568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Koncert pro seniory

27. března 2019 14:00

Třebíč. Koutkova ul. Domov pro seniory. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Petra Matouška, hudební doprovod – Eva Vaňková, dipl. um. a Petr Gross.

Fotografie z koncertu

1 2