568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Archiv akcí za rok 2018/2019

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer - Divadlo Pasáž. Pořádá MKS Třebíč - Ensemble Frizzante. V programu vystoupí žákyně ZUŠ - Eliška Machátová a Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

Bramborobraní

Třebíč, Karlovo nám. V programu vystoupí taneční soubor Bajdyšek za hudebního doprovodu Mgr. Dany Fialové a Petra Grosse. V době 10:00 – 17:00.

Den charity

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Bc. Kristýny Jandejskové, Mgr. Jarmily Kubové, Mgr. Evy Lojdové a Petra Matouška, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová a Eva Vaňková, dipl. um.

» více informací

Podzimní soustředění

RS Březová. DPS Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová. Ve dnech 28. – 30. září 2018.

Liga proti rakovině

Třebíč. Karlovo nám. Akce Zdravého města Třebíč. Vystoupí DPS Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru

Zámek Třebíč – vstupní prostory. Práce žáků ze třídy Jaroslavy Beranovské, Blanky Bičákové, Jitky Janíkové a Mgr. Aleny Tůmové. V programu vystoupí – Komorní hra fléten pod vedením Alice Matouškové.

» více informací

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Třebíč. Zámek. Práce žáků ze třídy Jaroslavy Beranovské, Blanky Bičákové, Jitky Janíkové a Mgr. Aleny Tůmové. Ve dnech 5.října – 2. prosince 2018

Slavnostní zahájení Akademie pro seniory

Třebíč. Zadní synagoga. Slavnostní zahájení Akademie umění a kultury pro seniory v Třebíči.

» více informací

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer - Divadlo Pasáž. Pořádá MKS Třebíč - Klavírní duel Pavla Zemena a Lucie Pokorné. V programu vystoupí žákyně ZUŠ - Alena a Jana Muškovy ze třídy Soni Němcové.

» více informací

Vernisáž výstavy ke 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Galerie Předzámčí. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

» více informací

Slavnostní výsadba Lípy v nemocnici

Nemocnice Třebíč – za budovou N. Výsadba lípy v nemocnici při příležitosti 100. výročí vzniku republiky. V programu vystoupí žákyně ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

» více informací

Slavnostní výsadba Lípy republiky

Třebíč. Prostor před Divadlem Pasáž. Výsadba Lípy republiky při příležitosti 100. výročí vzniku republiky. V programu vystoupí žáci ze třídy Jany Matějů, Petra Matouška a Alice Matouškové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

» více informací

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Karlovo náměstí. V programu účinkují žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, Mgr. Mariky Indrové, Mgr. Jarmily Kubové, Petra Matouška, Alice Matouškové a Václava Sobotky, DiS. V době 10:00 – 16:00.

» více informací

Výstava prací žáků – Grafické listy

Třebíč. Kavárna Salsa. Výstava prací žáků VO „Grafické listy“. Žáci ze třídy  Jaroslavy Beranovské, Blanky Bičákové, Jitky Janíkové, Mgr. Aleny Tůmové. Ve dnech 6. listopadu – 31. prosince 2018.

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru

Třebíč. Kavárna Salsa. Vernisáž výstavy prací žáků VO „Grafické listy“. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Koncert pro seniory

Třebíč. Vltavínská. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Koncert ke 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku republiky.

» více informací

Vánoční tvoření

KD Dolní Vilémovice. V programu vystoupí soubor Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Třebíč. Banka WSPK. Karlovo nám. Práce žáků ze třídy Jaroslavy Beranovské, Blanky Bičákové, Jitky Janíkové a Mgr. Aleny Tůmové. Ve dnech 12. listopadu 2018 – 31. ledna 2019.

Koncert pro seniory

Třebíč. Koutkova. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové.

Vernisáž

Třebíč. Zámek. Výstava Rok v Úsměvu. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Mgr. Eva Lojdová.

» více informací

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Koncert pro seniory

Třebíč. Fr. Hrubína. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Taneční zábava seniorů

Třebíč. Národní dům. V programu vystoupí TS Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Vystoupení pro školní družinu

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Koncert pro seniory

Třebíč. Myslbekova. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Jany Matějů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Vystoupení pro seniory

Okříšky. Domov s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Stanislava Kolbábka.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Taneční soutěž Naruby

Brno – Divadlo na Orlí. TS Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Advent na Vinohrádku

Třebíč. Vinohrádek nad Babou. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Adventní jarmark

Třebíč. Borovina – Za rybníkem. Vystoupí DPS pod vedením Mgr. Heleny Valové, Flétnový soubor pod vedením Alice Matouškové.  

» více informací

Rozsvícení vánočního stromu

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl.um.

