568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Miloše Elšíka.

Happening „Beatles rooftop concert 50 years after“

Masarykovo nám. Fórum – stříška nad vchodem. Akci organizuje Bc. Martin Pašek,  účinkuje Bc. Martin Pašek a hosté.

Vernisáž

Třebíč. Galerie Předzámčí. Vernisáž výstavy Fotosoutěž Města Třebíč. V programu vystoupí žáci ze třídy Bac. Franka Spekhorsta.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Víta Košíčka.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na akordeon.

Školní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Školní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Pořádá MKS Třebíč - Pódium mladých & Alleš Tvrdík a Tria Ligna. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Markéta Velková ze třídy Václava Sobotky, DiS., klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Hrotovice. Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve sborovém zpěvu.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Sportovec města Třebíče

Třebíč. KD Hájek. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod - Eva Vaňková dipl. um.

Okresní přehlídka

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní nesoutěžní přehlídka ve hře na akordeon.

Taneční představení I.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci tanečního oboru ZUŠ Třebíč.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Okresní přehlídka

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní nesoutěžní přehlídka v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Havlíčkův Brod. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Velké Meziříčí. Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Krajské kolo soutěže ve sborovém zpěvu.

Předehrávky absolventů I. a II. stupně hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 1. a 2. dubna, 4. a 5. dubna, 10. dubna 2019 -  podle stanoveného harmonogramu.

Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť

Třebíč.Divadlo Pasáž. Spolupráce ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Koncert pro dva klavíry

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

I. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

II. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru – hra na EKN.

III. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

IV. Absolventský koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

V. Absolventský koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Chotěboř. Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

VI. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Děti dětem XVI

Třebíč. Divadlo Pasáž.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelky výtvarného oboru. Ve dnech 13. – 17. května 2019.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 13. – 17. května 2018. Podle stanoveného harmonogramu.

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Taneční představení II.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a absolventi tanečního oboru ZUŠ Třebíč.

ZUŠ Open – workshopy

Masarykovo nám. ZUŠ – budova Fórum. Workshopy všech oborů naší ZUŠ. Podrobnosti budou doplněny.

Postupové zkoušky hudebního oboru

Podle harmonogramu jednotlivých oddělení.

Nedávno uskutečněné akce

Záchrana pohádkové říše

Třebíč. Divadlo Pasáž. Záchrana pohádkové říše – divadelní hra. Vystoupí TS Arabes a LDO - připravila Mgr. Marika Indrová. MŠ a ZŠ – čtvrtek 17. ledna – 8:45 a 10:00; pátek 18. ledna v 8:45. Pro veřejnost – čtvrtek 17. ledna v 16:30.

» více informací

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ: Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Tříkrálový koncert

Třebíč. Zámek – Kamenný sál. Vystoupí DPS Resonance a Osmina pod vedením Mgr. Heleny Valové., klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Bohumila Budína a Stanislava Kolbábka.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  Jindřišky Benešové Dipl. Mus.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  Markéty Doležalové.

Koncert pro seniory

Třebíč. ul. Domov pro seniory – ul. Manž. Curieových. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.,akordeon Petr Gross.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Havelkové.

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Bc. Anny Kolaříkové a Lenky Zerzánkové dipl. um.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Jany Budínové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci LDO pod vedením Marty Chládkové,DiS a žáci ze třídy Jany Matějů, klavírní doprovod Jana Matějů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové, MgA. Evy Kotrbové a Evy Vaňkové dipl. um.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 1. Žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové.

Starší akce