568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Zdobení vánočních stromků

17. prosince 2017 17:00

Třebíč. Klub mládeže Hájek.  Pořádá Střed, z.ú. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, Alice Matouškové a Mgr. Šárky Nohové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Fotografie z vystoupení

OND_1291 OND_1297

OND_1306 OND_1320

OND_1323 OND_1335

   OND_1330