568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Základní umělecká škola Třebíč přijme po dobu mateřské a rodičovské dovolené učitele (učitelku) tanečního oboru na částečný úvazek.

Upřednostňujeme odborné vzdělání – taneční konzervatoř. V případě zájmu kontaktujte, prosím, ředitele ZUŠ.

Jiří Suchánek

ředitel ZUŠ Třebíč

        

Oznámení rodičům a žákům

Z důvodu připojení budovy ZUŠ - Soukopova ulice na dálkový teplovod dojde k vypnutí elektrické energie a topení. Z tohoto důvodu nebude v úterý 20. listopadu 2018 v budově Soukopova  probíhat pravidelná výuka !!!

Omlouváme se rodičům za vzniklé problémy, ale z těchto technických důvodů nelze výuku adekvátně zajistit.

Jiří Suchánek

ředitel ZUŠ Třebíč

Připravujeme

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Koncert pro seniory

Třebíč. Fr. Hrubína. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Proběhlo

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Vernisáž

Třebíč. Zámek. Výstava Rok v Úsměvu. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Mgr. Eva Lojdová.

» více informací

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