568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Upozornění pro žáky hudebního oboru

V pondělí 12. prosince 2016 se nekoná výuka hudební teorie v budově ZUŠ Fórum a ZUŠ Soukopova ul. z důvodu konání Vánočního koncertu.

Upozornění

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

NA VÁNOČNÍ KONCERT JE UKONČEN

Poslední vstupenky můžete zakoupit v pondělí 12. prosince 2016 od 16:00 přímo v Divadle Pasáž – u vstupu do foyer.

Připravujeme

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Na programu se podílí všechny obory naší ZUŠ.

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory ul. Manž. Curieových. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Proběhlo

Třídní besídka

Jaroměřice nad Rokytnou. ZŠ O. Březiny – třída 1. A. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)