568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Koncert pro seniory

20. prosince 2017 15:00

Třebíč. ul. Manželů Curieových. Domov pro seniory.Účinkují žáci ze třídy Petra Matouška, hudební doprovod Petr Gross a Eva Vaňková dipl. um.

Fotografie z koncertu

2 3

      1