568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Den pro společný úsměv

10. května 2018 13:00

Třebíč. Družstevní ul. Denní rehabilitační stacionář. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková, dipl. um., DPS Osmina a Notička pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Fotografie u vystoupení

3 10

      9 12