568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče a přátelé ZUŠ Třebíč,

naše škola patří s počtem 1525 žáků mezi největší základní umělecké školy v České republice. Žáci mohou vystupovat na řadě kulturních akcí pořádaných školou, ale i jinými subjekty. Za minulý školní rok jsme uskutečnili 16 koncertů ve velkých  sálech – v Divadle Pasáž, ve foyer Divadla Pasáž nebo v Národním domě.

V letošním školním roce jsme přistoupili i z důvodu velkého množství akcí k výběru vstupného ve výši 50 Kč. Vstupné budeme vybírat na koncertech konaných mimo prostory ZUŠ Třebíč. Tímto symbolickým vstupným pomůžete uhradit náklady spojené s pronájmem sálů.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

Vedení ZUŠ Třebíč

Připravujeme

Slavnostní shromáždění

Třebíč. Karlovo nám. Slavnostní shromáždění ke Dni vzniku samostatného československého státu. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, Alice Matouškové a Jany Matějů.

Taneční soutěž Naruby

Brno. Divadlo na Orlí. Arabes – Mgr. Marika Indrová. Ve dnech 27. – 28. října 2016.

Proběhlo

Přehlídka akordeonových souborů

Nové Město na Moravě. 2. přehlídka akordeonových souborů Kraje Vysočina. Žáci akordeonového souboru Mgr. Dany Fialové, dechové soubory  Petra Matouška a Alice Matouškové.

Seminář moderního a jazzového tance

Třebíč. Tělocvična ZŠ Kpt. Jaroše. Seminář moderního a jazzového tance s Mgr. Davidem Strnadem ve spolupráci s TS Arabes. 9:30 – 16:45

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)