568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Z důvodu konání Krajského kola soutěže ve hře na smyčcové nástroje se v úterý 28. března 2017 nekoná výuka v budově ZUŠ Fórum, Masarykovo nám.

Jiří Suchánek, ředitel ZUŠ

 

Pro zájemce o studium na naší škole

V sekci Přijímací zkoušky najdete informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

17. března 2017 – Jihlava

II. kategorie - Magdaléna Matějková /uč. M. Pleskačová/ - 2. místo
III. kategorie - Kristýna Konečná /uč. I. Smolová/ - 2. místo
III. kategorie - Jana Švaříčková /uč. V. Košíček/ - 2. místo
VI. kategorie - Sára Hlouchová /uč. I. Smolová/ - 2. místo
VII. kategorie - Jana Mušková /uč. S. Němcová/ - 1. místo

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

Žáci ZUŠ Třebíč přijatí na střední a vysoké umělecké školy ve školním roce 2016/2017

Hudební obor

Radim Plocek - LDO, sólový zpěv /uč. Michaela Mikulová, Eva Lojdová/ - Konzervatoř J. Ježka Praha - muzikálové herectví

Šárka Janíková – hra na klavír /absolventka ZUŠ Třebíč ze třídy R. Kucharské, nyní absolventka Konzervatoře Brno/ - AMU Praha

Výtvarný obor

Adéla Tržilová - SUŠG Jihlava - grafický design /uč. Blanka Bičáková/;  Marie Vlnová - SUŠG Jihlava - klasická umělecká tvorba /uč. Blanka Bičáková/; Lucie Němečková - SUPŠ Jihlava-design a vizuální komunikace /uč. Blanka Bičáková/; Tereza Uhrová - SOŠUP Světlá nad Sázavou /uč. Jaroslava Beranovská/; Tereza Hladíková a Kristýna Nedbalová - SUPŠ Jihlava - design a vizuální komunikace /uč. Jitka Janíková/; Klára Janíková - SUPŠ Jihlava - design a reklamní tvorba /uč. Jitka Janíková/

Petr Karásek - Technická univerzita v Liberci - fakulta umění a architektury /uč. Jaroslava Beranovská/

Učitelům ZUŠ děkujeme za přípravu k přijímacím zkouškám a žákům přejeme mnoho studijních úspěchů!

Připravujeme

Krajská soutěž pěveckých sborů

Bystřice nad Pernštejnem. DPS Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová.

Soustředění TS Arabes

ZŠ Kpt. Jaroše. Arabes – Mgr. Marika Indrová, Mgr. Ivana Jančoková, Martina Krutišová

Proběhlo

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

» více informací

Soustředění DPS

Soukopova ul. DPS – Mgr. Helena Valová.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT pro školní rok 2016/2017
podporuje Kraj Vysočina.

Banner iZUŠ