568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Archiv akcí za rok 2011/2012

Taneční vystoupení

Třebíč. Soubor DIF – Gabriela Wolfová.

Taneční vystoupení

Telč. Soubor Bajdyšek – Pavla Wolfová.

Slavnosti

Lomnice u Tišnova. Soubor Yocheved – Kamila Malá.

Bramborobraní

Třebíč. Karlovo nám. Soubor Bajdyš a Bajdyšek – Pavla Wolfová.

Taneční vystoupení

Telč. Soubor Bajdyšek – Pavla Wolfová.

Didacta 2011

SPŠ. Manželů Curieových. Třebíč. Zahájení Veletrhu vzdělávání Didacta 2011. Soubor Flauto rimbombo a žáci ze třídy Evy Hercegové.

Klavírní koncert

Koncertní sál ZUŠ. Koncert žáků ze třídy prof. Inny Aslamasové. Na klavír zahraje Kamil Al – Ahmadie a Anh Hoang Pham.

Z pohádky do pohádky

ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou. Třída 2B. Koncert žáků Mgr. Jarmily Kubové.

» více informací

Z pohádky do pohádky

Koncertní sál ZUŠ. Koncert žáků  Mgr. Jarmily Kubové, Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

» více informací

Fórum zdravého města

Malý sál Fórum. Třebíč. Soubor Flauto rimbombo ze třídy Evy Hercegové.

Vernisáž

Zadní synagoga. Třebíč. Výstava ke stému výročí narození Ladislava Babůrka. Žácí ze třídy RNDr. Heleny Čukové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové – Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Petra Lišky.

Vernisáž

Malovaný dům. Třebíč. Výstava betlémů. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, Alice Matouškové a Petra Matouška.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky.

Vánoční koncert

Divadlo Pasáž – Foyer. Třebíč. Sólisté a komorní hra hudebního oboru ZUŠ.¨

» více informací

Vánoce přicházejí

Divadlo Pasáž. Třebíč. Soubory hudebního oboru ZUŠ.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové.

Zimní nálady

Divadlo Pasáž. Třebíč. Žáci tanečního oboru Pavly a Gabriely Wolfových.

Z pohádky do pohádky

ZŠ O. Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové. Vystoupení se koná v 8:30 a v 9:30.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Vladimíry Žaludové a Alice Matouškové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Petra Matouška.

Vánoční koncert

Jaroměřice nad Rokytnou. Kostel sv. Markéty. Zuzana Eiglová – soprán, Jitka Katovská – alt, Jaroslav Paik – housle, Alice Matoušková – flétna, Leoš Hrdý – varhany.

Novoroční koncert

Moravské Budějovice. Domov sv. Antonína. Mgr. Jarmila Kubová se žákyněmi Alžbětou Šplíchalovou, Martinou Vodičkovou a Natálií Dobešovou.

Vernisáž

Galerie Malovaný dům. Třebíč. Výstava Třebíčské ozvěny. Žáci ze třídy Jany Matějů  – klavír Soňa Němcová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Vladimíry Žaludové, Alice Matouškové, Václava Sobotky a Bohumily Hanzalové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jany Matějů.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumila Budína a Jaromíra Janaty.

The Small Stone Band

Katolické gymnázium – aula. Třebíč. The Small Stone Band pod vedením Vítězslava Kameníka.

» více informací

Třídní besídka

Soukopova ul. - učebna č. 6. Žáci ze třídy Marty Svobodové.

Třídní besídka

Sál ZUŠ. Soukopova ul. Žáci ze třídy Martina Beneše.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje.

» více informací

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu.

» více informací

Vernisáž

Galerie Ladislava Nováka. Třebíč. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, Alice Matouškové a Vladimíry Žaludové DiS.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje.

» více informací

Kytarový koncert

Divadlo Pasáž – Foyer. Třebíč. Karel Fleischlinger – kytara. Kytarový orchestr bac. Franka Spekhorsta

Soutěž M–style Dance

ZŠ Na Kopcích. Třebíč. Soutěží děti a junioři – taneční obor Marika Indrová a Martina Krutišová.

