Brtnice. Soutěž tanečního oboru – Arabes - děti,junioři a hlavní skupina - Mgr. Marika Indrová, Marina Krutišová a Mgr. Ivana Jančoková.

Let’s Dance

Písek. 9. ročník pohárové soutěže. Taneční obor – Devily Ice Flame  – Mgr. Gabriela Wolfová.

Listopadové resonování

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. DPS Resonance, přípravný pěvecký sbor Osmina a Notička – Mgr. Helena Valová.

» více informací

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Karneval Třebíčského centra

Třebíč. ZŠ Kpt. Jaroše – tělocvična. Hostování Arabes - juniorské skupiny s míčovou exhibicí – taneční obor Mgr. Marika Indrová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové a Václava Sobotky, DiS.

Třídní předehrávka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Adventní jarmark

Třebíč. Okružní ul. V 16:00 vystoupí DPS pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Vernisáž

Třebíč. Nemocnice Třebíč. Olejomalba a dřevoplastiky. Žákyně Kamila Ozerová ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Adventní koncert

Třebíč. Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Bráfova ul. Vystoupí žáci hudebního oboru.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Malovaný dům. Grafika – Dalibor Smutný. Kytarový komorní soubor – Bac. Frank Spekhorst.

I. Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Soubory a sólisté hudebního oboru, žáci literárně dramatického a tanečního oboru.

» více informací

Vánoční koncert – Petr Bende

Třebíč. Fórum – velký sál. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová.

Vánoční besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Vaclava Sobotky, DiS. a Stanislava Kolbábka.

II. Vánoční koncert

Třebíč. Fórum – velký sál. Žáci a učitelé tanečního a hudebního oboru.

» více informací

Vystoupení

Třebíč. Žáci pěveckého oddělení Mgr. Jarmily Kubové a tanečního oboru Pavly Wolfové.

Vánoční besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Bohumila Budína.

Vánoční besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka.

Vánoční besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Dipl. um. Evy Vaňkové.

Vánoční besídka

Rokytnice nad Rokytnou. Úřad městyse – sál. Žáci ze třídy Dipl. um. Jiřiny Hlouchové, Dipl.  um. Lenky Zerzánkové a  Dipl. um. Evy Vaňkové.

Vánoční besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Matouška.

Vánoční besídka

Katolické gymnázium. Aula. Žáci ze třídy Anny Kolaříkové, DiS;  a Dipl. um. Lenky Zerzánkové.

Vánoční besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Věry Havelkové.

Vánoční besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Alice Matouškové a Bohumily Hanzalové.

Výchovný koncert

Jaroměřice nad Rokytnou. ZŠ Otokara Březiny.Koncerty se konají v 8:30 a v 9:30. Program připravila Mgr. Jarmila Kubová, vystoupí i její žákyně  -  Martina Vodičková a Natálie Dobešová.

Vánoční koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci tanečního oboru Pavly a Gabriely Wolfových.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na kytaru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Martiny Pleskačové a Dipl. um. Evy Vaňkové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Bc. Martina Beneše.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

» více informací

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Dipl. um. Víta Košíčka.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na klavír.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na klavír.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Koncert žáků oddělení strunných nástrojů

Katolické gymnázium – aula. Třebíč. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

» více informací

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

M – Style Dance

Třebíč. ZŠ Na kopcích. Taneční soubor Arabes – Mgr. Marika Indrová a Martina Krutišová.

Koncert žáků dechového oddělení

Divadlo Pasáž – foyer. Třebíč. Žáci a učitelé dechového oddělení.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Koncert učitelů

Divadlo Pasáž – foyer. Třebíč. Učitelé ZUŠ a hosté.

» více informací

Evropa ve škole 2013 - 2014

Krajské kolo soutěže ve výtvarném a literárně dramatickém oboru.

» více informací

Absolventské předehrávky

Soukopova ul. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Jeden svět – výstava

Třebíč. Foyer – Kino Pasáž – předsálí. Výstava výtvarných prací žáků na téma “lidská práva” v rámci Festivalu dokumentárních filmů 24. – 27. března 2014. Výstava potrvá  až do 11. dubna 2014.

