568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Dny pro společný úsměv

19. června 2019 9:00

Třebíč. Družstevní ul. Denní rehabilitační stacionář. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková, dipl. um.

Fotografie z vystoupení

1 2

         3