568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Archiv akcí za rok 2016/2017

Bramborobraní

Třebíč. Karlovo nám. Soubor Bajdyš a Bajdyšek – Pavla Wolfová, Mgr. Šárka Nohová

Den charity

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí flétnový soubor Alice Matouškové.

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer - Divadlo Pasáž. Violoncello – Štěpán Švestka – pořádá MKS Třebíč. V programu vystoupí žák ZUŠ Třebíč Kryštof Janíček ze třídy Anny Bobkové, DiS.

» více informací

Setkání rodičů

Soukopova ul. – učebna č. 1. Setkání všech rodičů DPS – Mgr. Helena Valová.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Blahoslavova ul. Café Art. Vernisáž výstavy fotografií Lukáše Hausenblase. Vystoupí žáci ze třídy Vlasty Procházkové.

Seminář moderního a jazzového tance

Třebíč. Tělocvična ZŠ Kpt. Jaroše. Seminář moderního a jazzového tance s Mgr. Davidem Strnadem ve spolupráci s TS Arabes. 9:30 – 16:45

Přehlídka akordeonových souborů

Nové Město na Moravě. 2. přehlídka akordeonových souborů Kraje Vysočina. Žáci akordeonového souboru Mgr. Dany Fialové, dechové soubory  Petra Matouška a Alice Matouškové.

» více informací

Slavnostní shromáždění

Třebíč. Karlovo nám. Slavnostní shromáždění ke Dni vzniku samostatného československého státu. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, Alice Matouškové a Jany Matějů.

» více informací

Taneční soutěž Naruby

Brno. Divadlo na Orlí. TS Arabes – Mgr. Marika Indrová, Mgr. Ivana Jančoková, Martina Krutišová. Ve dnech 27. – 28. října 2016.

» více informací

Mezi nebem a zemí až do podzemí

Třebíč. ZŠ Kpt. Jaroše. Akce pro rodiče a děti z TS Arabes.

Výstava prací žáků SUPŠ Jihlava – Helenín

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 2. – 10. listopadu 2016. Přístupná pro veřejnost 14:00 – 18:00.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Národní dům – předsálí. Aneta Krátká – sochy, obrazy. Pořádá MKS Třebíč. Vystoupí žákyně ze třídy Alice Matouškové a Evy Hercegové.

Podzimní koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Varhanní koncert

Třebíč. Kostel sv. Martina. Pořádáno v rámci Svatomartinských slavností. V programu vystoupí František Dolíhal ze třídy Anny Kolaříkové, DiS.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Interaktivní sborové odpoledne

Taneční sál ZUŠ. Masarykovo nám. DPS - všechna sborová oddělení - Mgr. Helena Valová. Z kapacitních důvodů pouze pro rodiče - 15:30 – 17:45

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Lucie Rozsnyó – soprán, Miloslav Študent – loutna. Pořádá Mks Třebíč. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Třebíč – Eliška Machátová a Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové. 

Vánoční výstava

Třebíč. Galerie Malovaný dům. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. Ve dnech 24. listopadu 2016 - 8. ledna 2017.

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Národní dům. Pořádá MKS Třebíč. V programu vystoupí soubor Bajdyšek – Mgr. Šárka Nohová.

Adventní koncert

Studenec. Kaple sv. Václava. Vystoupí kytarový soubor pod vedením Ladislavy Dostálové.

Adventní jarmark

Třebíč. Borovina – Za rybníkem. DPS – Mgr. Helena Valová.

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory Koutkova ul. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory Kubešova ul. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Mgr. Martiny Pleskačové.

Adventní koncert

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Organizace koncertu - Anna Kolaříková, DiS; Vystoupí žáci hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Vánoční strom

Třebíč. Sportovní areál Hvězda. Rozsvěcení vánočního stromu. DPS – Mgr. Helena Valová, Trumpetový soubor – Petr Matoušek.

Adventní jarmark

Třebíč. Karlovo nám. Radnice – 1. patro Městského úřadu. DPS – Mgr. Helena Valová a žáci ze třídy Vlasty Procházkové.

Třídní besídka

Jaroměřice nad Rokytnou. ZŠ O. Březiny – třída 1. A. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Jany Budínové.

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Na programu se podílí všechny obory naší ZUŠ.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory ul. Manž. Curieových. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky DiS.

» více informací

Vánoční koncert – Petr Bende

Třebíč. Sportovní hala ul. Manž. Curieových. V programu vystoupí DPS Resonance – Mgr. Helena Valová.

Vánoční koncert

Třebíč. Blahoslavova - Café Art. Žáci ze třídy Vlasty Procházkové, DPS Osmina, Resonance – Mgr. Helena Valová, klavír – Mgr. Vít Košíček

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Bohumila Budína a Stanislava Kolbábka.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jany Spekhorstové, Dipl. Lehrer, Bac. Franka Spekhorsta a Bc. Martina Paška.

Adventní koncert

Třebíč. Zadní synagoga. V programu vystoupí Tereza Hlouchová a Markéta Novotná ze třídy Alice Matouškové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Ladislavy Dostálové a Věry Havelkové.

