568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Ve dnech 19. – 23. března 2018 pro nemoc nevyučuje Lenka Sýkorová – výuka se nesupluje.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA školní rok 2018/2019

                           ZMĚNA TERMÍNU UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

                             Uzávěrka přihlášek je 27. dubna 2018 (24:00 hodin).

Přihlášky podané po tomto datu budou v systému iZUŠ evidovány až na další školní rok (2019/2020).

Přijímací zkoušky do všech oborů budou probíhat v termínu 14. - 18. května 2018.

                              Bližší informace najdete v sekci  Přijímací zkoušky

Krajské kolo soutěže ZUŠ – hra smyčcových souborů a orchestrů

ZUŠ Jihlava - 21. března 2018

1.místo - Houslový soubor Strunka /vedoucí p. uč. Karla Ošmerová a Mgr. Šárka Velková/

Žákům z houslového souboru Strunka a vedoucím souboru Karle Ošmerové a Mgr. Šárce Velkové gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Třebíč.

Připravujeme

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Proběhlo

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Banner iZUŠ