568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2017 se z důvodu účasti na školení nekoná výuka těchto učitelů - Miloš Elšík, Mgr. Dana Fialová, Věra Havelková, Marta Svobodová, Leoš Vala DiS a Mgr. Helena Valová.

Předprodej vstupenek

na koncert Oživlé obrazy -  úterý 14. listopadu 2017 v 17:00 – Divadlo Pasáž

Kancelář ZUŠ, Masarykovo nám. – 2. patro

Pondělí                           13:00 – 15:00

Středa         9:00 – 11:00 13:00 – 15:00

Pátek                               13:00 – 15:00

V pátek 27. října 2017 /podzimní prázdniny/ kancelář uzavřena.

Připravujeme

Vzpomínková akce

Třebíč. Karlovo nám. Vzpomínková akce ke Dni samostatného československého státu. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška a Alice Matouškové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Proběhlo

Vernisáž

Třebíč. Národní dům – předsálí. Napříč Jižní Amerikou – vernisáž fotografií Pavla Svobody. V programu vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer – Divadlo Pasáž. Musica Armonia – Michaela Koudelková – zobcová flétna, Monika Šujanová – cembalo. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Třebíč Eliška Veškrnová – příčná flétna - ze třídy  Alice Matouškové, hudební doprovod Bohumila Hanzalová.

» více informací

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Banner iZUŠ