568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Svátek seniorů

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ZUŠ pod vedením Mgr. D. Fialové, Hany Horké, Mgr. Mariky Indrové a Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Mgr. Dana Fialová a Petr Gross.

Den Charity

Třebíč. Karlovo nám. Vystoupí žáci pod vedením Mgr. D. Fialové, P. Matouška a A. Matouškové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Oživlé obrazy

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všeoborový koncert.

Koncert hudebního oboru

Třebíč. Foyer – Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert pro ZŠ

ZŠ O. Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou. Koncert pro spolužáky 9. tříd – účinkují žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  BcA. Radky Hajšelové a MgA. Evy Kotrbové.

Koncert

ZŠ O. Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou. Žáci  ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  Petra Matouška.

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Vánoční koncert žáků ZUŠ.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jany Spekhorstové Dipl. Lehrer a Bac. Franka Spekhorsta.

Nedávno uskutečněné akce

Lucky Voice Band a Resonance

Třebíč. Bazilika sv. Prokopa. Koncert pražského smíšeného sboru Lucky Voice Band a DPS Resonance - Mgr. Helena Valová.

Bramborobraní

Třebíč. Karlovo nám. Vystoupí Bajdyš a Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Petr Gross a žáci ZUŠ pod vedením Mgr. Dany Fialové.

Vzpomínková pietní akce

Třebíč. Masarykova vyhlídka. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Zadní synagoga. Vystoupí TS Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Minikoncerto

Loučná nad Desnou. V rámci soustředění DPS Resonance, Osmina, Notička – Mgr. Helena Valová.

Šamajim

Třebíč – Zámostí. Vystoupí soubor Yocheved – Hana Horká. Ve dnech 24. – 28. července 2017.

Oživené židovské město

Třebíč – Zámostí. Vystoupí soubor Yocheved – Hana Horká. Ve dnech 14. – 16. července 2017.

Svatoprokopská pouť

Třebíč. Zámek. Vystoupí Fletruak orchestra – Petr Matoušek, Alice Matoušková a Mgr. Dana Fialová, akordeon – Petr Gross.

» více informací

Slavnostní vyřazení absolventů

Třebíč. Fórum. Slavnostní vyřazení absolventů ZŠ T. G. Masaryka. Účinkuje DPS Resonance Mgr. Heleny Valové a žáci tanečního oboru pod vedením Mgr. Šárky Nohové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Miloše Elšíka, Marty Svobodové a Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Dostálové.

Slavnostní vyřazení absolventů

Třebíč. Divadlo Pasáž. Slavnostní vyřazení absolventů ZŠ Bartuškova. Účinkují žáci ze třídy Alice Matouškové, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory – Koutkova ul. Účinkují žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové a Petra Matouška, akordeon – Petr Gross.

» více informací

Závěrečné vystoupení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Vystoupení pro rodiče - skupinky A, B, C – literárně dramatický obor – Mgr. Marika Indrová.

Stálá expozice prací žáků výtvarného oboru

Třebíč. Karlovo nám. Česká spořitelna. Stálá expozice prací žáků výtvarného oboru. Zahájení 22. června 2017.

Starší akce