568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

16. – 27. ledna 2017 pro nemoc nevyučuje Mgr. Šárka Velková – výuka hudební teorie se nekoná.

Připravujeme

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na klavír.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

Proběhlo

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)