568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Czech Jewish Experience

Třebíč – Zadní synagoga. Vystoupení tanečního souboru Yocheved pod vedením Hany Horké. 15:00 – 17:00

Bramborobraní

Třebíč – Karlovo nám. Vystoupení tanečního souboru Yocheved pod vedením Hany Horké. 14:00 – 17:00

Nedávno uskutečněné akce

Energie pro kulturu

Třebíč – Podzámecká niva. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Sedláka. Součástí programu je i výtvarný workshop – připravuje BcA. Jakub Noha. 14:00 – 22:00.

Folklorní festival Sousedé

Mikulov. Vystoupení tanečního souboru Yocheved pod vedením Hany Horké. Ve dnech 7. – 9. srpna 2020.

Festival Šamajim

Třebíč - Zadní synagoga. Vystoupení tanečního souboru Yocheved pod vedením Hany Horké.

Setkání stacionářů

Třebíč. Borovina – amfiteátr u DDM. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ. Program připravili Mgr. Dana Fialová, Mgr. Jarmila Kubová, Petr Matoušek a Vlasta Procházková.  9:30 – 12:00

» více informací

Výstava prací studentů výtvarného oboru Akademie pro seniory

Třebíč. Komunitní centrum Moravia + kavárna Salza. Ve dnech 1. července – 31. srpna 2020.

» více informací

Absolventská vystoupení

Absolventi I. a II. stupně tanečního oboru. Ve dnech 15. – 26. června 2020.

» více informací

Absolventi výtvarného oboru

Setkání absolventů výtvarného oboru a jejich práce. Ve dnech 15. – 26. června 2020.

» více informací

Absolventská vystoupení

Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru. Ve dnech 15. – 26. června 2020.

» více informací

Přijímací zkoušky

Ve dnech 1. – 5. června 2020. Podle stanoveného harmonogramu.

Hudební nauka, komorní hra – hudební obor

Hudební nauka, komorní hra za osobní přítomnosti maximálně 15 žáků. Ve dnech 25. května 2020 – 30. června 2020.

Výuka – výtvarný, taneční a literárně dramatický obor

Výtvarný a literárně dramatický obor – výuka za osobní přítomnosti maximálně 15 žáků. Ve dnech 25. května 2020 – 30. června 2020.

Distanční výuka kolektivních předmětů – hudební obor

Distanční výuka kolektivních předmětů – hudební obor – souborová, orchestrální hra a sborový zpěv. Ve dnech 16. března 2020 – 30. června 2020.

Individuální a skupinová výuka – hudební obor

Individuální a skupinová výuka v hudebním oboru za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ. Ve dnech 11. května 2020 – 30. června 2020.

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách z důvodu pandemie koronaviru – distanční výuka ZUŠ. Ve dnech 11. března 2020 – 10. května 2020.

Zrušeny plánované akce ZUŠ

Z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách a nastavení distančního vzdělávání byly všechny plánované akce ZUŠ do konce školního roku zrušeny.

Starší akce