568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Adventní koncert

6. prosince 2018 16:30

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Žáci a učitelé hudebního oboru. Organizace koncertu Bc. Anna Kolaříková.

Fotografie z koncertu

1 8 12

10 4

5 9

6 7

11 15

13 14

17 18

Fotografie – Michaela Vostalová