568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Archiv akcí za rok 2015/2016

Vystoupení ke Dni seniorů

Třebíč. Domov pro seniory ul. M. Curieových. Soubor Bajdyšek – Pavla Wolfová, Petr Gross, Mgr. Dana Fialová.

Bramborobraní

Třebíč. Karlovo nám. XVII. přehlídka folklórních souborů. Soubor Bajdyšek a Bajdyš – Mgr. Gabriela Wolfová, Pavla Wolfová, Mgr. Dana Fialová.

Vystoupení hudebního oboru

Třebíč. Nemocnice. Žáci ze třídy Alice Matouškové, Evy Hercegové, Jany Matějů a Mgr. Dany Fialové.

» více informací

Dny otevřených ateliérů

Třebíč. Budova Fórum. Masarykovo nám. Učebny výtvarného oboru. Dny otevřených ateliérů = příležitost pro širokou veřejnost – prezentace různých výtvarných technik – možnost si je vyzkoušet!!! V pátek 2. října 2015 ve 13 – 18 hod. a v sobotu 3. října 2015 v 9 – 12 a 13 – 16 hod.

» více informací

Slavnostní shromáždění

Třebíč. Karlovo nám. Slavnostní shromáždění ke Dni vzniku samostatného Československa. Vystoupí dechový soubor pod vedením Petra Matouška,  akordeonový soubor  Mgr. Dany Fialové a žáci pěveckého oddělení ze třídy  Jany Matějů.

» více informací

Koncert pro ZŠ – k 70. výročí naší ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé všech oborů.

» více informací

Slavnostní koncert k 70. výročí naší ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Přehlídka všech oborů naší ZUŠ, historie, hosté.

» více informací

Výstava - Historie školy - 70. výročí založení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. pondělí – pátek 14:00 – 18:00. Výstava k 70. výročí – historie, současnost, práce všech oborů naší ZUŠ. Výstava se koná ve dnech 9. – 24. listopadu 2015.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Mgr. Martiny Pleskačové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Umění pomáhá

Třebíč. Muzeum Vysočiny. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice - pobočný spolek Třebíč pořádá charitativní akci spojenou s prodejní výstavou obrazů a děl. K prodeji jsou i díla žáků výtvarného oboru naší ZUŠ a výtvarná díla Jitky Janíkové. Na vernisáži vystoupí žáci  Jany Matějů, Alice Matouškové a Soni Němcové. Výstava se koná ve dnech 27. a 28. listopadu 2015.

Adventní jarmark

Třebíč. Borovina. DPS Mgr. Heleny Valové, Trumpetový soubor Petra Matouška - klavírní doprovod Mgr. Ivana Smolová

Adventní koncert

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Československé církve evangelické. Organizace koncertu - Anna Kolaříková, DiS; Vystoupí žáci hudebního oboru.

» více informací

Essi Dance Cup 2015

Jihlava.  2. ročník celorepublikové taneční a sportovní soutěže hobby týmů. Taneční skupina DIF – Mgr. Gabriela Wolfová, Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Adventní jarmark na radnici

Třebíč. Městský úřad - Karlovo nám. DPS Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. Žáci ze třídy Petra Sedláka a žáci hudebního oboru ZUŠ.

» více informací

Třídní besídka

ZŠ O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Výchovný koncert

ZŠ O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou. Výchovný koncert pro ZŠ. Vystoupí Mgr. Jarmila  Kubová, Zuzana Doležalová, Adéla Spoustová a Martina Petrů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové, Zdeňky Urbanové a Renaty Kucharské.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, Mgr. Evy Lojdové, Alice Matouškové, Petra Matouška.

» více informací

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Jany Budínové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Mgr. Vladimíry Žaludové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Petra Matouška.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. Žáci ze třídy Jany Matějů.

» více informací

Vánoční koncert - Petr Bende

Třebíč. Fórum. V programu vystoupí DPS Resonance Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Třídní besídka

Rokytnice nad Rokytnou. Zasedací místnost Městyse. Žáci ze třídy Lenky Zerzánkové dipl. um.  a Marie Bazalové, DiS.

Ten vánoční čas

Třebíč. Divadlo Pasáž. Vánoční koncert – na programu se podílí všechny obory naší ZUŠ.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Dipl. Mus. Jany Spekhorstové, Bac. Franka Spekhorsta a Bc. Martina Paška.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Bohumila Budína a Stanislava Kolbábka.

Třídní besídka

Třebíč. Aula – Katolické gymnázium. Žáci ze třídy Lenky Zerzánkové dipl. um. a Anny Kolaříkové, DiS.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Třídní besídka

Soukopova ul. učebna č. 1. Žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Mgr. Víta Košíčka.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. Žáci ze třídy Jany Matějů.

Tříkrálová sbírka

Třebíč. Karlovo nám. Oblastní charita Třebíč – slavnostní  zahájení tradiční Tříkrálové sbírky. V programu vystoupí žáci Mgr. Dany Fialové, Mgr. Evy Lojdové, Petra Matouška, Alice Matouškové, soubor Bajdyš -  Pavla Wolfová. Zahájení proběhne v době 13:00 – 16:00.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Dostálové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Soukopova ul. Školní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Ladislavy Dostálové, Jakuba Lojdy DiS, Bc. Martina Paška a BcA. L’ubomíra Kopkáše.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Marty Svobodové a Miloše Elšíka.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Soukopova ul. Učebna č. 1. Náhradní termín – Školní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

» více informací

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Soukopova ul. Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

» více informací

Setkání se Zdravým městem

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci ze třídy Petra Matouška, Mgr. Evy Lojdové, Mgr. Ivany Smolové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové a Jiřího Suchánka.

