568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Ve dnech 25. – 29. června 2018 vyhlašuji ředitelské volno pro všechny žáky ZUŠ Třebíč

z důvodu výměny oken na budově Fórum.

Jiří Suchánek – ředitel ZUŠ Třebíč

Předprodej vstupenek

na Závěrečný koncert, který se koná 24. května 2018 v divadle Pasáž  - zahájen 9. května 2018 v kanceláři školy v úředních hodinách.

Předprodej vstupenek

na Taneční představení II., které se koná 8. června 2018 v divadle Pasáž - zahájen 21. května 2018 v kanceláři školy v úředních hodinách.

Blahopřání

Na prvním ročníku celostátní soutěže K2 Keyboard competition s účastí Slovenska, která se konala v pátek 18. května v Kroměříži, získal ve II. kategorii 1. místo Alex Mach, žák Vlasty Procházkové.

Blahopřejeme k tomuto úspěchu a děkujeme za výbornou reprezentaci ZUŠ Třebíč.

Připravujeme

Vzpomínková akce

Třebíč. Zadní synagoga, Vzpomínková akce k uctění obětí holocaustu.  Vystoupí Tereza Stehlíková ze třídy Jany Matějů.

Postupové zkoušky hudebního oboru

Ve dnech 28. května – 6. června 2018. Podle harmonogramu jednotlivých oddělení.

Proběhlo

ZUŠ Open – Závěrečný koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Závěrečný koncert žáků ZUŠ – všechny obory.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Grosse.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