Absolventské předehrávky

Koncertní sál ZUŠ. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru. Ve dnech 24., 25., 27. a 28. března 2014.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na klavír. Žákyně Iva Prokopová, Jana Mušková, Tereza Hlouchová, Kamila Ozerová a jejich vyučující Martina Pleskačová, Soňa Němcová a Mgr. Ivana Smolová.

Výchovné koncerty pro MŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé ZUŠ. Dva koncerty vždy v  9:00 a 10:15. Ve dnech 31. března a 2. – 4. dubna 2014. Organizace koncertů Dipl. um. Eva Vaňková.

» více informací

Výchovné koncerty pro MŠ

Soukopova ul. Žáci a učitelé ZUŠ. Dva koncerty – 9:00 a 10:15. Organizace koncertů Dipl. um. Eva Vaňková.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

» více informací

Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů

Třebíč. Dětský pěvecký sbor Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Andei Mikušové, DiS.

1. Absolventský koncert

Národní dům. Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Pelhřimov. Krajské kolo soutěžní přehlídky dechových, jazzových a ostatních orchestrů – The Small Stone Band – Věra Havelková.

» více informací

2. Absolventský koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Zahrada písní

Praha. Celostátní soutěžní přehlídka pěveckých sborů – Osmina, Resonance – Mgr. Helena Valová.

» více informací

Čáslavský čtyřlístek

Čáslav. Taneční obor – Devily Ice Flame – Mgr. Gabriela Wolfová.

3. Absolventský koncert

Divadlo Pasáž – foyer. Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

4. Absolventský koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

5. Absolventský koncert

Divadlo Pasáž – foyer. Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Koncert pěveckého oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Sborovna. Masarykovo nám. Krajské kolo soutěže výtvarného oboru.

Perníkový festiválek

Pardubice. Celostátní přehlídka přípravných sborů – Osmina – Mgr. Helena Valová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Jarní koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a absolventi ze třídy Barbory Kratochvílové a Ondřeje Hajného.

» více informací

Ledečský taneční pohár 2014

Ledeč nad Sázavou. Devily Ice Flame – Mgr. Gabriela Wolfová.

Koncert pro seniory

Třebíč. Denní stacionář Domovinka. Žáci ze třídy Alice Matouškové, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

» více informací

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Praha 8. ZUŠ Taussigova. Ústřední kolo soutěže ve hře na klavír – Kamila Ozerová, Mgr. Ivana Smolová. Ve dnech 1. – 4. května 2014.

Slavnostní otevření městské věže

Třebíč. Martinské náměstí. Žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Koncerty v Německu

Německo. Köthen a Prettin. Soubory a sólisté hudebního oboru, taneční a výtvarný obor. Koncertní zájezd ve dnech 7. – 10. května 2014.

» více informací

4. ročník Mezinárodní klavírní soutěže

Mikulov. Mezinárodní klavírní soutěž – Kamila Ozerová ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Koncert Děti dětem XI

Divadlo Pasáž. Třebíč. Soubory a sólisté hudebního oboru, taneční obor, výtvarný obor a hosté ze ZUŠ Havlíčkův Brod.

» více informací

Krumlovské tancování

Český Krumlov. Žáci DIF ze třídy Pavly a Gabriely Wolfových. Kvalifikace na Mia festival Praha.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Leoše Valy DiS.

Výchovný kytarový koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Kytara – Andrea Mikušová Dis.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jakuba Lojdy, DiS a BcA. L’ubomíra Kopkáše.

Akordeonový koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Na akordeon hraje Jitka Baštová.

Závěrečný a absolventský koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci tanečního oboru ze třídy Gabriely a Pavly Wolfových.

» více informací

Závěrečný a absolventský koncert

Divadlo Pasáž.Třebíč. Taneční skupina Arabes – Mgr. Marika Indrová, Martina Krutišová a Petr Zenkl.

» více informací

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Výstava prací žáků výtvarného oboru. Ve dnech 26. – 30. května 2014. Otevřeno po – pá 14:00 – 18:00.

1 2

Zpět do archivu