568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Ve dnech 20. – 22. září 2017 se nekoná výuka Marie Bazalové, DiS.,  Mgr. Tomáše Nováčka, Mgr. Šárky Velkové a Mgr. Renaty Zelingerové z důvodu účasti na celostátním setkání učitelů hudební nauky.

Připravujeme

Svátek seniorů

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ZUŠ pod vedením Mgr. D. Fialové, Hany Horké, Mgr. Mariky Indrové a Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Mgr. Dana Fialová a Petr Gross.

Den Charity

Třebíč. Karlovo nám. Vystoupí žáci pod vedením Mgr. D. Fialové, P. Matouška a A. Matouškové.

Proběhlo

Lucky Voice Band a Resonance

Třebíč. Bazilika sv. Prokopa. Koncert pražského smíšeného sboru Lucky Voice Band a DPS Resonance - Mgr. Helena Valová.

Bramborobraní

Třebíč. Karlovo nám. Vystoupí Bajdyš a Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Petr Gross a žáci ZUŠ pod vedením Mgr. Dany Fialové.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Banner iZUŠ