568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 z důvodu koncertní činnosti nevyučuje MgA. Barbora Kratochvílová.

Ve dnech 20. – 24. listopadu 2017 pro nemoc nevyučuje p. uč.  Hana Horká.

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 z důvodu studijního volna nevyučuje Lenka Doležalová Koldová, DiS.

Ve dnech 7. – 30. listopadu 2017 pro nemoc nevyučuje p. uč. Pavel Herceg.

Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů 

10. – 11. listopadu 2017  - Pardubice

Stříbrné pásmo - DPS Resonance – Mgr. Helena Valová, klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček

Blahopřejeme k umístění!

Připravujeme

Koncert pro seniory

Třebíč. Myslbekova ul. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy  Jany Matějů, klavírní doprovod Soňa Němcová.

Vernisáž

Třebíč. Galerie Malovaný dům. Vernisáž výstavy Karel Demel –  grafika. V programu vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.

Proběhlo

Koncert pro MŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Účinkují žáci ze třídy Jakuba Lojdy, DiS.  a Petra Stupky, DiS.

Podzimní koncert

Třebíč. Foyer – Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Banner iZUŠ