568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Koncert pro seniory

Třebíč. Fr. Hrubína. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Taneční zábava seniorů

Třebíč. Národní dům. V programu vystoupí TS Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Koncert pro seniory

Třebíč. Myslbekova. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Jany Matějů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Adventní jarmark

Třebíč. Borovina – Za rybníkem. Vystoupí DPS pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Rozsvícení vánočního stromu

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl.um.

Předávání ocenění dárcům krve

Třebíč. Střední průmyslová škola – aula. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Adventní koncert

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Žáci a učitelé hudebního oboru. Organizace koncertu Bc. Anna Kolaříková.

Třídní besídka

Jaroměřice nad Rokytnou. ZŠ O. Březiny – třída 1. A. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Vánoční koncert s Petrem Bende

Třebíč. Fórum – velký sál. V programu vystoupí DPS Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všechny obory naší ZUŠ.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Rozsvěcení vánočního stromu

Petrůvky. Vystoupí DPS Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Zpívání u slámového Betlému

Třebíč. Zámek  – nádvoří. Vystoupí DPS Notička, Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové, MgA. Evy Kotrbové a Evy Vaňkové dipl. um.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Koncert pro seniory

Třebíč. ul. Domov pro seniory – ul. Manž. Curieových. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.,akordeon Petr Gross.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  Markéty Doležalové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  Jindřišky Benešové Dipl. Mus.

Záchrana pohádkové říše

Třebíč. Divadlo Pasáž. Záchrana pohádkové říše – divadelní hra. Vystoupí TS Arabes a LDO - připravila Mgr. Marika Indrová. Dopoledne pro MŠ a ZŠ, odpoledne pro veřejnost – začátky představení budou upřesněny.      

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Výchovný koncert ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Hrotovice. Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Okresní přehlídka

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní nesoutěžní přehlídka ve hře na akordeon.

Taneční představení

Třebíč. Divadlo Pasáž.

Okresní přehlídka

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní nesoutěžní přehlídka v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Havlíčkův Brod. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Velké Meziříčí. Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Krajské kolo soutěže ve sborovém zpěvu.

Předehrávky absolventů I. a II. stupně hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 1. – 5. dubna 2019 podle stanoveného harmonogramu.

Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť

Třebíč.Divadlo Pasáž. Spolupráce ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Koncert pro dva klavíry

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

I. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

II. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

III. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

IV. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

V. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Děti dětem XVI

Třebíč. Divadlo Pasáž.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 13. – 17. května 2018. Podle stanoveného harmonogramu.

Taneční představení

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

ZUŠ Open – Závěrečný koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všeoborový koncert.

ZUŠ Open

Podrobnosti budou doplněny.

Postupové zkoušky hudebního oboru

Podle harmonogramu jednotlivých oddělení.

Nedávno uskutečněné akce

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Vernisáž

Třebíč. Zámek. Výstava Rok v Úsměvu. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Mgr. Eva Lojdová.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Koutkova. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Třebíč. Banka WSPK. Karlovo nám. Práce žáků ze třídy Jaroslavy Beranovské, Blanky Bičákové, Jitky Janíkové a Mgr. Aleny Tůmové. Ve dnech 12. listopadu 2018 – 31. ledna 2019.

Vánoční tvoření

KD Dolní Vilémovice. V programu vystoupí soubor Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové.

Koncert ke 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku republiky.

» více informací

Koncert pro seniory

Třebíč. Vltavínská. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru

Třebíč. Kavárna Salsa. Vernisáž výstavy prací žáků VO „Grafické listy“. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Výstava prací žáků – Grafické listy

Třebíč. Kavárna Salsa. Výstava prací žáků VO „Grafické listy“. Žáci ze třídy  Jaroslavy Beranovské, Blanky Bičákové, Jitky Janíkové, Mgr. Aleny Tůmové. Ve dnech 6. listopadu – 31. prosince 2018.

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Karlovo náměstí. V programu účinkují žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, Mgr. Mariky Indrové, Mgr. Jarmily Kubové, Petra Matouška, Alice Matouškové a Václava Sobotky, DiS. V době 10:00 – 16:00.

» více informací

Slavnostní výsadba Lípy republiky

Třebíč. Prostor před Divadlem Pasáž. Výsadba Lípy republiky při příležitosti 100. výročí vzniku republiky. V programu vystoupí žáci ze třídy Jany Matějů, Petra Matouška a Alice Matouškové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

» více informací

Slavnostní výsadba Lípy v nemocnici

Nemocnice Třebíč – za budovou N. Výsadba lípy v nemocnici při příležitosti 100. výročí vzniku republiky. V programu vystoupí žákyně ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

» více informací

Vernisáž výstavy ke 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Galerie Předzámčí. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

» více informací

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer - Divadlo Pasáž. Pořádá MKS Třebíč - Klavírní duel Pavla Zemena a Lucie Pokorné. V programu vystoupí žákyně ZUŠ - Alena a Jana Muškovy ze třídy Soni Němcové.

» více informací

Slavnostní zahájení Akademie pro seniory

Třebíč. Zadní synagoga. Slavnostní zahájení Akademie umění a kultury pro seniory v Třebíči.

» více informací

Starší akce