568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností (pohybových, hlasových, hereckých, dramaturgických, hudebních a výtvarných) a činností slovesných (tvůrčího psaní) u dětí komplexně rozvíjí jejich schopnosti, které jim později usnadní komunikaci s lidmi a vystupování na veřejnosti.

Literárně dramatický obor se také velkou měrou podílí na rozvoji sociability žáků (schopnost spolupracovat ve skupině, věřit ve vlastní síly, aktivně se účastnit společné tvorby, řešit obtížné sociální situace, apod.) Žáci se učí také kriticky hodnotit výkony vlastní i ostatních a vhodným způsobem své poznatky sdělovat.

Literárně dramatický obor Literárně dramatický obor

              Literárně dramatický obor

Školní vzdělávací program (ŠVP - viz sekce Úřední deska) nabízí v literárně dramatickém oboru 

studijní zaměření

Literárně - dramatická tvorba

Studijní zaměření nabízí na I. stupni jednoleté až dvouleté přípravné studium, které je realizováno ve vyučovacím předmětu Přípravná dramatická výchova. Základní studium I. stupně je sedmileté. V prvním a druhém ročníku je realizováno ve vyučovacím předmětu Dramatická průprava, od třetího ročníku nastupují vyučovací předměty Dramatika a slovesnost a Přednes.

Na II. stupni se zřizuje jednoleté přípravné studium s vyučovacími předměty Přípravné dramatické studium a Přednes. Základní studium II. stupně je čtyřleté a je realizováno ve vyučovacích předmětech Inscenační tvorba a Přednes.

Literárně dramatický obor vyučuje Marta Chládková, DiS; Mgr. Marika Indrová

                          Literárně dramatický obor

Žáci prezentují výsledky svého studia na pravidelných veřejných vystoupeních i v rámci různých mezioborových akcí školy.

                 DSC_7936 DSC_8050