Karneval MC Damiján

Nehradov. Třebíč. Předtančení dětí z přípravky – taneční obor Marika Indrová.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Bohumila Budína a Jaromíra Janaty.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy RNDr. Heleny Čukové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jakuba Lojdy DiS.

Vernisáž

Galerie Malovaný dům. Třebíč. Pavel Vosátka – fotografie. Žáci ze třídy Bc. Martina Beneše.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Přehlídka dětské sólové recitace

DDM. Švabinského ul. Třebíč. Okresní kolo - Žáci literárně dramatického oboru ze třídy MgA. Pavly Houdkové.

Vystoupení pěveckého sboru

Švabinského ul. Třebíč. Klub důchodců. Pěvecký sbor pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Choreografický seminář

Seminář pro děti s Ivanou Hrůzovou. Taneční obor – kpt. Jaroše.

Koncert

Aula. Katolické gymnázium. Třebíč. Koncert Adama Cahy a Anny Lojdové.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Humpolec. Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu – výsledky v sekci soutěže.

Vernisáž

Galerie Ladislava Nováka. Třebíč.  Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Krajské kolo soutěže smyčcových souborů a žákovských orchestrů.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Žďár nad Sázavou. Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Přehlídka dětského divadla

Národní dům. Třebíč. Představení – Zavazadlo a Hrátky s telefonem. Žáci literárně dramatického oboru ze třídy MgA. Pavly Houdkové.

Koncert žáků

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Organizace koncertu – Vlastislav Malý ml., Marta Svobodová, MgA. Tomáš Nováček. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Karneval TS Arabes

ZŠ kpt. Jaroše – tělocvična. Předtančení přípravek a nejmladších dětí – taneční obor Marika Indrová, Petra Píšová, Martina Krutišová.

Přehlídka dětské sólové recitace

DDM. Švabinského ul. Třebíč. Okresní kolo - účast žáků literárně dramatického oboru ze třídy MgA. Pavly Houdkové.

Koncertní zájezd – Rothenburg

Německo. Rothenburg ob der Tauber. Koncertní zájezd hudebních a tanečních souborů ZUŠ. 23. – 25. března 2012. Slavnostní koncert na podporu Agrární školy v Namibii ve spolupráci s hudební školou  Rothenburg.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

» více informací

Labyrint světa

Divadlo Pasáž. Třebíč.  Absolventské vystoupení tanečního oboru  ze třídy Kamily Malé.

Předehrávky absolventů

Koncertní sál ZUŠ Masarykovo nám. Předehrávky absolventů I. a II. stupně hudebního oboru. 2. – 4. dubna 2012.

Soutěž Effect Dance Cup

Zlín. Parketové kompozice – děti, junioři, hlavní /výběr nejlepších/ – taneční obor – Marika Indrová, Martina Krutišová.

» více informací

Taneční skupina roku

Zlín. Taneční oddělení Gabriely Wolfové.

Výchovný koncert

ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou. Žákyně ze třídy Mgr. Jarmily Kubové. Koncerty v 8:30 a v 9:30.

» více informací

Jarní koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Organizace koncertu – Miroslava Králová, Lenka Sýkorová, Stanislav Kolbábek. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Vernisáž

Zadní synagoga. Třebíč. Eliška Blažková – foto Izrael. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové a Víta Košíčka DiS.

Koncert učitelů a výstava obrazů

Divadlo Pasáž – Foyer. Třebíč. Koncert učitelů ZUŠ a výstava obrazů Jitky Janíkové. V programu vystoupí Alice Matoušková, Mgr. Šárka Velková, Karla Ošmerová, Lubomír Driml, Martina Pleskačová, Bohumila Hanzalová, Stanislav Kolbábek, Vít Košíček DiS., Bc. Martin Beneš, Mgr. Vít Coufal, Renata Kucharská, RNDr. Helena Čuková a jejich hosté.

Soutěž The Best Dance Cup

Žďár nad Sázavou. Parketové kompozice a show formace – taneční obor Marika Indrová, Martina Krutišová.