Předávání ocenění dárcům krve

Třebíč. Střední průmyslová škola – aula. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Adventní koncert

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Žáci a učitelé hudebního oboru. Organizace koncertu Bc. Anna Kolaříková.

» více informací

Třídní besídka

Jaroměřice nad Rokytnou. ZŠ O. Březiny – třída 1. A. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Adventní vystoupení

Brno. Vystoupení DPS Resonance – Mgr. Helena Valová.

Adventní vystoupení

Brno. Zelný trh. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová, klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček.

» více informací

Adventní koncert

Brno. Katedrála sv. Petra a Pavla. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová, klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček.

» více informací

Adventní vystoupení

Rakousko. Retz. Vystoupení DPS Resonance – Mgr. Helena Valová.

Adventní koncert

Rakousko. Retz. Kostel sv. Štěpána. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová, klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček.

Vánoční koncert s Petrem Bende

Třebíč. Fórum – velký sál. V programu vystoupí DPS Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové. Druhý koncert – Polná – 12. prosince 2018.

» více informací

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všechny obory naší ZUŠ.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory - Koutkova ul. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bac. Franka Spekhorsta a Jany Spekhorstové, Dipl. Lehrer.

Rozsvěcení vánočního stromu

Petrůvky. Vystoupí DPS Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Zpívání u slámového Betlému

Třebíč. Zámek  – nádvoří. Vystoupí DPS Notička, Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 1. Žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové, MgA. Evy Kotrbové a Evy Vaňkové dipl. um.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci LDO pod vedením Marty Chládkové,DiS a žáci ze třídy Jany Matějů, klavírní doprovod Jana Matějů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Jany Budínové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Havelkové.

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Bc. Anny Kolaříkové a Lenky Zerzánkové dipl. um.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Koncert pro seniory

Třebíč. ul. Domov pro seniory – ul. Manž. Curieových. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.,akordeon Petr Gross.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  Markéty Doležalové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  Jindřišky Benešové Dipl. Mus.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Bohumila Budína a Stanislava Kolbábka.

Tříkrálový koncert

Třebíč. Zámek – Kamenný sál. Vystoupí DPS Resonance a Osmina pod vedením Mgr. Heleny Valové., klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ: Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Záchrana pohádkové říše

Třebíč. Divadlo Pasáž. Záchrana pohádkové říše – divadelní hra. Vystoupí TS Arabes a LDO - připravila Mgr. Marika Indrová. MŠ a ZŠ – čtvrtek 17. ledna – 8:45 a 10:00; pátek 18. ledna v 8:45. Pro veřejnost – čtvrtek 17. ledna v 16:30.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

» více informací

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Miloše Elšíka.

Happening „Beatles rooftop concert 50 years after“

Masarykovo nám. Fórum – stříška nad vchodem. Akci organizuje Bc. Martin Pašek,  účinkuje Bc. Martin Pašek a hosté.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Galerie Předzámčí. Vernisáž výstavy Fotosoutěž Města Třebíč. V programu vystoupí žáci ze třídy Bac. Franka Spekhorsta.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

» více informací

Slavnostní otevření nové pobočky

Třebíč. Karlovo nám. Česká spořitelna. Vystoupí žák ze třídy  Václava Sobotky, DiS.,klavírní doprovod Václav Sobotka, DiS.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Víta Košíčka.

Školní přehlídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní přehlídka ve hře na akordeon.

Školní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Školní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

» více informací

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Pořádá MKS Třebíč - Pódium mladých & Aleš Tvrdík a Tria Ligna. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Markéta Velková ze třídy Václava Sobotky, DiS., klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

» více informací

Sportovec města Třebíče

Třebíč. KD Hájek. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod - Eva Vaňková dipl. um.

» více informací

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení. Jako host vystoupí Kamila Ozerová.

» více informací

Slavnostní ukončení výstavy

Třebíč. Národní dům. Galerie Předsálí.  Tomáš Blažek – Kouzlo Vysočiny. Slavnostní ukončení výstavy a setkání s autorem. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Okresní přehlídka

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní nesoutěžní přehlídka ve hře na akordeon.

Taneční představení I.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelky tanečního oboru ZUŠ Třebíč.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Školní kolo soutěže

ZUŠ Fórum. Masarykovo nám. Učebna č. 318. Školní kolo soutěže v sólové recitaci.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory. Koutkova ul.  Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Školní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu.

» více informací

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Předání daru ZUŠ Třebíč

ZUŠ Třebíč. Masarykovo nám. Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru.

» více informací

Koncert oddělení strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

» více informací

Koncert dechového oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Havlíčkův Brod. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

» více informací

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

» více informací

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

1 2 3

Zpět do archivu