568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Pěvecká soutěž Zpěváček

ZUŠ Jihlava. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Okresní kolo soutěže

Třebíč. Městská knihovna. Okresní kolo soutěže dětské sólové recitace – 3. a 4. kategorie. Žáci literárně dramatického oboru ze třídy Mgr. Mariky Indrové. Ve dnech 28. – 29. března, vždy v 8:30.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Třebíč. Národní dům. Krajské kolo soutěže ve sborovém zpěvu.

» více informací

Předehrávky absolventů I. a II. stupně hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 1. a 2. dubna, 4. a 5. dubna, 10. dubna 2019 -  podle stanoveného harmonogramu.

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory. Koutkova ul. Vystoupí žáci Mgr. Evy Lojdové a Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um., Petr Gross – akordeon a zpěv.

Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť

Třebíč.Divadlo Pasáž. Spolupráce ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť.

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Soni Němcové.

The Best Dance Cup

Žďár n. Sázavou. Kulturní dům. Vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ Třebíč.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Koncert pro dva klavíry

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

I. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

II. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru – hra na EKN.

III. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

IV. Absolventský koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Krajská přehlídka dětského divadla

Třebíč. Národní dům. Soutěž vyhlašuje ARTAMA. Vystoupí žáci literárně dramatického a tanečního oboru pod vedením Mgr. Mariky Indrové.

V. Absolventský koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Chotěboř. Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

VI. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Hudební život v Třebíči mezi válkami

Třebíč. Městská knihovna. Hudební život v Třebíči mezi válkami – přednáška. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Národní dům. Vystoupí soubor Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Petr Gross.

Děti dětem XVI

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé naší ZUŠ.

Újezdská notička

Újezd u Brna. Újezdská notička – soutěž. Vystoupí žáci ze třídy MgA. Evy Kotrbové.

Jarní slavnosti na zámku

Třebíč. Zámek. Vystoupí soubor Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Petr Gross.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Koncert k oslavě Mezinárodního dne tance

Třebíč. Národní dům. Vystoupí žáci a učitelé tanečního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Markéty Doležalové.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Koncert studentů Akademie umění a kultury pro seniory

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. V programu vystoupí studenti a lektoři Akademie pro seniory ZUŠ Třebíč.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelky výtvarného oboru. Ve dnech 13. – 17. května 2019.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 13. – 17. května 2018. Podle stanoveného harmonogramu.

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Taneční představení II.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a absolventi tanečního oboru ZUŠ Třebíč.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy PhDr. Jarmily Procházkové Ph.D.

ZUŠ Open – workshopy

Masarykovo nám. ZUŠ – budova Fórum. Workshopy všech oborů naší ZUŠ. Podrobnosti budou doplněny.

Koncert stipendistů MENArt

Praha. Anežský klášter. Koncert stipendistů MENArt v rámci festivalu Pražské jaro. Vystoupí stipendistka nadace a žákyně ZUŠ Třebíč Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Postupové zkoušky hudebního oboru

Podle harmonogramu jednotlivých oddělení.

Koncertní zájezd

Německo. Köthen. Žáci a učitelé naší ZUŠ. Ve dnech 4. – 8. června 2019.

Czech Jewish Experience

Třebíč. Zadní synagoga. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké.

Festival národních menšin

Karviná. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové a MgA. Evy Kotrbové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Leoše Valy, DiS.

Koncert stipendistů MENArt

Litomyšl. Zámecká jízdárna. Koncert stipendistů MENArt v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Vystoupí stipendistka nadace a žákyně ZUŠ Třebíč Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Mezinárodní folklorní festival Domovina

Strážnice. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké. Ve dnech 28. – 30. června 2019.

Dance with Changing Parts

Žďár n. Sázavou. Zámek. Taneční skupina Arabes a Mgr. Marika Indrová. Ve dnech 10. – 13. července 2019.

Oživené židovské město

Třebíč. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké. Ve dnech 12. – 14. července 2019.

Festival Šamajim

Třebíč. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké. Ve dnech 29. července – 3. srpna 2019.

Taneční soustředění

Chata Doubravka u Chotěboře. Žáci a učitelky tanečního oboru – Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Mgr. Ivana Jančoková, Bc. Martina Novotná. Ve dnech 3. – 10. srpna 2019.

Nedávno uskutečněné akce

Karneval taneční skupiny Arabes

ZŠ Kpt. Jaroše. Gymnastická tělocvična. Karneval - TS Arabes a hosté.

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Havlíčkův Brod. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Koncert dechového oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

Koncert oddělení strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

Předání daru ZUŠ Třebíč

ZUŠ Třebíč. Masarykovo nám. Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

» více informací

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve sborovém zpěvu.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory. Koutkova ul.  Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Školní kolo soutěže

ZUŠ Fórum. Masarykovo nám. Učebna č. 318. Školní kolo soutěže v sólové recitaci.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Starší akce