568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Úřední deska

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme provozní rozpočet ZUŠ Třebíč na rok 2018

Schválené rozpočty Základní umělecké školy Třebíč Radou Města Třebíč usnesením č. 34/31/RM/2017 ze dne 28. prosince 2017