568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Archiv akcí za rok 2017/2018

Vernisáž

Třebíč. Zadní synagoga. Vystoupí TS Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Vzpomínková pietní akce

Třebíč. Masarykova vyhlídka. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Bramborobraní

Třebíč. Karlovo nám. Vystoupí Bajdyš a Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Petr Gross a žáci ZUŠ pod vedením Mgr. Dany Fialové.

Lucky Voice Band a Resonance

Třebíč. Bazilika sv. Prokopa. Koncert pražského smíšeného sboru Lucky Voice Band a DPS Resonance - Mgr. Helena Valová.

Svátek seniorů

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ZUŠ pod vedením Mgr. D. Fialové, Hany Horké, Mgr. Mariky Indrové a Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Mgr. Dana Fialová a Petr Gross.

Den charity

Třebíč. Karlovo nám. Vystoupí žáci pod vedením Mgr. D. Fialové, P. Matouška a A. Matouškové.

» více informací

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Dům zahrádkářů. Vystoupí DPS Osmina pod vedením Mgr. Heleny Valové, klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček.

Výstava prací studentů SUPŠ Jihlava

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Výstava prací studentů SUPŠ Jihlava – Helenín. Ve dnech 9. – 13. října 2017. V době 14:00-18:00. Po domluvě je možné výstavu shlédnout i v dopoledních hodinách.

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer – Divadlo Pasáž. Musica Armonia – Michaela Koudelková – zobcová flétna, Monika Šujanová – cembalo. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Třebíč Eliška Veškrnová – příčná flétna - ze třídy  Alice Matouškové, hudební doprovod Bohumila Hanzalová.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Národní dům – předsálí. Napříč Jižní Amerikou – vernisáž fotografií Pavla Svobody. V programu vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Vltavínská ul. Dům s pečovatelskou službou.  Vystoupí žákyně ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová

» více informací

Soustředění

Soukopova ul. uč. č. 1 – Soustředění DPS Resonance 9:00 - 12:30 – Mgr. Helena Valová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Podzimní koncert

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. DPS – všechna sborová oddělení -  Mgr. Helena Valová, klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček.

Koncert pro seniory

Třebíč. Koutkova ul. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, hudební doprovod -  Petr Gross, Eva Vaňková dipl. um.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Koutkova ul. Domov pro seniory. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, hudební doprovod - Petr Gross, Eva Vaňková dipl. um.

» více informací

Mezinárodní festival

Pardubice. Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová, klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček. Ve dnech 10. a 11. listopadu 2017.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ: Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Oživlé obrazy

Třebíč. Divadlo Pasáž. Oživlé obrazy – repríza projektu ZUŠ Open 2017 – Mgr. Marika Indrová – spolupráce všech oborů.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. ul. Fr. Hrubína. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, klavírní doprovod Mgr. Dana Fialová.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Vernisáž

Třebíč. Zámek – foyer. Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru. Vystoupí soubor Flauto misterioso pod vedením Evy Hercegové.

» více informací

Vánoční výstava prací žáků výtvarného oboru

Třebíč. Zámek – galerie Tympanon. Ve dnech 17. listopadu 2017 – 14. ledna 2018. Žáci a učitelé výtvarného oboru.

» více informací

Podzimní koncert

Třebíč. Foyer – Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Koncert pro MŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Účinkují žáci ze třídy Jakuba Lojdy, DiS.  a Petra Stupky, DiS.

Koncert pro seniory

Třebíč. Myslbekova ul. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy  Jany Matějů, klavírní doprovod Soňa Němcová.

Vernisáž

Třebíč. Galerie Malovaný dům. Vernisáž výstavy Karel Demel –  grafika. V programu vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.

» více informací

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Třebíč. Karlovo nám. Banka WSPK. Výstava se koná v období 23. listopadu 2017 – 31. ledna 2018.

Koncert

ZŠ O. Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou. Žáci  ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Koncert

Třebíč. Zadní synagoga. Koncert pěvecké třídy Jany Matějů.

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer – Divadlo Pasáž. Cimballica. V programu vystoupí žáci ZUŠ Třebíč - Lenka Kolomazníková, Eliška Kostková a Jan Špaček ze třídy MgA. Evy Kotrbové a Jakuba Lojdy, DiS.

