568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

Připravujeme

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Přehlídka akordeonových souborů

Nové Město na Moravě. 2. přehlídka akordeonových souborů Kraje Vysočina. Žáci akordeonového souboru Mgr. Dany Fialové, dechové soubory  Petra Matouška a Alice Matouškové.

Proběhlo

Den charity

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí flétnový soubor Alice Matouškové.

Bramborobraní

Třebíč. Karlovo nám. Soubor Bajdyš a Bajdyšek – Pavla Wolfová, Mgr. Šárka Nohová

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)