568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Koncert pěveckého oddělení

21. března 2019 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Fotografie z koncertu

2 1

3 4

 5 15

6 7 8

9 10 11

12 13 14

 19 21 23

16 17

18 20

22 25

 24 26

27 28

Fotografie – Michaela Vostalová