» více informací

Krajská soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů

Národní dům. Třebíč. Soutěží pěvecký sbor Osmina a na organizaci soutěže se podílí pěvecký sbor Resonance. Oba sbory pracují pod vedením Mgr. Heleny Valové.

» více informací

I. Absolventský koncert

Divadlo Pasáž – Foyer. Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

II. Absolventský koncert

Divadlo Pasáž – Foyer. Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Ledečský pohár

Ledeč nad Sázavou. Taneční skupina DIF Gabriely Wolfové.

» více informací

III. Absolventský koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

IV. Absolventský koncert

Divadlo Pasáž – Foyer. Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

V. Absolventský koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Alice Matouškové a Bohumily Hanzalové.

Vernisáž

Galerie Ladislava Nováka. Třebíč. Žáci ze třídy Evy Hercegové, Pavla Hercega a Mgr. Ivany Smolové.

» více informací

Město – malba, grafika, keramika

Galerie Chodba. Katolické gymnázium Třebíč. Výstava žáků výtvarného oboru. 7. května – 22. června 2012. Přístupná veřejnosti ve dnech školního vyučování po – pá 8:00 – 15:00 hod. Vernisáž výstavy 10. května 2012 v 17:00 hod.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Vystoupení pro MŠ

MŠ Kaštánek. Třebíč. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

» více informací

Klavírní koncert

Aula. Katolické gymnázium. Třebíč. Žáci a učitelé klavírního oddělení naší ZUŠ.

Mýty a legendy

Pasáž. Třebíč. Projekt ZŠ kpt. Jaroše. Vystoupení se scénickým tancem – taneční obor Marika Indrová.

Koncert žáků

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Organizace koncertu – Věra Havelková, Václav Sobotka DiS., Petr Liška. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Premiéra divadelní inscenace

Masarykovo nám. uč. č. 319. Premiéra divadelní inscenace Přednáška Zity Svobodové – žáci literárně dramatického oboru MgA. Pavly Houdkové.

» více informací

Vernisáž výstavy Město

Galerie Chodba. Katolické gymnázium Třebíč. Výstava žáků výtvarného oboru. 7. května – 22. června 2012.

Kaleidoskop tance

Divadlo Pasáž. Třebíč. Absolventi a žáci tanečního oboru ze třídy Pavly  a Gabriely Wolfových.

Jarní sborový koncert

Národní dům. Třebíč. Vystoupení pěveckých sborů pod vedením Mgr. Heleny Valové. Absolventské vystoupení.

» více informací

Benefiční koncert – Děti dětem IX

Divadlo Pasáž. Třebíč. Vystoupí hudební a taneční soubory ZUŠ Třebíč.

» více informací

Vernisáž

Zadní synagoga. Třebíč. Židé v odboji. Žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové a Anny Kolaříkové DiS.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky hudebního oboru. 21. – 24. května 2012.

Vernisáž

Praha. Vajdštejnský palác – Senát ČR. Vernisáž výstavy malíře Jana M. Krejčího. Kamila Ozerová ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

» více informací

Koncert

Jídelna .ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou. Workshop ve 14:15 a koncert žáků ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

» více informací

Památky očima mladých

Třebíč. Místní kolo výtvarné soutěže. Žáci výtvarného oboru.

Klavírní koncert studentů Konzervatoře Brno

Aula. Katolické gymnázium. Vystoupí Kamil Ahmadie a Šárka Janíková. Oba studují na Konzervatoři v Brně a navštěvovali naši ZUŠ ve třídě Renaty Kucharské.

Májové tancování

Divadlo Pasáž. Třebíč. Žáci tanečního oboru ze třídy Kamily Malé.

Žďár tančí

Žďár nad Sázavou. Parketové kompozice a show formace – taneční obor Marika Indrová, Petra Píšová a Martina Krutišová.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru. 28. – 31. května.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Renaty Kucharské a Zdeňky Urbanové.

1 2

Zpět do archivu