568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás v těchto dnech náhle opustila naše kolegyně, spolužačka, kamarádka, paní Marta Svobodová, učitelka hry na klavír a na klávesové nástroje.

Marta stála u zrodu systematické výuky hry na klávesové nástroje v Třebíči. Její neutuchající iniciativa a odborné znalosti v oboru přispěly nejen ke vzniku kvalitního a uznávaného klávesového oddělení ZUŠ, ale výrazně se projevily i na krajské úrovni, kde Marta zastávala funkci předsedkyně sekce klávesových nástrojů.

Odešla osobnost, která nám bude velmi chybět.

Nezapomeneme...

Poděkování

Děkujeme pedagogům a žákům za celoroční práci a skvělou reprezentaci ZUŠ Třebíč, rodičům za podporu a přízeň.

Přejeme všem krásné prázdniny a dovolenou, hodně sluníčka a příjemných zážitků a těšíme se na viděnou v novém školním roce.

Vedení ZUŠ Třebíč

Připravujeme

Den charity

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Bc. Kristýny Jandejskové, Mgr. Jarmily Kubové a Petra Matouška, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová a Eva Vaňková, dipl. um.

Koncert k 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Koncert k 100. výročí vzniku republiky.

Proběhlo

Zámecké slavnosti

Zámek Valeč. V programu vystoupí žáci ze třídy Bc. Kristýny Jandejskové, DiS.

Vernisáž

Třebíč. Zámecká konírna – sál. Vzduch je naše moře – 100 let historie letectví na Třebíčsku. V programu vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