» více informací

Taneční soutěž – Naruby

Brno. Divadlo Na Orlí. Vystoupí žáci ze třídy Bc. Zuzany Glabasňové, Mgr. Mariky Indrové, Bc. Martiny Krutišové a Mgr. Šárky Nohové. Ve dnech 1. - 2. prosince 2017.

Adventní jarmark

Třebíč. Borovina. V programu vystoupí DPS Mgr. Heleny Valové, žáci ze třídy Alice Matouškové a Petra Matouška. V době 15:00 – 17:00. 

» více informací

Koncert pro ZŠ

ZŠ O. Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou. Koncert pro spolužáky 9. tříd – účinkují žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Adventní jarmark na radnici

Třebíč. Karlovo nám. Městský úřad.  Vystoupí DPS Osmina pod vedením Mgr. H. Valové a žáci ZUŠ na elektronické klávesové nástroje.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  BcA. Radky Hajšelové, MgA. Evy Kotrbové a Mgr. Šárky Velkové.

Předávání Jánského plaket ČČK

Třebíč. SPŠT – aula. V programu vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky,DiS -  klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Mikulášská besídka

Třebíč. ZŠ Horka - Domky - tělocvična. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Mariky Indrové.

Vernisáž

Třebíč. Výstavní síň Předzámčí. Vernisáž výstavy prací dětí z MŠ. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Mgr. Eva Lojdová.

» více informací

Adventní koncert

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Žáci a učitelé hudebního oboru. Organizace koncertu Bc. Anna Kolaříková.

» více informací

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Cesta za chanukovým světlem

Třebíč. Zadní synagoga. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 1. Žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Vladimíry Žaludové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Vánoční koncert – Petr Bende

Třebíč. Fórum. V programu vystoupí DPS Resonance Mgr. Heleny Valové.

Rozsvěcení vánočního stromu

Třebíč. Na Hvězdě. Vystoupí DPS Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Bohumila Budína a  Stanislava Kolbábka.

Advent na Vinohrádku

Třebíč. Vinohrádek nad Babou. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Zdobení vánočních stromků

Třebíč. Klub mládeže Hájek.  Pořádá Střed, z.ú. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, Alice Matouškové a Mgr. Šárky Nohové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

» více informací

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Vánoční koncert žáků naší ZUŠ.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Jany Budínové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 1. Žáci ze třídy Vlasty Procházkové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy  Ladislavy Dostálové a Věry Havelkové.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Miloše Elšíka, Marty Svobodové a DPS pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Koncert pro seniory

Třebíč. ul. Manželů Curieových. Domov pro seniory.Účinkují žáci ze třídy Petra Matouška, hudební doprovod Petr Gross a Eva Vaňková dipl. um.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Třídní besídka

Rokytnice nad  Rokytnou. Úřad Městyse – zasedací místnost. Žáci ze třídy Marie Bazalové, DiS.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové a Jany Matějů, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová a Soňa Němcová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jany Spekhorstové Dipl. Lehrer a Bac. Franka Spekhorsta.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. žáci ze třídy Mgr. Víta Košíčka.

Zahájení Tříkrálové sbírky

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí DPS Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS a Stanislava Kolbábka.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Karly Ošmerové a Mgr. Šárky Velkové.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

» více informací

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č.4. Žáci ze třídy Miloše Elšíka a Marty Svobodové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Vernisáž

Třebíč. Knihovna. Vernisáž výstavy obrazů Daruj dvakrát. Vystoupí Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Předzámčí. Vernisáž výstavy fotografií města Třebíče. Vystoupí žákyně ze třídy Alice Matouškové.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Hrotovice. Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám.  Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Školní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. ZŠ Kpt. Jaroše – tělocvična. Školní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

» více informací

Sportovec města Třebíče

Třebíč. Klub mládeže Hájek. Vyhlášení ankety Sportovec města Třebíče. V programu vystoupí žáci Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

» více informací

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

» více informací

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

» více informací

Evropa ve škole

ZUŠ Třebíč. Krajské kolo literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Soutěžní práce zasílejte na adresu školy nejpozději do 14. března 2018.

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

» více informací

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

1 2

Zpět do archivu