568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

ZUŠ Třebíč přijme aprobovaného pedagoga, pedagožku pro výuku tanečního oboru. Minimální vzdělání – absolvent/ka taneční konzervatoře.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, ředitele školy, tel. 732 462 589, email: [email protected]

Upozornění pro žáky a rodiče

Z důvodu nemoci se nekoná výuka literárně dramatického oboru Marty Chládkové, DiS.

Ve čtvrtek 21. února 2019 se nekoná z důvodu účasti na mistrovských kurzech výuka Mgr. Šárky Velkové a Mgr. Renaty Zelingerové.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete v sekci Přijímací zkoušky

Termín uzávěrky přihlášek ke studiu – pátek 19. dubna 2019 /do 24:00 hodin/

Přijímací zkoušky do všech oborů – 13. -  17. května 2019

Předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek na Taneční představení I. - od 4. února 2019 v kanceláři ZUŠ, Masarykovo nám.

Studium na konzervatoři

Eliška Veškrnová, ze třídy Alice Matouškové,  úspěšně vykonala talentovou zkoušku a byla přijata ke studiu hry na příčnou flétnu na Konzervatoř Brno.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve studiu.

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

12. února 2019 – Soukopova ul. ZUŠ Třebíč

Ve školním kole soutěže ve hře na EKN se umístili na prvním místě a do okresního kola postoupili tito žáci:

Dao Thi Mai Phuong - ze třídy Věry Havelkové; Bořivoj Mach, Alex Mach, Adéla Gorčíková, Erik Eis, Eliška Navrátilová - ze třídy  Vlasty Procházkové; Mac Thien Phuoc, Veronika Musilová - ze třídy Mgr. Heleny Valové; Michael Tušer, Tomáš Chvátal, Artur Staněk - ze třídy Miloše Elšíka.

Výsledková listina - školní kolo EKN

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. 

 

Připravujeme

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Proběhlo

Sportovec města Třebíče

Třebíč. KD Hájek. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod - Eva Vaňková dipl. um.

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Pořádá MKS Třebíč - Pódium mladých & Aleš Tvrdík a Tria Ligna. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Markéta Velková ze třídy Václava Sobotky, DiS., klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

» více informací

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