568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Předávání Zlatých křížů

18. června 2018 15:30

Třebíč. Aula SPŠT. Akce Českého červeného kříže. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková, dipl. um.

Fotografie z vystoupení

01