568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Slavnostní ukončení výstavy

Třebíč. Národní dům. Galerie Předsálí.  Tomáš Blažek – Kouzlo Vysočiny. Slavnostní ukončení výstavy a setkání s autorem. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Okresní přehlídka

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní nesoutěžní přehlídka ve hře na akordeon.

Taneční představení I.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci tanečního oboru ZUŠ Třebíč.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Vystoupení k svátku žen

Červená Lhota. Kulturní dům. Vystoupí soubor Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Petr Gross.

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory. Koutkova ul.  Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve sborovém zpěvu.

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Havlíčkův Brod. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Velké Meziříčí. Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon.

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory. Koutkova ul. Vystoupí žáci Mgr. Evy Lojdové a Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um., Petr Gross – akordeon a zpěv.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Krajské kolo soutěže ve sborovém zpěvu.

Předehrávky absolventů I. a II. stupně hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 1. a 2. dubna, 4. a 5. dubna, 10. dubna 2019 -  podle stanoveného harmonogramu.

Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť

Třebíč.Divadlo Pasáž. Spolupráce ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Koncert pro dva klavíry

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

I. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

II. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru – hra na EKN.

III. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

IV. Absolventský koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

V. Absolventský koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Chotěboř. Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

VI. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Děti dětem XVI

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé naší ZUŠ.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 13. – 17. května 2018. Podle stanoveného harmonogramu.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelky výtvarného oboru. Ve dnech 13. – 17. května 2019.

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Taneční představení II.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a absolventi tanečního oboru ZUŠ Třebíč.

ZUŠ Open – workshopy

Masarykovo nám. ZUŠ – budova Fórum. Workshopy všech oborů naší ZUŠ. Podrobnosti budou doplněny.

Postupové zkoušky hudebního oboru

Podle harmonogramu jednotlivých oddělení.

Koncertní zájezd

Německo. Köthen. Žáci a učitelé naší ZUŠ.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Leoše Valy, DiS.

Nedávno uskutečněné akce

Sportovec města Třebíče

Třebíč. KD Hájek. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod - Eva Vaňková dipl. um.

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Pořádá MKS Třebíč - Pódium mladých & Aleš Tvrdík a Tria Ligna. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Markéta Velková ze třídy Václava Sobotky, DiS., klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Školní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

» více informací

Školní přehlídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní přehlídka ve hře na akordeon.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Víta Košíčka.

Slavnostní otevření nové pobočky

Třebíč. Karlovo nám. Česká spořitelna. Vystoupí žák ze třídy  Václava Sobotky, DiS.,klavírní doprovod Václav Sobotka, DiS.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

» více informací

Happening „Beatles rooftop concert 50 years after“

Masarykovo nám. Fórum – stříška nad vchodem. Akci organizuje Bc. Martin Pašek,  účinkuje Bc. Martin Pašek a hosté.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Galerie Předzámčí. Vernisáž výstavy Fotosoutěž Města Třebíč. V programu vystoupí žáci ze třídy Bac. Franka Spekhorsta.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Miloše Elšíka.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

Záchrana pohádkové říše

Třebíč. Divadlo Pasáž. Záchrana pohádkové říše – divadelní hra. Vystoupí TS Arabes a LDO - připravila Mgr. Marika Indrová. MŠ a ZŠ – čtvrtek 17. ledna – 8:45 a 10:00; pátek 18. ledna v 8:45. Pro veřejnost – čtvrtek 17. ledna v 16:30.

» více informací

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ: Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Tříkrálový koncert

Třebíč. Zámek – Kamenný sál. Vystoupí DPS Resonance a Osmina pod vedením Mgr. Heleny Valové., klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček.

Starší akce