568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Výtvarný obor

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech výtvarných disciplínách. Vzdělávání realizuje dle ŠVP  - viz sekce Úřední deska

studijní zaměření

Výtvarná tvorba

Na I. stupni se zřizuje jednoleté až dvouleté přípravné studium s vyučovacím předmětem Přípravná výtvarná tvorba. Základní studium (I. st. - sedmileté, II. st. - čtyřleté) je shrnuto do jednoho vyučovacího předmětu Výtvarná tvorba. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tvoří vzájemně provázané a podmiňující se oblasti, a to výtvarná tvorba a recepce a reflexe výtvarného umění. Studium I. a II. stupně základního studia se uzavírá závěrečnou prací zadanou vyučujícím. Žáky opravňuje k získání závěrečného vysvědčení.

Ukázka prací žáků Ukázka prací žáků Ukázka prací žáků

Charakteristika studijního zaměření

Plošná tvorba

zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení a emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou. V průběhu studia se setkají i s dalšími plošnými technikami, jako je počítačová grafika, koláže, batika apod.

Prostorová tvorba

Učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Užitá tvorba je nejčastěji zastoupena prací s hlínou, vytváření objektů z různých materiálů, prostorová práce s papírem, textilem apod. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost.

Výtvarná kultura

Prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu I. a II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Výtvarný obor vyučují

Jaroslava Beranovská, Blanka Bičáková, Jitka Janíková, BcA. Jakub Noha

                       Práce v keramické dílně Práce v keramické dílně

                Soutez3 Soutez1

Žáci výtvarného oboru s úspěchem prezentují své práce v rámci různých soutěží a výstav doma i v zahraničí - viz sekce Úspěchy školy.

 

  Výtvarný obor Výtvarný obor Výtvarný obor Výtvarný obor

P3260872 P3260874 P3260865

DSC_0012 DSC_0015 DSC_0019

L1060277 L1060264 L1060271

Kalendář – Město Třebíč 2015

Pro rok 2015 byl vydán kalendář ve spolupráci ZUŠ a Města Třebíč – práce žáků Blanky Bičákové.

                                     výtvarka kalendář 007