568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Poděkování

Děkujeme společnosti LIDL Česká republika v.o.s. za finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru.

                                        P3180983

ZUŠ Třebíč přijme

aprobovaného pedagoga, pedagožku pro výuku tanečního oboru. Minimální vzdělání – absolvent/ka taneční konzervatoře.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, ředitele školy, tel. 732 462 589, email: [email protected]

 

Upozornění pro žáky a rodiče

Z důvodu nemoci se do odvolání ruší výuka BcA. Radky Hajšelové a Zdeňky Urbanové.

Ve čtvrtek 28. března 2019 se nekoná z důvodu účasti na mistrovských kurzech výuka Mgr. Šárky Velkové.

Předprodej vstupenek - na koncert 3. dubna ZUŠ Třešť a ZUŠ Třebíč

Předprodej vstupenek na společný koncert ZUŠ Třešť a ZUŠ Třebíč byl zahájen 11. března 2019 v kanceláři ZUŠ, Masarykovo nám.

 

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete v sekci Přijímací zkoušky

Termín uzávěrky přihlášek ke studiu – pátek 19. dubna 2019 /do 24:00 hodin/

Přijímací zkoušky do všech oborů – 13. -  17. května 2019

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

21. března 2019 – ZUŠ J. V. Stamice, Havlíčkův Brod

2. místo - Flétnové trio - Tereza Hlouchová, Zuzana Matoušková, Petra Kalousková - ze třídy Alice Matouškové

Výsledková listina - krajské kolo komorní hra dechové nástroje

Gratulujeme k tomuto úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Třebíč.

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu

29. března 2019 – Národní dům – Třebíč

Harmonogram - krajské kolo sborový zpěv

Připravujeme

Pěvecká soutěž Zpěváček

ZUŠ Jihlava. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Proběhlo

Karneval taneční skupiny Arabes

ZŠ Kpt. Jaroše. Gymnastická tělocvična. Karneval - TS Arabes a hosté.

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