Třídní besídka

Rokytnice nad Rokytnou. Zasedací místnost Městyse. Žáci ze třídy Jiřiny Hlouchové dipl. um., Lenky Zerzánkové dipl. um. a Marie Bazalové, Dis.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a  Alice Matouškové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Matouška.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. DPS – Mgr. Helena Valová, žáci ZUŠ.

» více informací

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Marty Svobodové a Miloše Elšíka.

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Anny Kolaříkové, DiS a Lenky Zerzánkové dipl. um.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Miloše Elšíka a Marty Svobodové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 1. Žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové.

Vystoupení žáků LDO

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Paní Zima - žáci ze třídy Mgr. Mariky Indrové.

» více informací

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Mgr. Martiny Pleskačové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové, BcA. Evy Kotrbové a Zdeňky Urbanové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Mgr. Víta Košíčka.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na klavír.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Národní dům. Vernisáž “Stáří” – pořádá nadace Mosty a EUŽ. V programu vystoupí Jana Spekhorstová, Dipl. Lehrer  a její žáci.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Pojďte s námi do pohádek

Třebíč. Národní dům. Výchovný koncert pro I. stupeň ZŠ – organizace – Mgr. Marika Indrová. Koncerty v 9:15 a 10:45.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na klavír. Soutěž vyhlášena MŠMT za podpory Kraje Vysočina.

» více informací

Pojďte s námi do pohádek

Třebíč. Národní dům. Výchovný koncert pro I. stupeň ZŠ – organizace – Mgr. Marika Indrová. Koncert v 8:30.

Setkání se zdravým městem

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové, Petra Matouška a Václava Sobotky, DiS.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Soutěž vyhlášena MŠMT za podpory Kraje Vysočina.

» více informací

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Kytarový recitál Romana Smělíka pořádá MKS Třebíč. V programu vystoupí Daniel Střítecký ze třídy Mgr. Petra Lišky.

» více informací

Sportovec města Třebíče

Třebíč. Klub mládeže Hájek. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Třídní besídka

Masarykovo nám. Učebna č. 209. Žáci ze třídy BcA. L’ubomíra Kopkáše.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Vernisáž výstavy prací žákyň přijatých na střední umělecké školy

Masarykovo nám. Adéla Tržilová - SUŠG Jihlava - grafický design; Marie Vlnová - SUŠG Jihlava - klasická umělecká tvorba;  Lucie Němečková - SUPŠ Jihlava - design a vizuální komunikace. Žákyně jsou ze třídy Blanky Bičákové.  Výstava prací je ke shlédnutí v prostorách chodeb budovy ZUŠ – Masarykovo nám.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Vystoupení pro seniory

Červená Lhota. Soubor Bajdyšek – Mgr. Šárka Nohová.

Okresní kolo recitační soutěže

Třebíč. Hasskova ul. Městská knihovna. Žáci literárně dramatického oboru ze třídy BcA. Michaely Mikulové. Ve dnech 13. a 14. března 2017.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

» více informací

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci a učitelé pěveckého oddělení - komorní zpěv a pěvecké sbory.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na klavír.

» více informací

Regionální postupová přehlídka studentského divadla

Jihlava. Žáci literárně dramatického oboru ze třídy BcA. Michaely Mikulové – inscenace Minuta ticha.

» více informací

Seminář pro vyučující hudební teorie

Třebíč. Soukopova ul. Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů. Lektoři – Mgr. Petr Lukáš, Mgr. Helena Valová. 9:00 – 16:00

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Soustředění DPS

Soukopova ul. DPS – Mgr. Helena Valová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

» více informací

Krajská přehlídka pěveckých sborů

Bystřice nad Pernštejnem. DPS Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová.

Soustředění TS Arabes

ZŠ Kpt. Jaroše. Arabes – Mgr. Marika Indrová, Mgr. Ivana Jančoková, Martina Krutišová

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Masarykovo nám. Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Soutěž vyhlášena MŠMT za podpory Kraje Vysočina.

» více informací

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé dechového oddělení.

» více informací

Vystoupení pro MŠ

MŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Bohumila Budína a Stanislava Kolbábka.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci a učitelé pěveckého oddělení – sóla.

» více informací

The Best Dance Cup

Žďár nad Sázavou. TS Arabes – Mgr.  Marika Indrová, Mgr. Ivana Jančoková, Martina Krutišová

» více informací

Absolventské předehrávky

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru. Ve dnech 3. – 7. dubna 2017 – podle stanoveného harmonogramu.

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance

Ústí nad Orlicí, Roškotovo divadlo. Žáci ze třídy MgA. Barbory Kratochvílové.

Vernisáž výstavy

Třebíč. Galerie Předzámčí. Výstava -  Moje město. Žáci ze třídy Jany Matějů a Mgr. Dany Fialové, klavír -  Soňa Němcová

» více informací

Zahrada písní

Praha. Centrum Zahrada – Chodov. Celostátní soutěž pěveckých sborů – DPS Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Výstava prací žáků

Třebíč. Městská věž. Výstava prací žáků výtvarného oboru. Ke shlédnutí v době provozu Městské věže – od 14. dubna – červen 2017.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Víta Coufala.

1 2

Zpět do archivu