568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Koncert pro seniory

29. ledna 2020 14:30

Třebíč. Manž. Curieových. Domov pro seniory. Šablony II - vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Petra Matouška, hudební doprovod Petr Gross a Eva Vaňková dipl. um.

Fotografie z vystoupení

1

4 3 5

             6