568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

 

Zájemci o studium v ZUŠ Třebíč pro školní rok 2018/2019 se přihlašují výhradně elektronicky

Přihláška se podává prostřednictvím formuláře „přihláška“ na webu www.izus.cz  nebo přímo na našich webových stránkách  - Přihláška do ZUŠ

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK KE STUDIU pro školní rok 2018/2019

do 20. dubna 2018 (24:00 hod.)

Přihlášky podané po tomto datu nebudou zahrnuty do přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ

Přijímací zkoušky proběhnou v termínu 14. – 18. května 2018.

Přihlášení uchazeči budou informováni prostřednictvím e-mailu o přesném termínu talentové zkoušky, (kdy a kam se mají dostavit).

Zkouška bude obsahovat:

hudební obor – zpěv písně, opakování tónů a motivů, vytleskání rytmu;

taneční obor – 1. kolo (ve skupince 5 dětí) zpěv písně, rytmické schopnosti, držení těla, pohybová připravenost, flexibilita, 2. kolo (ve výuce dané věkové skupiny) samostatnost, spolupráce, pohybová paměť, kreativita, rytmická připravenost, prostorové vnímání, jednoduchá akrobacie;

výtvarný obor – kresba dle předlohy a ilustrace k textu;

literárně – dramatický obor – přednes předem připraveného krátkého textu (poezie, próza, monolog), kolektivní práce – dramatické hry (improvizace, divadelní etudy), kreativita, samostatnost a aktivita uchazeče při práci;

Po vyhodnocení přijímacího řízení obdrží uchazeči informaci o přijetí či nepřijetí ke studiu. Přijatým žákům bude zaslán na e-mailovou adresu zákonného zástupce žáka příkaz k úhradě úplaty za vzdělávání. Dodržte, prosím, termín splatnosti a variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby.

 

ŠKOLA NABÍZÍ TATO STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

 

HUDEBNÍ OBOR

 • Hra na klavír
 • Hra na varhany (od 7 let)
 • Hra na elektronické klávesové nástroje
 • Hra na housle
 • Hra na violu (od 7 let)
 • Hra na violoncello
 • Hra na kontrabas (od 7 let)
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na fagot
 • Hra na trubku
 • Hra na trombon
 • Hra na baskřídlovku
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na basovou kytaru (od 7 let)
 • Hra na harfu
 • Hra na bicí nástroje
 • Sólový zpěv
 • Popový zpěv (od 7 let)
 • Sborový zpěv /přípravný sbor do 11 let, hlavní sbor od 12 let, komorní sbor od 15 let/
 • Hra na akordeon
 • Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

VÝTVARNÝ OBOR

 • Výtvarná tvorba

TANEČNÍ OBOR

 • Tanec
 • Současná taneční tvorba

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

 • Literárně - dramatická tvorba

Podrobnosti k jednotlivým studijním zaměřením najdete ve Školním vzdělávacím programu školy (ŠVP) - viz Úřední deska

Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie a povinná výuka kolektivního předmětu zaměřeného na souhru (konkrétní vyučovací předměty viz učební plány jednotlivých studijních zaměření v ŠVP).

Žáci školy se uplatňují na koncertech, přehlídkách, soutěžích, výstavách, případně dalších akcích pořádaných školou, a také se mohou zúčastnit tuzemských i zahraničních zájezdů.

Příprava k talentovým zkouškám na střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře a vysoké školy pedagogického nebo uměleckého zaměření je do výuky též zahrnuta.