568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Přijímací zkoušky

Ve dnech 1. – 5. června 2020. Podle stanoveného harmonogramu.

Nedávno uskutečněné akce

Hudební nauka, komorní hra – hudební obor

Hudební nauka, komorní hra za osobní přítomnosti maximálně 15 žáků. Ve dnech 25. května 2020 – 30. června 2020.

Výuka – výtvarný, taneční a literárně dramatický obor

Výtvarný a literárně dramatický obor – výuka za osobní přítomnosti maximálně 15 žáků. Ve dnech 25. května 2020 – 30. června 2020.

Distanční výuka kolektivních předmětů – hudební obor

Distanční výuka kolektivních předmětů – hudební obor – souborová, orchestrální hra a sborový zpěv. Ve dnech 16. března 2020 – 30. června 2020.

Individuální a skupinová výuka – hudební obor

Individuální a skupinová výuka v hudebním oboru za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ. Ve dnech 11. května 2020 – 30. června 2020.

Zrušeny plánované akce ZUŠ

Z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách a nastavení distančního vzdělávání byly všechny plánované akce ZUŠ do konce školního roku zrušeny.

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách z důvodu pandemie koronaviru – distanční výuka ZUŠ. Ve dnech 11. března 2020 – 10. května 2020.

Koncert oddělení strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

» více informací

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na klavír. V době 9:00 – 17:45.

» více informací

Workshopy pro děti z MŠ

Masarykovo nám. Workshopy pro děti z MŠ – všechny obory. 9:00 – 12:00.

» více informací

Přehlídka literárně dramatického oboru ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěžní přehlídky žáků literárně dramatického oboru. Vystoupí žáci literárně dramatického oboru ZUŠTřebíč a ZUŠ Náměšť nad Oslavou.

» více informací

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Hrotovice. Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Klavírní koncert

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Dětský karneval

Dolní Vilémovice. Folklórní soubor Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky  Nohové.

Starší akce