568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Pěvecký koncert

Taneční sál ZUŠ. Masarykovo nám. – 2. patro.  Pěvecký koncert žáků ze třídy Jany Matějů.

Taneční představení II.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a absolventi tanečního oboru ZUŠ Třebíč.

Noc kostelů

Třebíč. Kostel sv. Martina. Kostel Proměnění Páně na Jejkově. V rámci akce vystoupí žáci ZUŠ a studenti Akademie pro seniory ze třídy  Bc. Anny Kolaříkové.   18:00 – 21:00.

Noc kostelů - Rozeznělá krypta

Třebíč. Bazilika sv. Prokopa – krypta. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové. 18:00 – 18:30.

Muzejní noc

Třebíč. Zámek. Vystoupí soubor Yocheved pod vedením Hany Horké.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Vystoupí soubory Bc. Martina Paška.

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer - Divadlo Pasáž. Božská harfa Jany Bouškové. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Lucie Svobodová - harfa - ze třídy Bc. Anny Kolaříkové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy PhDr. Jarmily Procházkové Ph.D.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Vyřazení absolventů

Třebíč. Zadní synagoga. Vyřazení absolventů VOŠ a SŠ Třebíč. Vystoupí žáci ze třídy Věry Havelkové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Vladimíry Žaludové.

ZUŠ Open – workshopy

Masarykovo nám. ZUŠ – budova Fórum. Představení čtyř vyučovaných oborů v ZUŠ dětem z MŠ. Workshopy - 9:00 a 10:30.

Koncert stipendistů MENArt

Praha. Anežský klášter. Koncert stipendistů MENArt v rámci festivalu Pražské jaro. Vystoupí stipendistka nadace a žákyně ZUŠ Třebíč Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Koncertní zájezd

Německo. Köthen, Bitterfeld, Wittenberg. Žáci Mgr. Dany Fialové, MgA. Tomáše Nováčka, Bac. Franka Spekhorsta, Jany Spekhorstové Dipl. Lehrer a Mgr. Heleny Valové. Ve dnech 3. – 7. června 2019.

Postupové zkoušky

Podle harmonogramu jednotlivých oddělení. Ve dnech 3. – 14. června 2019.

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory. ul. Manž. Curieových. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Petra Matouška, hudební doprovod Eva Vaňková, dipl. um.  a Petr Gross.

Czech Jewish Experience

Třebíč. Zadní synagoga. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Grosse.

II. Benefiční harfový koncert

Třebíč. Evangelický kostel – Bráfova ul. Účinkují žáci ze třídy Bc. Anny Kolaříkové.

Festival národních menšin

Karviná. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové a MgA. Evy Kotrbové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bc. Lenky Doležalové Koldové a Daniely Ferdové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Leoše Valy, DiS.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jabuba Lojdy, DiS.

Dívčí expedice

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Divadelní představení - účinkují žáci LDO ze skupiny A pod vedením Mgr. Mariky Indrové.

Rozeznělá Třebíč

Třebíč. Svátek hudby. Rozezní  se netradiční prostory ve městě, zapojí se hudebníci  z Třebíče i odjinud a společně oslaví svátek hudby.

Koncert duchovní hudby

Třebíč. Bazilika sv. Prokopa. Vystoupí žáci ZUŠ a studenti Akademie pro seniory.

Festival akordeonových souborů

Ledeč nad Sázavou.  Vystoupí akordeonový soubor ze třídy Mgr. Dany Fialové a soubor Fletruak – Alice Matoušková, Petr Matoušek, Mgr. Dana Fialová.

Koncert stipendistů MENArt

Litomyšl. Zámecká jízdárna. Koncert stipendistů MENArt v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Vystoupí stipendistka nadace a žákyně ZUŠ Třebíč Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Jevišovický hlas

Jevišovice. Zámek. Vystoupí DPS Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Ladislavy Havelkové a Věry Havelkové.

Mezinárodní folklorní festival Domovina

Strážnice. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké. Ve dnech 28. – 30. června 2019.

Svatoprokopská pouť

Třebíč. Zámek.  Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Dance with Changing Parts

Žďár n. Sázavou. Zámek. Taneční skupina Arabes a Mgr. Marika Indrová. Ve dnech 10. – 13. července 2019.

Oživené židovské město

Třebíč. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké. Ve dnech 12. – 14. července 2019.

Festival Šamajim

Třebíč. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké. Ve dnech 29. července – 3. srpna 2019.

Taneční soustředění

Chata Doubravka u Chotěboře. Žáci a učitelky tanečního oboru – Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Mgr. Ivana Jančoková, Bc. Martina Novotná. Ve dnech 3. – 10. srpna 2019.

Prázdninové sborové soustředění

Loučná nad Desnou. DPS Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová. Ve dnech 25. – 30. srpna 2019.

Nedávno uskutečněné akce

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Kroměříž. Soukromá ZUŠ D-music s.r.o. Ústřední kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Alex Mach ze třídy Vlasty Procházkové, Tomáš Chvátal ze třídy Miloše Elšíka. Ve dnech 23. – 25. května 2019.

Veletrh muzeí

Třebíč. Zámek. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Renaty Kucharské a Zdeňky Urbanové.

Jarní sborové resonování

Třebíč. Národní dům. Vystoupí přípravné sbory Notička a Osmina a DPS Resonance vedením Mgr. Heleny Valové a host – pěvecký sbor Campanulla.

Vernisáž výstavy prací studentů Akademie pro seniory

Třebíč. Kavárna Salsa. Hudební vystoupení – Alena Svobodová a Mgr. Dana Fialová – akordeon.

» více informací

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelky výtvarného oboru. Ve dnech 13. – 17. května 2019.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 13. – 17. května 2018. Podle stanoveného harmonogramu.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Koncert studentů Akademie umění a kultury pro seniory

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. V programu vystoupí studenti a lektoři Akademie pro seniory ZUŠ Třebíč.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Markéty Doležalové.

Koncert k oslavě Mezinárodního dne tance

Třebíč. Národní dům. Vystoupí žáci a učitelé tanečního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Starší akce