Pěvecký koncert

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Jany Matějů.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

» více informací

Okresní akordeonová přehlídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon.

» více informací

Koncert dechového oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé dechového oddělení.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

» více informací

Jarní tancování

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci tanečního oboru ze třídy Kamily Malé a Hany Horké.

Předehrávky absolventů hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru. Ve dnech 15., 16., 18., 21. března 2016.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Chotěboř. Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Havlíčkův Brod. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Sportovec města Třebíče

Třebíč. Klub mládeže Hájek. Vystoupí žáci Petra Matouška, klavírní doprovod Mgr. Ivana Smolová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Krajská soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Velké Meziříčí. Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Martiny Pleskačové.

Violoncellové duo – koncert KPH

Třebíč. Foyer - Divadlo Pasáž. Violoncello – Dominika a Jiří Hoškovi – pořádá MKS Třebíč. V programu vystoupí žák ZUŠ Třebíč Jakub Hurťák ze třídy Anny Bobkové, DiS.

» více informací

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Pečovatelský dům – Koutkova ul. Soubor fléten ze třídy Alice Matouškové.

Josefská taneční zábava

Třebíč. Národní dům. TS Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

The Best Dance Cupe

Žďár nad Sázavou. Dům kultury. TS Arabes – Mgr. Marika Indrová, Mgr. Ivana Jančoková, Martina Krutišová.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Zahrada písní

Praha. Celostátní soutěžní přehlídka. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová. Ve dnech 9. a 10. dubna 2016.

» více informací

Absolventský koncert I.

Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Absolventský koncert II.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Absolventský koncert III.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

» více informací

Jarní koncert tanečního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci ze třídy Barbory Kratochvílové, Hany Horké, Ondřeje Hajného DiS, Mgr. Gabriely Wolfové a Pavly Wolfové.

» více informací

Vystoupení na krajském turnaji v šachu

Třebíč. DDM Borovina. TS Arabes – Mgr. Marika Indrová, Mgr. Ivana Jančoková, Martina Krutišová.

Ledečský taneční pohár

Ledeč nad Sázavou. DIF – Mgr. Gabriela Wolfová.

Absolventský koncert IV.

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory. ul. Manž. Curieových. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

M–style Dance

Třebíč. TS Arabes – Mgr. Marika Indrová, Mgr. Ivana Jančoková, Martina Krutišová; Devily Ice Flame – Mgr. Gabriela Wolfová.

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory Koutkova ul. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Františkovy Lázně. Ústřední kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Marta Svobodová, Filip Neuman, Tomáš Chvátal. Ve dnech 28. dubna – 1. května 2016.

» více informací

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

» více informací

Tančím! Tančíš? Tančíme!!!

Třebíč. Divadlo Pasáž. Oslava Mezinárodního dne tance před Pasáží. Žáci a učitelé tanečního oboru.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory Kubešova ul. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Jak čert k muzice přišel

Třebíč. Národní dům. Hudebně zábavný pořad pro MŠ a ZŠ.Žáci a učitelé hudebního oboru, tanečního oboru a  DPS – Mgr. Helena Valová.

» více informací

Vzpomínková akce

Třebíč. Karlovo náměstí – před radnicí. Vzpomínková akce ke Dni vítězství. Vystoupí žáci Petra Matouška, Alice Matouškové, Jany Matějů – klavírní doprovod Mgr. Ivana Smolová.

» více informací

Absolventský a závěrečný koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Absolventi I. a II. stupně a žáci tanečního oboru.

» více informací

Koncert duchovní hudby

Třebíč. Bazilika sv. Prokopa. Koncert v rámci oslav 20. výročí DPS pod vedením Mgr. Heleny Valové. V programu vystoupí –  Resonance ZUŠ Třebíč, Andante a flétnový soubor ZUŠ Velké Meziříčí, Žďáráček ZUŠ Žďár nad Sázavou, Coruscante Třebíč.

» více informací

Koncert hostů

Třebíč. Národní dům. Koncert v rámci oslav 20. výročí DPS pod vedením Mgr. Heleny Valové. V programu vystoupí Brumlíci ZUŠ Český Krumlov, Zvoneček Jihlava, Loučňáček – Loučná nad Desnou, Oslava ZUŠ Náměšť nad Oslavou.

Slavnostní koncert pro hosty

Třebíč. Národní dům. Koncert v rámci oslav 20. výročí DPS pod vedením Mgr. Heleny Valové. V programu vystoupí přípravné sbory Notička a Osmina, DPS Resonance a žáci hudebního oboru ZUŠ, TS Arabes.

» více informací

Mia festival

Český Krumlov. Semifinálové kolo -  MIA festival International Championship. Devily Ice Flame – Mgr. Gabriela Wolfová.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

1 2

Zpět do archivu