568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Sportovec města Třebíče

14. února 2020 17:00

Třebíč. Kulturní dům Hájek. V programu vystoupí Trumpetový soubor pod vedením Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Fotografie z vystoupení

Sportovec města 2020

Fotografie – Rostislav Grulich

2

Fotografie – Petr Matoušek