568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Milí rodiče a žáci,

děkujeme za spolupráci ve školním roce 2016/2017 a přejeme Vám krásné slunečné léto.

Zaměstnanci ZUŠ Třebíč

Připravujeme

Slavnostní vyřazení absolventů

Třebíč. Fórum. Slavnostní vyřazení absolventů ZŠ T. G. Masaryka. Účinkuje DPS Resonance Mgr. Heleny Valové a žáci tanečního oboru pod vedením Mgr. Šárky Nohové.

Svatoprokopská pouť

Třebíč. Zámek. Vystoupí Fletruak orchestra – Petr Matoušek, Alice Matoušková a Mgr. Dana Fialová.

Proběhlo

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Dostálové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Miloše Elšíka, Marty Svobodové a Mgr. Heleny Valové.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT pro školní rok 2016/2017
podporuje Kraj Vysočina.

Banner iZUŠ