568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám.  Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Školní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. ZŠ Kpt. Jaroše – tělocvična. Školní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Sportovec města Třebíče

Třebíč. Klub mládeže Hájek. Vyhlášení ankety Sportovec města Třebíče. V programu vystoupí žáci Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

Evropa ve škole

ZUŠ Třebíč. Krajské kolo literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole. Soutěžní práce zasílejte na adresu školy nejpozději do 14. března 2018.

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Krajská soutěžní přehlídka DPS

Bystřice nad Pernštejnem. DPS Resonance a Osmina – Mgr. Helena Valová.

Absolventské předehrávky hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Podle stanoveného harmonogramu. Ve dnech 4. – 10. dubna 2018.

Celostátní soutěž dětských a mládežnických pěveckých sborů

Praha. DPS Resonance a Osmina – Mgr. Helena Valová. Ve dnech 7. a 8. dubna 2018.

Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť

Třešť. Společný koncert – spolupráce ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť.

Děti dětem XV.

Třebíč. Divadlo Pasáž. V programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Třebíč.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Národní dům. Účinkují žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, Petra Matouška a Alice Matouškové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Absolventský koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Absolventský koncert

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 14. – 18. května 2018 – podle stanoveného harmonogramu.

Výstava prací výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 14. - 18. května 2018.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Renaty Kucharské a Zdeňky Urbanové.

ZUŠ Open

V prostorách ZUŠ – dopoledne – dílny pro děti z MŠ.

ZUŠ Open

Třebíč. Divadlo Pasáž. Závěrečný koncert žáků ZUŠ – všechny obory.

Postupové zkoušky hudebního oboru

Ve dnech 28. května – 6. června 2018. Podle harmonogramu jednotlivých oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové a Jindřišky Benešové Dipl. Mus.

Tančím! Tančíš? Tančíme!!!

Třebíč. Divadlo Pasáž. Prostor před Pasáží – žáci a učitelé tanečního oboru.

Koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. TS Arabes – Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Bc. Martina Krutišová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Matouška.

Rozeznělá Třebíč

Třebíč. Svátek hudby. Rozezní  se netradiční prostory ve městě, zapojí se hudebníci  z Třebíče i odjinud a společně oslaví svátek hudby.

Koncert k 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Koncert k 100. výročí vzniku republiky.

Nedávno uskutečněné akce

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Hrotovice. Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Vernisáž

Třebíč. Předzámčí. Vernisáž výstavy fotografií města Třebíče. Vystoupí žákyně ze třídy Alice Matouškové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Knihovna. Vernisáž výstavy obrazů Daruj dvakrát. Vystoupí Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č.4. Žáci ze třídy Miloše Elšíka a Marty Svobodové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Karly Ošmerové a Mgr. Šárky Velkové.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS a Stanislava Kolbábka.

» více informací

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Starší akce