568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Základní umělecká škola Třebíč přijme kvalifikovaného učitele hry na elektronické klávesové nástroje. Podmínkou je absolutorium z konzervatoře – hra na klavír nebo na varhany.

Upozornění

Ve středu 21. února 2018 se nekoná výuka celého tanečního oboru ZUŠ Třebíč z důvodu organizace školního kola taneční soutěžní přehlídky.

Ve čtvrtek 22. února 2018 se nekoná výuka hudební teorie Mgr. Šárky Velkové a výuka v dechovém oddělení – Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje.

Zástupce ředitele Jaromír Janata od pondělí 19. února 2018 již vyučuje.

Paní učitelka Hana Horká  nevyučuje až do 23. února 2018 z důvodu nemoci.

Evropa ve škole

Krajské kolo literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole se uskuteční 16. března 2018 v ZUŠ Třebíč.

Soutěžní práce zasílejte na adresu školy nejpozději do 14. března 2018.

Školní kolo soutěže smyčcových souborů a orchestrů

14. února 2018, Koncertní sál ZUŠ

Houslový soubor Strunka /vedený p. uč. Karlou Ošmerovou a Mgr. Šárkou Velkovou/ 1. cena a postup do krajského kola soutěže, které se koná v ZUŠ Jihlava 21. března 2018.

Blahopřejeme a do dalšího kola přejeme hodně zdaru!

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

12. února 2018 – ZUŠ Hrotovice

Sólový zpěv

1. cena  - postup do krajského kola

Eliška Pospíšilová /V. Žaludová/; Viktorie Janková /V. Žaludová/; Michaela Veselá /J. Matějů/; Miroslava Válková /E. Lojdová/

Komorní zpěv

1. cena - postup do krajského kola 

Viktorie Janková, Nikola Kopečná /V. Žaludová/;  Eliška Machátová, Miroslava Válková /E. Lojdová/

Všem žáků, učitelům a korepetitorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a v krajském kole soutěže, které se uskuteční 23. března 2018 v ZUŠ Jihlava, přejeme mnoho úspěchů.

Kompletní výsledková listina okresního kola soutěže:

Výsledková listina - okresní kolo sólový a komorní zpěv

Připravujeme

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám.  Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Proběhlo

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Banner iZUŠ